Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

Επιμελήτρια Νευρολόγος Μονάδας Εγκεφαλικών Ευρωκλινικής Αθηνών

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση

 • Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
 • Σκλήρυνση κατά Πλάκας
 • Νευροφυσιολογία

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιστημονικά Υπεύθυνη Νευρολογικού Τμήματος ΙΑΣΩ General – Μετροπολιταν General (2016 – 01/2019)
 • Stroke Fellowship, Τμήμα Εγκεφαλικών, Northampton General Hospital NHS Trust (09/2014 – 10/2016)
 • Post CCT Fellowship, Royal Devon and Exeter Hospital NHS Trust 08/2014 – 09/2014)
 • Senior Registrar in Neurology, Royal Devon and Exeter Hospital NHS Trust (03/2014 – 08/2014)
 • Επιμελήτρια Νευρολόγος Iασώ General, Γενικό Ιδιωτικό Νοσοκομείο (12/2011 – 03/2014)
 • Επιμελήτρια Νευρολόγος Νοσοκομείο Metropolitan, Γενικό Ιδιωτικό Νοσοκομείο (02/2011 – 03/2014)
 • Συνεργάτης Νευρολόγος στο τμήμα της Νευροφυσιολογίας Iωνία Euromedica, Διαγνωστικό κέντρο, Eργαστήριο ηλεκτρομυογραφίας (04/2012 – 03/2014)
 • Συνεργάτης Νευρολόγος στο τμήμα της Νευροφυσιολογίας Εuromedica Εγκέφαλος Χαλανδρίου, Διαγνωστικό κέντρο, Eργαστήριο ηλεκτρομυογραφίας (01/2012 – 02/2013)
 • Επιστημονικός συνεργάτης Νευρολόγος, Ειδικό τακτικό ιατρείο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Nευρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ.Γεννηματάς (09/2011 – 02/2013)
 • Ιατρός άνευ ειδικότητας Γενική Κλινική ‘Μέριμνα Ζωής’ (08/2005 – 03/2007)

Πτυχίο Ιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (2005)

 • Νευρολογία – Nευρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ.Γεννηματάς (04/2007 – 01/2011)
 • Ψυχιατρική – 1ο Ψυχιατρικό τμήμα οξέων , Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (06/2004 – 12/2004)
 • Παθολογία – Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας (09/2003 – 03/2004)
 • Υπηρεσία Υπαίθρου – Κέντρο Υγείας Σοφαδων, Κολοκοτρώνη (04/2002 – 04/2003)
 • Υπηρεσία Υπαίθρου (Τρίμηνη εκπαίδευση) – Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας (01/2002 – 03/2002)
 • Stroke Fellowship, Τμήμα Εγκεφαλικών, Northampton General Hospital NHS Trust (09/2014 – 10/2016)
 • Aγγλικά – Proficiency in English, University of Cambridge
 • Ισπανικά – Diploma Nivel

Συνέδρια και Παρουσιάσεις

 • Emergency Neurological Life Support (ENLS) September 2018
 • 29ο Πανελλήνιο Νευρολογικό Συνέδριο Νευρολογίας, Ιούνιος 2018
 • 4th European Stroke Organisation Conference, May 2018
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση, Δεκέμβριος 2018
 • 28ο Πανελλήνιο Νευρολογικό Συνέδριο Νευρολογίας, Ιούνιος 2017
 • 11th World Congress on Controversies in Neurology (CONy), March 2017
 • Stroke Prevention in non-valvular Atrial Fibrilation and the treatment and prevention in venous thromboembolism Masterclass Meeting, September 2016
 • 32nd Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis 21st Annual Conference of Rehabilitation in MS, September 2016
 • 25th European Stroke Conference, April 2016
 • British Association of Stroke Physicians National Trainees Meeting 2015
 • Royal College of Physicians Regional meeting 2015
 • European Stroke Organisation Conference 2015
 • West of England Seminars in Advanced Neurology 2014

Platform Presentation

« Identification of Antibodies against Inositol 1,4,5-Triphosphate Receptor 1 (IP3R1) in Cerebellar Ataxia and Primary Progressive Multiple Sclerosis» H. Alexopoulos, P. Fuka I. Chatzi, S. Dedos, M. Samiotaki, G. Panayotou, P. Politis, A. Tzioufas, M. Dalakas, Neurology April 5, 2016 vol. 86 no. 16 Supplement S30.002, 2016 American Academy of Neurology

Poster Presentation

«Raising Stroke awareness in Greek-speaking population with ‘’ΑΠΛΑ’’ a Greek equivalent of FAST test»

 1. Zisimopoulou, I. Chatzi, D. Kanellopoulos, M. Safarikas, M.Ntavou, D. Tzanetakos M. Papadopoulou

4th European Stroke Organisation Conference, May 2018

 

Poster presentation

« Wavy hand stroke syndrome, two video recordings and analysis of acute stroke presenting with hemichorea – a usuful reminder of an uncommon presentation» D. O’Kane, I. Chatzi, 25th  European Stroke Conference, April 2016

 

Poster Presentation

«MRI Brain characteristics of ischemic cerebrovascular events of adults of < 80 years in Northamtonshire» P. Boovalingham, S. Dixon, I. Chatzi, M. Blake, L.Brawn, V. Srinivasan, D. O’Kane, D. Ducker, K Lineham, R. Day

British Αssociation of Stroke Physicians National Trainees Meeting 2015

 

Poster Presentation

« An uncommon but important stroke mimic PACNS» I. Chatzi, N. Wilson, P. Boovalingham, L. Brawn, M. Blake, D. O’Kane, V. Srinivasan, S. Dixon, K Nithi, Royal College of Physicians Regional meeting 2015

 

Poster Presentation

«Association of GSTP1 gene polymorphism with susceptibility to Multiple Sclerosis» A. Alexoudi, S. Zachaki, C. Stavropoulou, I. Chatzi, C. Sambani, C.E. Karageorgiou 2012 16th Congress of European Federation of Neurological Societies

 

Poster Presentation

« Intrathecal Autologous Mesenchymal Stem Cell Transplantation in Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis: A Four-Year Case Control Follow-Up Study» C.E. Karageorgiou, I. Chatzi, A. Alexoudi, G. Gortzolidis, E. Karageorgiou, H. Papageorgiou, G. A. Tagaris, T. Chatzistamatiou, A. Stavropoulou-Gioka 2012 Annual Meeting of the American Neurological Association in partnership with Association of British Neurologists

 

Ελεύθερη ανακοίνωση

«Nευροαποκατάσταση: Σύνθετη Σύγχρονη Προσέγγιση & Aντιμετώπιση, Nόσος Kινητικού Nευρώνα, Nευροπάθειες, Mυοπάθειες» 21ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας

 

Poster Presentation

«The NQO1 C609T Inborn Polymorphism is associated with susceptibility to multiple sclerosis (MS) and affects the risk of development of primary progressive MS» C. Stavropoulou, A. Alexoudi, S. U. Zachaki, I. Chatzi, V. N. Georgakakos, C. Sambani, C.E. Karageorgiou 2011 15th Congress of     European Federation of Neurological Societies

 

Poster Presentation

« Intravenous thrombolysis for acute ischemic stroke in a greek general hospital » P. Stathopoulos, M. Travasarou, G. Nikolaou, S. Marousi, E. Giannouli, A. Mezili, I. Chatzi, G. Dokou, V. Sakou, G. Tagaris, M. Gryllia, G. Panagopoulos, K. Karageorgiou 2011 20th European Stroke Conference

 

Poster Presentation

«Coexistence of  anti – NMO IgG and anti – GFP in Neuromyelitis Optica» Chatzi I., Alexopoulos H., Alexoudi A., Tzortzis D., Dokou G., Filippakopoulou P., Dalakas M., Karagoergiou C.,2010 62nd AAN Annual Meeting

 

