Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Συχνές Ερωτήσεις

ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ AYTH; 

Τέτοιες παθήσεις είναι τα αδενώματα της υπόφυσης, τα μηνιγγιώματα της βάσης του κρανίου , τα κρανιοφαρυγγιώματα , τα χορδώματα που είναι όγκοι με αργή ανάπτυξη  στη βάση του κρανίου, η νευραλγία του τριδύμου, η γλωσσοφαρυγγική νευραλγία, η διαφυγή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ρινόρροια) , οι αγγειακές ανωμαλίες, η υπερτροφία των ρινικών κόγχων, οι παραρρινοκολπίτιδες, οι όγκοι ρινός και παραρρινίων κόλπων και άλλα.

 

ΠΟΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ;

Οι μέθοδοι  είναι δύο: η ενδοσκοπική και κλασική (ανοικτή) μέθοδος. Αν και η προτιμώμενη μέθοδος είναι η ενδοσκοπική , η κλασική (ανοικτή) μέθοδος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειάζεται, ανάλογα την εντόπιση , το μέγεθος και τη φύση της εξεργασίας.

Η ενδοσκοπική μέθοδος , που είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, δεν απαιτεί μεγάλες τομές. Μέσω φυσιολογικών ανοιγμάτων ή πολύ μικρών τομών γίνεται εισαγωγή των απαραίτητων εργαλείων  για την αφαίρεση της βλάβης. Η ταυτόχρονη χρήση της νευροπλοήγησης βοηθά σημαντικά στην πιο αποτελεσματική και ασφαλή αφαίρεση της βλάβης.

Η κλασική ή ανοικτή μέθοδος απαιτεί μεγαλύτερες τομές είτε στη περιοχή του προσώπου είτε στην περιοχή του κρανίου. Τμήμα του οστού αφαιρείται και η βλάβη μπορεί πλέον να προσεγγιστεί. Η χειρουργική αφαίρεση λαμβάνει χώρα με εργαλεία μικροχειρουργικής κάτω από την όραση του μικροσκοπίου.

 

ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ;

Τα συμπτώματα που εμφανίζουν οι ασθενείς εξαρτώνται από τη φύση, το μέγεθος και τη θέση της βλάβης, και μπορεί να είναι: πόνος στο πρόσωπο, κεφαλαλγία, ζάλη, διαταραχές στην όραση, αιμωδίες, διαταραχές στην ακοή, δυσκολία στην αναπνοή, συμφόρηση της μύτης, διαταραχές στη βάδιση, στη μνήμη και άλλα.

 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η  ΔΙΑΓΝΩΣΗ;

Η διάγνωση των βλαβών στην περιοχή των παραρρινίων κόλπων και της βάσης του κρανίου αρχικά βασίζεται στα συμπτώματα και στη φυσική εξέταση.

Επειδή η περιοχή αυτή συνήθως δεν μπορεί να γίνει ορατή, διάφορες άλλες εξετάσεις απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διάγνωσης. Τέτοιες είναι απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου και του σπλαχνικού κρανίου(αξονική και μαγνητική τομογραφία, μαγνητική αγγειογραφία και άλλες) καθώς και άλλα τεστ που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο λειτουργίας των μυών ,των νεύρων, της όρασης και της ακοής.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ;

Πέραν της ενδοσκοπικής ή κλασικής(ανοικτής) μεθόδου που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση της βλάβης, άλλες θεραπείες μπορεί να χρειαστούν ανάλογα της φύση της βλάβης που αφαιρέθηκε. Τέτοιες  μπορεί να είναι η χημειοθεραπεία, η ακτινοβολία, η εφαρμογή της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής και άλλες.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ;

Άμεσα μετά τη χειρουργική αφαίρεση της βλάβης, ο ασθενής παρακολουθείται στενά  από την ιατρική μας ομάδας. Ο στόχος πάντα είναι ο κάθε ασθενής να εξέλθει από το νοσοκομείο ασφαλής και  να επανέλθει γρήγορα στις καθημερινές του δραστηριότητες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, και ανάλογα τη φύση της βλάβης που αφαιρέθηκε, κάποιοι ασθενείς θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλη θεραπεία όπως ακτινοβολία, χημειοθεραπεία, πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και άλλα. Αρκετοί από αυτούς θα χρειαστεί να βρίσκονται σε στενή απεικονιστική παρακολούθηση για να αποκλειστεί  τυχόν υποτροπή της χειρουργηθείσας βλάβης στο μέλλον. Τέλος, επειδή οι χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν την περιοχή των παραρρινίων κόλπων και της βάσης του κρανίου είναι αρκετά επίπονες και αγχωτικές για του ασθενείς, η υποστήριξη από συγγενείς και φίλους είναι σημαντική.