Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

Αναπληρωτής Διευθυντής, Τμήμα Υπερήχων, Ευρωκλινική Αθηνών

Εξειδίκευση

Υπερηχογραφία

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

Ευρωκλινική Αθηνών, Τμήμα Υπερήχων, 2005 – σήμερα

Πτυχίο Ιατρικής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1993

 

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, 2004

Μaster of Business Administration, Imperial College, University of London, 1996