Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

 • Διευθυντής, Τμήμα Νευροχειρουργικής – Ευρωκλινική Αθηνών

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση

 • Νευρο-ογκολογία
 • Χειρουργική εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Νευροχειρουργός, Νοσοκομείο Υγεία, Αθήνα, (2006-2021)
 • Διευθυντής, Τμήμα Νευροχειρουργικής – Ευρωκλινική Αθηνών, (2021-σήμερα)

 • Εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, 1998-1999

The New York Presbyterian Hospital & Memorial Sloan Kettering Cancer Center

(Cornell Residency Program)

 

 • Απόκτηση Ειδικότητας Νευροχειρουργικής, 1999-2004

The New York Presbyterian Hospital & Memorial Sloan Kettering Cancer Center

(Cornell Residency Program)

Πτυχίο στην Βιοϊατρική Μηχανολογία

Boston University College of Engineering, Boston, MA (1989)

Master στις Νευροεπιστήμες

Boston University Graduate School, Boston, MA (1991)

Απόκτηση τίτλου Ιατρικής (M.D.)

Boston University School of Medicine, Boston, MA (1998)

 • United States Medical Licensing Examination (USMLE)6/96                  USMLE Step 13/98                  USMLE Step 212/98                USMLE Step 3
 • American Board of Neurological Surgeons (ABNS)3/04                  Primary Examination

– New York State Medical License (License number 237079)

– American Board of Neurological Surgery (2003)

– Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Αριθμός μέλους 060370)

– American Medical Association

– Massachusetts Medical Society

– American Society for Neurosciences

– American Board of Neurological Surgeons

– Congress of Neurological Surgeons

– American Association of Neurological Surgeons

– Cervical spine society

 

– Aγγλικά

 • Sugiultzoglu MK, Zonenshayn M, Boland M, Bilsky M. Diagnosis and Management of vertebral osteomyelitis in patients of spinal metastases.  Neurosurg. Spine.  In progress.
 • Sugiultzoglu MK, Souweidane, MM: Report of two cases of early management of craniocerebral injury with avoidance of post-traumatic leptomeningeal cyst formation.  Neurosurg. 35:329-333, 2001.
 • Rozniecki J, Letourneau R, Sugiultzoglu MK, Spanos CP, Gorbach J, and Theoharides TC. Differential release of Histamine-3 (H3) receptor active agents on brain but not peritoneal mast cell activation.  Pharm. & Exper. Therap. 290(3): 1427-35, 1999.
 • Manolides S, Sugiultzoglu MK, Schloss M: Ossifying fibroma of the skull base- a case reportRivista Italiana di Otolaryngologia Autologia e Foniatria, Italy: 77-81, 1996.
 • Rozniecky J, Letourneau R, Sugiultzoglu MK, and Theoharides TC. Histamine-3 (H3) receptor antagonists potentiate brain mast cell (MC) and neuronal serotonin (5HT) and Histamine secretion Biol. Cell. (Suppl) 3: 194, 1992.
 • Rozniecky J, Sugiultzoglu MK, and Theoharides TC. Azatadine inhibits serotonin secretion from brain mast cells 8th Intl. Congress on Immunology, Budapest: 159, 1992.
 • Rozniecky J, Sugiultzoglu MK, and Theoharides TC: Histamine-3 (H3) receptor agonists inhibit brain mast cell and neuronal serotonin (5HT) secretionFACEB J. 6:1559, 1992.

 

Τμήμα

 • Τμήμα Νευροχειρουργικής

 

Επικοινωνία

Ευρωκλινική Αθηνών

Αθανασιάδου 7-9,  Αθήνα, ΤΚ 115 21

Τηλέφωνο: 210 6416600

Τηλέφωνο για ραντεβού:210 6416792

Φαξ: 210 6416555