Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

 • ­Δ/ντης Νευροχειρουργικού τμήματος, ειδικός στην ενδοσκοπική και ρομποτική μικρονευροχειρουργική
 • ­Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Μέλος Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας

Εξειδίκευση

 • ­Ρομποτική Εγκεφάλου και Σπονδυλικής Στήλης(Νευροπλοήγηση Robotic-Brain lab)
 • Ενδοσκοπικές Διασφηνοειδικές προσπελάσεις για αφαίρεση Αδενωμάτων Υπόφυσης
 • Όγκοι Εγκεφάλου
 • Χειρουργική Βάσεως Κρανίου
 • Σπονδυλική Στήλη
 • Σπονδυλοπλαστική – Κυφοπλαστική
 • Τεχνητός δίσκος ΑΜΣΣ
 • Αγγειο-Νευροχειρουργική
 • Παιδιατρική Νευροχειρουργική
 • Στερεοτακτικές Ενδοκράνιες Βιοψίες

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Nέα Συστήματα Ρομποτικής Μικρονευροχειρουργικής υψηλής τεχνολογίας
 • Ενδοσκοπική Επέμβαση στην Σπονδυλική Στήλη (Full Endoscopic)
 • Βλαστικά κύτταρα – καλλιέργειες Βλαστικών Κυττάρων – Μεταμοσχεύσεις σε χρόνιες νευρολογικές ή μετατραυματικές παθήσεις

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

9 /96 – 3/01 : Ειδικευόμενος στη Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Π.Π.Γ.Ν.Π. Ρίου , υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ.Νικολάου Παπαδάκη.
3/00 – 3/01 : Στο Επεμβατικό Νευροακτινολογικό Τμήμα του Θεραπευτικού Κέντρου ¨ΥΓΕΙΑ¨,με πλήρη συμμετοχή στις επεμβάσεις εμβολισμών ανευρυσμάτων, AVM και όγκων εγκεφάλου, υπό τον Νευροχειρουργό κ. Αλ.Ανδρέου
3/01-6/01 : Αμμισθος συνεργάτης στη Β΄Νευροχειρουργική Κλινική του Θεραπευτικού Κέντρου ¨ΥΓΕΙΑ¨, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ.Νικολάου Παπαδάκη.
7/01 -6/2004: Επιμελητής στο ¨ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ¨ στη Β΄ Νευροχειρουργική κλινική, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή κ Νικόλαου Παπαδάκη
7/01-6/2004: Στο Επεμβατικό Νευροακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου ¨ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ¨,με συμμετοχή στις επεμβάσεις εμβολισμών ανευρυσμάτων, AVM και όγκων εγκεφάλου, υπό του Ακτινολόγου κ. Γ.Μαγκούφη
07/04-07/2009: Διευθυντής Γ’ Νευροχειρουργικής Κλινικής- “Ευρωκλινικής Αθηνών”

08/2009-11/2015: Διευθυντής Νευροχειρουργικού τμήματος και κλινικής Ενδοσκοπικής και Ρομποτικής Μικρονευροχειρουργικής στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
01/2016 -σήμερα: Διευθυντής Νευροχειρουργικού τμήματος και κλινικής Ενδοσκοπικής και Ρομποτικής Μικρονευροχειρουργικής στην Ευρωκλινική Αθηνών

Πτυχίο Ιατρικής
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών, (1991)

Νευροχειρουργική – Π.Π.Γ.Ν.Π. Ρίου Πατρών, (2001)

4 / 1997 : Δίπλωμα ATLS (Advanced Trauma Life Support) Student Course ( Course Serial No.13954-P ).
Π.Π.Ν.Πατρών , 1997

6 /1998 : Νευροακτινολογικό Σεμινάριο, Θεσσαλονίκη, 1998

2003 : διδακτορική διατριβή «Σύνδρομο αποτυχημένης οσφυικής δισκεκτομής»

2001 : Στο Νοσοκομείο Bagatelle του Bordeaux- Γαλλίας / Ενδοσκοπικές μικροδισκεκτομές.(Dr.J. Destandau)

2002 : Abteilung Stereotaktische Neurochirurgie Neurozentrum στο Freiburg- Γερμανίας, / Στερεοτακτικές
επεμβάσεις όγκων εγκεφάλου και λειτουργικών στερεοτακτικών επεμβάσεων.

27/1 – 1/2/03 : Στη Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Nijmegen–Ολλανδίας, / Ενδοσκοπικές
Νευροχειρουργικές επεμβάσεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Κ.Κωνσταντίνου,Δ.Προκοπάκης,Κ.Λιαρόπουλος,
Θ.Μαραζιώτης , Ν.Παπαδάκης .
“Επισκληρίδιο αιμάτωμα αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης”.
Ελληνική Νευροχειρουργική, 5: 86-88, 1998
2. Δ.Κωνσταντίνου, Θ.Μαραζιώτης, Δ.Καραβίας, Δ.Προκοπάκης,
Κ.Λιαρόπουλος, Σ.Βούλγαρης, Ν.Παπαδάκης.
“ Χόρδωμα σώματος του πέμπτου οσφυϊκού σπονδύλου ”.
Ελληνική Νευροχειρουργική , 6 : 45-48, 1999

3.Δ.Κωνσταντίνου, Κ.Λιαρόπουλος, Χ.Ηλιάδης, Θ.Μαραζιώτης
“Δυσφαγία και ιδιοπαθής σκελετική υπερόστωση’’.
Ελληνική Νευροχειρουργική , 6: 113-115, 1999 .

