Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Διάκριση στα Bravo Awards 2022 για την Ευρωκλινική

Διάκριση στα Bravo Awards 2022 για την Ευρωκλινική: 9 στους 10 ασθενείς δηλώνουν ικανοποιημένοι

σε κυλιόμενες έρευνες ικανοποίησης ασθενών

 

Μία πολύ σημαντική διάκριση απέσπασε o Όμιλος Ευρωκλινικής στη φετινή τελετή απονομής Bravo Sustainability Awards 2022, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο της Παλιάς Βουλής, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Sustainability Week 2022, που διοργανώνεται από το QualityNet Foundation. H διάκριση αφορά τον Πυλώνα ‘’Bravo Market’’ για τις Έρευνες Ικανοποίησης Ασθενών και οικείων, που διεξάγει ο Όμιλος σε συνεργασία με Ανεξάρτηση Εξωτερική Εταιρεία Ερευνών.

Οι έρευνες ικανοποίησης ασθενών της Ευρωκλινικής πραγματοποιούνται μέσω μηνιαίας δειγματοληπτικής, τηλεφωνικής έρευνας με δείγμα μεγαλύτερο των 700 περίπου ασθενών μηνιαίως, ενώ οι ερωτήσεις για τη μέτρηση της ικανοποίησης και την καταγραφή παραπόνων πραγματοποιούνται βάσει συγκεκριμένου ερωτηματολογίου. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών του Ομίλου, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα, 9 στους 10 ασθενείς είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν τόσο στην Ευρωκλινική Αθηνών όσο και στην Ευρωκλινική Παίδων. Για το 2021 ερωτήθηκαν συνολικά 8.193 νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί ασθενείς και τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης έρευνας είναι προσβάσιμα και διαθέσιμα στο κοινό στην ιστοσελίδα της Ευρωκλινικής.

Αυτό που ξεχωρίζει την πρωτοβουλία του Ομίλου Ευρωκλινικής είναι ότι η έρευνα πραγματοποιείται από εξωτερική, ανεξάρτητη και αξιόπιστη εταιρεία ερευνών με στόχο τη διασφάλιση της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας των απαντήσεων των ασθενών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ευρωκλινικής, Αντώνης Βουκλαρής, δήλωσε σχετικά: «Η ποιότητα των υπηρεσιών μας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ομίλου μας. Στην Ευρωκλινική έχουμε θέσει τον πήχη πολύ ψηλά και αυτό αποδεικνύεται και από τις αξιολογήσεις των ασθενών μας. Ευχαριστούμε πολύ για τη διάκριση, συνεχίζουμε δυναμικά και για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα».

H αξιολόγηση των πρωτοβουλιών που αναδεικνύονται γίνονται μέσα από τις επιστημονικές επιτροπές του Θεσμού, οι οποίες αποτελούνται από 170 μέλη και με την ενεργή συμμετοχή περισσότερων από 16.000 Ενεργών Πολιτών αναδείχθηκαν οι καλύτερες πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον.