Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

 • Διευθυντής Ορθοπαιδικός Χειρουργός Ευρωκλινικής Αθηνών
 • Υπότροφος Βασιλικού Κολλεγίου των Χειρουργών (Ην. Βασίλειο)
 • Υπότροφος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας
 • Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Εσωτερικής Οστεοσύνθεσης

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Χειρουργική άνω άκρου
 • Ορθοπαιδική Τραυματολογία Παίδων και Ενηλίκων
 • Παγιδευτικές νευροπάθειες
 • Ψευδαρθρώσεις σκαφοειδούς

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιμελητής Ορθοπαιδικής 401 ΓΣΝΑ 2016-2022

Πτυχίο Ιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2006)

 • Γεν. Χειρουργική: 401 ΓΣΝΑ (2011)
 • Ορθοπαιδική: 401 ΓΣΝΑ (2012)

Royal Sussex County Hospital, Brighton, UK (2013)

Great Western Hospital, Swindon, UK (2014-2016)

Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2015)

 • Royal College of Surgeons of England (2016)
 • European Board of Orthopaedics and Traumatology (2017)
 • Aγγλικά
 • Γερμανικά

1η θέση Πανευρωπαϊκά στις εξετάσεις για τη λήψη διπλώματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας (ΕΒΟΤ) 2017

 • Achieving the Optimum Bone Block Position in the Latarjet Procedure: Surgical Technique L. Al-Mouazzen, I. Lachanas, A. Tasker, D. Woods Tech Should Elb Surg 2018;19: 59–61
 • Neurovascular Bundle Entrapment and Through Knee Amputation After Cerclage Cabling of Distal Femoral Peri-implant Fracture: A Case Report A. Panagopoulos, I. Lachanas, A. Kouzelis, Z. Kokkalis, M. Tyllianakis JBJS Case Connect. 2020 Jan-Mar;10(1):e0194
 •  Arthroscopic Treatment of Luxatio Erecta Humeri Associated with Greater Tuberosity Fracture, Bankart Lesion, and Partial Rotator Cuff Tear: A Case Report Kouzelis, Z. kKokkalis, I. Lachanas et al June 2020 American Journal of Case Reports 21:e923727
 • AO Trauma
 • Royal College of Surgeons of England
 • Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Εσωτερικής Οστεοσύνθεσης
 • International Wrist Arthroscopy Society
 • Eλληνική Eταιρεία Χειρουργικής Oρθοπαιδικής και Tραυματολογίας