Poster Presentation

«NQO1 inborn gene polymorphism and susceptibility to Multiple Sclerosis» Alexoudi A., Chatzi I., Zachaki S., Athanasouli A., Tsolis T., Stavropoulou C., Sambani C., Karageorgiou C. 2010 62nd AAN Annual Meeting

 

Poster Presentation

«Intrathecal delivery of autologous mesenchymal stem cells in patients with Amyatrophic Lateral Sclerosis»

Karageorgiou C., Chatzi I., Alexoudi A., Papasavas A., Gortzolidis G., Karageorgiou E., Papageorgiou E., Tagaris G., Stavropoulou Gioka A. 2010 62nd AAN Annual Meeting

 

Poster Presentation

«Association of NQO1 gene polymorphism with susceptibility to Multiple Sclerosis» Stavropoulou C., Zachaki S., Alexoudi A., Chatzi I., Orphanidou H., Goergakakos V., Sambani C., Karageorgiou C. 2009 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies (EFNS)

 

Poster Presentation

«NQO1 inborn gene polymorphism and susceptibility to Multiple Sclerosis» Alexoudi A., Chatzi I., Stavropoulou C., Orphanidou H., Goergakakos V., Sambani C., Karageorgiou C. 2009 25th Congress of the European Committee for the Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS)

 

Poster Presentation

«Efficacy and safety of Natalizumab in children with highly active relapsing- remitting Multiple Sclerosis» Karageorgiou C., Polyzoi M., Tzitzika M., Chatzi I.,  Alexoudi A. 2008 ECTRIMS, Montreal

 • 01/2012 – 06/2012 Διδασκαλεία του μαθήματος της Νευρολογίας στη Σχολή Νοσηλευτικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Γ. Γεννηματάς
 • D.Tzanetakos, V. Zisimopoulou, M. Safarikas,D. Kanellopoulos, D. Kaliontzi and I. Chatzi. (2017) Intravenous Thrombolysis in B-Thalassemia Stroke patient: case report. European Stroke Journal 2(1S): 134.
 • Fouka, P., Alexopoulos, H., Chatzi, I., Dedos, S. G., Samiotaki, M., Panayotou, G., … & Dalakas, M. C. (2017). Antibodies to inositol 1, 4, 5-triphosphate receptor 1 in patients with cerebellar disease. Neurology-Neuroimmunology Neuroinflammation, 4(1), e306.
 • O’Kane, D., and Ioanna Chatzi. (2016) “NeurovascularMedicine. com.”, “The NIHSS scale as a quick but comprehensive stroke assessment tool”
 • Alexoudi, A., Zachaki, S., Stavropoulou, C., Chatzi, I., Koumbi, D., Stavropoulou, K., … & Sambani, C. (2015). Combined GSTP1 and NQO1 germline polymorphisms in the susceptibility to Multiple Sclerosis. International Journal of Neuroscience, 125(1), 32-37.
 • Alexopoulos, H., Kampylafka, E. I., Chatzi, I., Travasarou, M., Karageorgiou, K. E., Dalakas, M. C., & Tzioufas, A. G. (2013). Reactivity to AQP4 epitopes in relapsing–remitting multiple sclerosis. Journal of neuroimmunology, 260(1-2), 117-120.
 • Stavropoulou, C., Zachaki, S., Alexoudi, A., Chatzi, I., Georgakakos, V. N., Terzoudi, G. I., … & Sambani, C. (2011). The C609T inborn polymorphism in NAD (P) H: quinone oxidoreductase 1 is associated with susceptibility to multiple sclerosis and affects the risk of development of the primary progressive form of the disease. Free Radical Biology and Medicine, 51(3), 713-718.

Τμήμα

 • Νευρολογικό Τμήμα

 

Επικοινωνία

 Ευρωκλινική Αθηνών

Αθανασιάδου 7-9,  Αθήνα, ΤΚ 115 21

Τηλέφωνο: 210 6416600

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 6416600

Φαξ: 210 6416555