Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Ευρωκλινική: Πράσινα αποτελέσματα 2016

Η Ευρωκλινική επιλέγει να λειτουργεί με το λιγότερο δυνατό κόστος για το περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί δέσμευση για την Ευρωκλινική. Για τον λόγο αυτό οι υπάλληλοι της Ευρωκλινικής ανταποκρίθηκαν με ζήλο στην προσπάθεια διατήρησης και προστασίας των φυσικών πόρων. Μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως η ανακύκλωση υλικών και απορριμμάτων και σε συνεργασία με την Alter Ego, κατάφερε το 2016 να ξεπεράσει τα επίπεδα ανακυκλώσιμων υλικών του 2015 και να συλλέξει 34 περίπου τόνους υλικών.

Πιο συγκεκριμένα, τα πράσινα αποτελέσματα της Ευρωκλινικής για το 2016, ως αποτέλεσμα της συλλογής 33,940 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών, είναι τα εξής:

  • Σώζουμε 576,8 δέντρα.
  • Γλιτώνουμε 1.086.080 Lt νερού.
  • Εξοικονομούμε 68 βαρέλια πετρελαίου.
  • Εξοικονομούμε 139.154 kwh ηλεκτρικού ρεύματος ικανού να καλύπτει τις ανάγκες ενός σπιτιού για 169 μήνες.
  • Αποκλείουμε 14.390,056 kg διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
  • Σώζουμε 101,82 τόνους ξύλα που προορίζονται για την παραγωγή χαρτιού.

Τα αποτελέσματα των τεχνικών που έχει υιοθετήσει έφεραν ενθαρρυντικά αποτελέσματα και έτσι η Ευρωκλινική συνεχίζει με τον ίδιο, αλλά και μεγαλύτερο ζήλο και το 2017, την προσπάθειά της ώστε να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.