Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνεργάτης Μονάδας Ήπατος Ευρωκλινικής

Εξειδίκευση

Ηπατολογία- Εσωτερική Παθολογία

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Επιδημιολογία χρόνιας ηπατίτιδας B, C & D
 • Ποσοτική μέτρηση HBsAg στον ορό και φυσική εξέλιξη και θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας B
 • Θεραπεία χρόνιας ηπατίτιδας C με νεώτερα αμέσως δρώντα αντι-ιικά φάρμακα
 • Πρώιμη διάγνωση και τοπική θεραπεία ηπατοκυτταρικού καρκίνου
 • Αλκοολική και μη-αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Εσωτερικός Βοηθός, 414 Στρατιωτικό Σανατόριο Αθηνών
 • Εξωτερικός Βοηθός Παθολογίας (Rotating Intern), John Gaston Hospital (University of Tennessee), Memphis, Tenn, USA
 • Εσωτερικός Βοηθός Παθολογίας, University Medical Center, Jackson, Miss, USA
 • Επιμελητής Παθολογίας (Instructor in Medicine), University of Illinois Medical Center, Chicago, Ill, USA
 • Β’ Παθολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθηνών (Επιμελητής, Λέκτορας, Επίκουρος, Αναπληρωτής και Τακτικός Καθηγητής)
 • Διευθυντής Β’ Παν/κής Παθολογικής Κλινικής, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθηνών
 • Διευθυντής Μονάδας Ήπατος, Ευρωκλινική Αθηνών

Πτυχίο Ιατρικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Παθολογία-Ηπατολογία (5-ετής εξειδίκευση σε Παν/κά Νοσοκομεία των ΗΠΑ)

 • Συνεργάτης-Ερευνητής (Research Fellow), Immunology Laboratory, Tufts University, Boston, USA
 • Επισκέπτης Ερευνητής (Visiting Research Worker), Clinical Research Center, Harrow, Middlessex, U.K., επί 2-ετία
 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
 • Certificate Educational Council for Foreign Medical Graduates (ECFMG)
 • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
 • Physicians Recognition Award, American Medical Association
 • 6-μηνη υποτροφία Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ελλάδα)
 • 4-μηνη υποτροφία ΝΑΤΟ (Αγγλία)
 • 20-μηνη υποτροφία Wellcome Trust Foundation (Αγγλία)
 • Υφηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών
 • Επίτιμος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Επιδημιολογίας και Δημοσίας Υγείας, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Miami, ΗΠΑ
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Τακτικός Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μέλος Editorial Board World Journal of Gastroenterology
 • Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ελληνική Εταιρεία Γαστρεντερολογίας
 • Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος
 • Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας
 • European Association for the Study of the Liver (EASL)
 • American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)