4. Π.Σπυροπούλου , Κ.Λιαρόπουλος, F.W.Kreth
“O ρόλος της χειρουργικής αφαίρεσης του πολύμορφου γλοιοβλαστώματος στους ενήλικες ”
Ελληνική Νευροχειρουργική 8: 143-150 2001

5. K.Λιαρόπουλος,Π.Σπυροπούλου,Κ.Κυργιάννης,Θ.Μαραζιώτης
Ν.Παπαδάκης.
“Γλοιοβλάστωμα νωτιαίου Μυελού : Περιγραφή περιπτώσεως και
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας’’
Ελληνική Νευροχειρουργική 9 : 69-72, 2002

6. K.Λιαρόπουλος, Π.Σπυροπούλου, Ν.Παπαδάκης.
¨ Νευροενδοσκοπική τεχνική για την χειρουργική θεραπεία της
διαφραγματικής συριγγομυελίας ¨
Ελληνική Νευροχειρουργική 10 : 7-12, 2003

7. K.Λιαρόπουλος, Π.Σπυροπούλου, Ν.Παπαδάκης.
¨Θωρακικό ενδοσκληρίδιο εξωμυελικό λίπωμα¨
Ελληνική Νευροχειρουργική 10 : 91-97, 2003

8. K.Λιαρόπουλος, Π.Σπυροπούλου, Ν.Παπαδάκης.
¨Ομόπλευρος ριζιτικός πόνος μετά από δισκεκτομή¨
Ελληνική Νευροχειρουργική ( υπό δημοσίευση )

9. K.Λιαρόπουλος, Π.Σπυροπούλου, Ν.Παπαδάκης.
¨Πρόσθια σπονδυλοδεσία με RAY-TFC κλωβό σε αυχενική
σπονδύλωση¨
Ελληνική Νευροχειρουργική 10: 162-168, 2003

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. M.Partheni , K.Liaropoulos, F.Tzortzidis, P.Spiropoulou,
C.Constantoyannis , Th.Maraziotis.
‘Surgical management of cerebellopontine angle epidermoid cysts”.
Third International Conference on Acoustic Neurinoma and other
CPA Tumors 12-17 June 1999, Rome ( Italy )
International Proceedings Division, p773-777

2. K.Liaropoulos, P. Spiropoulou, N.Papadakis
“ Ipsilateral radicular pain following discectomy”
12th European Congress of Neurosurgery
7-12 September 2003 Lisboa, Portugal.
Ιnternational Proceedings Division, p 819-824

3. K.Liaropoulos, P. Spiropoulou, N.Papadakis
“Glioblastomas of spinal cord : A case report ”
12th European Congress of Neurosurgery
7-12 September 2003 Lisboa, Portugal
Ιnternational Proceedings Division, p 913-917

4. .K.Liaropoulos, P. Spiropoulou, N.Papadakis
“Thoratic intradural extramedullary lipomas: case report of one case”
12th European Congress of Neurosurgery
7-12 September 2003 Lisboa, Portugal
Ιnternational Proceedings Division, p 919-923

5. K.Liaropoulos, P. Spiropoulou, N.Papadakis
“Neuroendoscopic technique for the operative treatment of septated
syringomyelia : report of 8 cases ”
12th European Congress of Neurosurgery
7-12 September 2003 Lisboa, Portugal
Ιnternational Proceedings Division p 1053- 1057

6.K.Liaropoulos,P.Spiropoulou, N.Papadakis,Th.Maraziotis P.Korovesis
“Recurrence of sciatica following hemilaminectomy for disc herniation”
Eur J Orthop Surg. Traumatol (2003) 13 : 235-240
-10-

7. K.Liaropoulos, P. Spiropoulou, N.Papadakis
“ Ipsilateral radicular pain following discectomy”
Journal of pain & Palliative care Pharmacotherapy

8. K.Liaropoulos, P. Spiropoulou, N.Papadakis
“ Ipsilateral radicular pain following discectomy”
Journal of Musculoskeletal pain
(Υπό δημοσίευση)

9. S.Kasiakou, P.Rafailidis, K.Liaropoulos, M.Falagas
“ Cure of post-traumatic recurrent multiresistant Gram-negative rod
meningitis with intraventicular colestin ”
(Υπό δημοσίευση)

Άρθρα από Λιαρόπουλος Κωνσταντίνος