Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

Παθολόγος – Διαβητολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών

Επαγγελματικη Προϋπηρεσια

 • 2018: Παθολόγος – Διαβητολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών
 • 1983-1985: Δημιουργία Διαβητολογικού Ιατρείου στην Πολυκλινική Αθηνών
 • 1984: Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1985: Επιμελήτρια Β’ Παθολογικού Τμήματος του κλάδου των γιατρών ΕΣΥ
 • 1990: Επιμελήτρια Α’ Παθολογίας με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη
 • 1997: Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Διαβητολογικού Ιατρείου της Πολυκλινικής
 • 1990: Υπεύθυνη λειτουργίας του Διαβητολογικού Ιατρείου της Πολυκλινικής

Πτυχίο Ιατρικής
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ειδικότητα
Μεταπτυχιακή φοίτηση και μετεκπαίδευση στον σακχαρώδη διαβήτη στο Diabetic Department του Kings College Hospital, στο Λονδίνο

 • Aγγλικά
 • Ιταλικά
 • Γαλλικά
 1. Education, the most important form of treatment. John Alivisatos, M. Benroubi. World book of Diabetes, pp 92 vol. 2, Elsevier 1985
 2. Actual practice of insulin administration technique. M. Benroubi, P. Vareli, O. Zighiri, A. Benroubis. M.G.S.D Bulletin. 1990.
 3. Starting on insulin. M. Benrubi. The teaching Letter. Diabetes Education Study Group. 1990
 4. Diabetes education ten years after. M. Benroubi. Medicographia. Vol 13, supplrment 1, 1990
 5. Νέα επικοινωνιακά μοντέλα από το χώρο του Διαβήτη. Μ. Μπενρουμπή. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, σελ 11, τόμος 11, τεύχος 1, Ιαν-Φεβ. 1994
 6.  Εντατικοποιημένη θεραπεία με ινσουλίνη: Ερωτήματα προς συζήτηση. Μ. Μπενρουμπή. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, σελ 11, τόμος 11, τεύχος 1, Ιαν-Φεβρ 1994
 7.  The Patients Voice: testimonies from patients suffering from chronic disease. New Trends in Patient Education, pp 293, Ed. J.PH. Assal, A. Golay, A.PH. Visser. Elsevier 1995
 8. Teaching slides, foot care. M. Benroubi. The Mediterranean Group for the study of Diabetes 1995
 9. Education in Diabetes. M. Benroubi. Diabetes. Edit. Richard Cowett. Raven Press 1995
 10. Εκπαίδευση ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη. Μ. Μπενρουμπή. Σακχαρώδης Διαβήτης. Θεωρία και Πράξη. Χ Τοπύντας. Εκδόσεις Επτάλοφος, 1995
 11. Το διαβητικό Πόδι. Μ. Μπενρουμπή. Χρόνιες επιπλοκές του Σακχαρώδους Διαβήτη, πρόληψη – αντιμετώπιση. Η.Ν.Μυγδάλης. Αθήνα 1998
 12. Διαβητικές επιπλοκές του γαστρεντερολογικού συστήματος. Μ. Μπενρουμπή. Στρατηγικές στην διερεύνηση και αντιμετ’ώπιση του σακχαρώδη διαβήτη. Η. Μυγδάλης 2000
 13. The Therapeutic value og Patient Education. Iatriki vol 82 pp 33-37, 2002
 14. From oral antidiabetic drugs to insulin. The Primary Care Physician Handbook, vol 1, 2005
 15. Insulin treatment for type 2 diabetes. The Primary Care Physician Handbook, vol 1, 2006
 1. Ανακοίνωση με θέμα Improvement of glycemic control in insulin-dependent diabetics, by the long-acting somatostatin analogue octeotride. Ευρωπαϊκό συνέδριο ενδοκρινολογίας, Κοπενχάγη, Ιούνιος 87
 2. Ανακοίνωση με θέμα Διαβήτης και εκπαίδευση στο 3ο Συνέδριο Μεσογειακής Εταιρείας Μελέτης του Διαβήτη. Νίκαια, Γαλλία 1990
 3. Διάλεξη με θέμα: Η σημασία εκπαίδευσης στους ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς¨2ο Διεθνές Διαβητολογικό Συμπόσιο. Αθήνα, Μάρτιος 1990
 4. Διάλεξη με θέμα: Σακχαρώδης Διαβήτης και Διατροφή 2ο ετήσιο συμπόσιο Διατροφή, Υγεία, Οικονομία. Υπουργείο Υγείας πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Πολιτισμού, Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας.
 5. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: Έξοδοι και διατροφή 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για εφήβους. Αθήνα 1992
 6. Διάλεξη με θέμα: Ινσουλινοθεραπεία σε νέους διαβητικούς Τρίτο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο. Αθήνα 1993
 7. Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι: Οι ηλικιωμένοι ασθενείς χρειάζονται εκπαίδευση ή καθοδήγηση; Τρίτο πανελλήνιο διαβητολογικό συνέδριο. Αθήνα 1993
 8. Διάλεξη με θέμα: Η ενεργός ακρόαση προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνιο νόσημα. 4th International Congress of the Hellenic Association of Psychological Psychiatry for Adults and Children. Δεκέμβριος 1994
 9. Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι: Chronic complications. Foot problems 5th meeting of the Mediterranean Group for the Study of Diabetes. Tunis Nov 1995
 10. Διάλεξη με θέμα: Foot care and prevention Third European Meeting for thw Implementation of the St. Vincent Declaration, Αθήνα, Μάρτιος 1995
 • 1994 Πρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας
 • 1995-1998 μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Διαβητολογικής Εταιρείας
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης Εκπαίδευσης στο Διαβήτη
 • 1997-1999 μέλος Εκτελεστικού συμβουλίου του Diabetes Education Study Group
 • Ιδρυτικό μέλος του Mediterranean Group for the Study of Diabetes
 • 1995 μέχρι σήμερα: Υπεύθυνη σύνταξης του περιοδικού της Διαβητολογικής Εταιρείας: Διαβητολογικά Νέα
 • 2001 Αντιπρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας
 • 2003 Π΄ροεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

 

Ευρωκλινική Αθηνών
Αθανασιάδου 7-9, Αθήνα, ΤΚ 115 21
Τηλέφωνο: 210 6416600
Φαξ: 210 6416555