Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

Διευθυντής Χειρουργός

Εξειδίκευση

 • Χειρουργική Ογκολογία
 • Ανοικτή – Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Η επίδραση των νιτρωδοενώσεων στην καρκινογένεση του στομάχου.
 • Η δράση του Albendazole στη πολλαπλή εχινικοκκίαση.

Επαγγελματική προϋπηρεσία

 • Εσωτερικός βοηθός χειρουργός, Β΄ Χειρουργική Κλινική 1ου Νοσοκομείου ΙΚΑ «Παπαδημητρίου» 1987.
 • Επιμελητής Β΄ Χειρουργικής πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, Β΄ Χειρουργική Κλινική 1ου Νοσοκομείου ΙΚΑ «Παπαδημητρίου» 1991.
 • Ανάληψη καθηκόντων Επιμελητού Α΄ Χειρουργικής, Α΄ Χειρουργική Κλινική 1ου Νοσοκομείου ΙΚΑ «Παπαδημητρίου» 1991.
 • Επιμελητής Α΄ Χειρουργικής, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, Α΄ Χειρουργική Κλινική 1ου Νοσοκομείου ΙΚΑ «Παπαδημητρίου» 1999.
 • Διευθυντής Χειρουργικής πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, απόφαση συμβουλίου επιλογής 2002, Α΄ Χειρουργική Κλινική 1ου Νοσοκομείου ΙΚΑ «Παπαδημητρίου» 2002.
  Διευθυντής επιστημονικά προϊστάμενος Χειρουργικού Τμήματος Νοσοκομείου Βραχείας Νοσηλείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(3ο), 2007.
 • Διευθυντής Χειρουργικής ΕΣΥ, Β΄ Χειρουργικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 2022.

Πτυχίο Ιατρικής

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 1979
Στρατιωτικές υποχρεώσεις 1979-1980.
Υπηρεσία υπαίθρου 1980-1982.

Γενική Χειρουργική, 1987.

Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών με Θέμα: ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΚΤΕΡΟΥ ΕΠΙ ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΩΝ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ). 29-6-1988 με το βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ».