Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

  • Πρόεδρος Ο.Ε Αγγειακών Υπερήχων Ελληνικής                    Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας
  • Δ.Σ Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας
  • τ. μέλος του ΚΕΣΥ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας του Υπουργείου

Υγείας) 2004-2007

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση

Αναίμακτη Διαγνωστική Αγγειακών Παθήσεων  (TRIPLEX)

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Αναίμακτη Διερεύνηση  Αγγειακών Παθήσεων

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1992-1995, Ιατρικό Τμήμα-Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης. Εμμισθος Επιστημονικός συνεργάτης. Σύμβαση ΠΔ 407/1980
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ιατρικό Τμήμα – Αγγειοχειρουργική Κλινική Εμμισθος Επιστημονικός συνεργάτης 1995-2001

–     Διαγνωστικό Κέντρο ΛΕΚΑΤΣΑ, 1986-1994 – Τμήμα υπερήχων αγγείων

–     Θεραπευτήριο ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 1992-1995. Δ/ντής Τμήματος Αναίμακτης     Απεικόνισης Αγγείων

–    251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, 1984-1989. Υπεύθυνος Αγγειολογικού Εργαστηρίου

–    ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΗΤΕΡΑ 1986-1990. Αναίμακτο Αγγειολογικό Εργαστήριο

–    ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ 1989-1998. Τμήμα υπερήχων αγγείων

–    ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 1989-1993. Τμήμα υπερήχων αγγείων

–    ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 1992-1993. Τμήμα υπερήχων αγγείων

–    ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 1987-1993. Τμήμα υπερήχων αγγείων

–    ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 1992-1994. Τμήμα υπερήχων αγγείων

–   ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Επιστημονικός συνεργάτης ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. 1997-  Σήμερα.

–    Κλινική ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1994 –  2010.  Τμήμα υπερήχων αγγείων.

–    ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 2010- Σήμερα.

–    ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 1998 –  Σήμερα.      Τμήμα υπερήχων αγγείων.

–   Μέλος του ΚΕΣΥ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας του Υπουργείου Υγείας) από Μάιος 2004- 2007.

–    ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2018

–    ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2017-2021.

 

–   Bachelor of Science – Electrical and Electronic Engineering

UNIVERSITY OF STRATHCLYDE, GLASGOW – SCOTLAND

–   Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ( Αριστα )

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ  ΠΑΤΡΩΝ

–   Masters of Science – Bioengineering

UNIVERSITY OF STRATHCLYDE, GLASGOW – SCOTLAND

–   Διδακτορική Διατριβή ( Άριστα ) – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Αναίμακτη αγγειοδιαγνωστική . Μάθημα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό. Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Κρήτης 1992-1995

–  Εκπαίδευση 10δων Ιατρών Ακτινολόγων και Ιατρών άλλων ειδικοτήτων στην αναίμακτη διάγνωση των αγγειακών παθήσεων (TRIPLEX)

– Διδάσκων Καθηγητής-Υπέρηχοι Αγγείων. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, MASTER OF SCIENCE ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ- ENDOVASCULAR TECHNIQUES» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – UNIVERSITY MILANO BICOCCA 2010- Σήμερα.

–    Υπέρηχοι Αγγείων. 6μηνη εκπαίδευση Αγγειοχειρουργών για τη απόκτηση επάρκειας στην εκτέλεση αγγειακών υπερηχογραφικών εξετάσεων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1η ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2010-Σήμερα

–    Διδάσκων Καθηγητής- Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προπτυχιακό.

Μαθήματα 1. Αιμοδυναμική αρτηριακών παρακάμψεων και μοσχευμάτων

–    Αιμοδυναμική Αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών 2014 – Σήμερα

– Διδάσκων Καθηγητής- Υπέρηχογραφική Απεικόνιση Αγγείων, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ    MASTER-      ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014- Σήμερα

 

Συμμετοχή στη Συγγραφή Βιβλίων

–   Η Οργάνωση και η Λειτουργία του Αγγειολογικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου. Στο ¨Η Οργάνωση και η Λειτουργία των Αγγειοχειρουργικών Τμημάτων και των Μονάδων Υποστήριξής τους¨. Σελ.56-62. Υπό Δ. Σ. Γεωργόπουλου 1990.

– Οι Αναίμακτες Μέθοδοι στη Διάγνωση των Παθήσεων των Αγγείων. Στο ¨Αγγειοχειρουργικά Θέματα¨. Σελ. 49-92. Υπό Δ. Σ. Γεωργόπουλου, 1990

–  Οι Αναίμακτοι Μέθοδοι Διάγνωσης των Παθήσεων των Αγγείων. Στο ¨Εγχειρίδιο Αγγειοχειρουργικής¨. Σελ. 37-88. Υπό Δ. Σ. Γεωργόπουλου, Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 1998.

–   Έγχρωμη Doppler απεικόνιση των καρωτίδων αρτηριών. Στο ¨ Σύγχρονη διάγνωση των αγγειακών παθήσεων¨. Υπό Π.Κολλιόπουλου, A.Nicolaides, Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα 1998.

–   Κυματομορφές Doppler- έγχρωμη Doppler απεικόνιση: Κριτήρια τεχνικής αρτιότητας, ερμηνεία και αιτίες σφαλμάτων. Στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ , Υπό Δ. Γεωργόπουλου και Δ. Σταράμου. Εκδοση Αγγειοχειρουργικού Τμήματος, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν.Ιωνίας Αγία Όλγα. 2006.

– ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας

 

Δημοσιεύσεις

 

  • 54 Δημοσιεύσεις σε Ξένα και Ελληνικά Περιοδικά

Στρογγυλές Τράπεζες- Προσκεκλημένος Ομιλητής

– 109 ομιλίες ως προσκεκλημένος ομιλητής σε Διεθνή και Ελληνικά Συμπόσια- Συνέδρια με θέμα τις Αγγειακές Παθήσεις και την Αναίμακτη Απεικόνιση

 

 

 

 

 

  • 9ο Παν. Συνέδριο Ακτινολογίας 1993- Επαινος καλύτερης πλήρους εργασίας. Ο ρόλος της έγχρωμης Doppler υπερηχογραφικής απεικόνισης στο καθορισμό της τοπογραφίας και της αιμοδυναμικής συμπεριφοράς της φλεβικής ανεπάρκειας, στο σύνδρομο των πρωτοπαθών φλεβικών κιρσών των κάτω άκρων.

1ο Παν. Φλεβολογικό Συνέδριο 1995- Έπαινος καλύτερης Εργασίας. Η σχέση των ελκών φλεβικής στάσεως και της κατάστασης των φλεβών των κάτω άκρων