Μπεθάνης Σωτήριος Κ.

Home / Ιατροί / Ευρωκλινική Αθηνών / Μπεθάνης Σωτήριος Κ.
Μπεθάνης Σωτήριος Κ. | Eυρωκλινική Αθηνών

Μπεθάνης Σωτήριος Κ.

Ενδοκρινολόγος

Ενδοκρινολογικό - 1. Τμήματα & Ιατρεία

210 6416600

210 6416016

210 6416027

Τίτλοι

Επιμελητής Ενδοκρινολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίο Αθηνών
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) στη Βιοστατιστική
MSc, PhD

Εξειδίκευση

Υπερηχογραφική απεικόνιση θυρεοειδούς

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Ενδοκρινολόγος, Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πολυκλινική Αθηνών, 2004 – 2008
  • Επιμελητής, “Ευρωκλινική Αθηνών”, Κέντρου Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη & Μεταβολισμού Ευρωκλινικής Αθηνών, 2008 – σήμερα

Πτυχίο Ιατρικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , 1998

Ενδοκρινολογία

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) στη Βιοστατιστική – Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 2004
  • Διδακτορική Διατριβή– Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 2007
  • Εξειδίκευση στο υπερηχογράφημα τραχήλου, 2012
  • Αγγλικά – Άριστη γνώση – Certificate of Proficiency in English ( Cambridge University )
  • Γερμανικά – Πολύ καλή γνώση – Zentrale Mittelstufenprüfung (Goethe Institut)