Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

AMIS: Πρόσθια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική του ισχίου

AMIS

AMIS: Εισαγωγή

Η AMIS είναι μια χειρουργική τεχνική προσπέλασης του ισχίου που έχει ασφαλή αποτελέσματα, με πολύ λίγο μετεγχειρητικό πόνο και αιμορραγία, μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο, ταχύτερη κινητοποίηση και επανένταξη του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Τι είναι η AMIS;

Με τον όρο AMIS αναφερόμαστε στη χειρουργική τεχνική προσπέλασης του ισχίου. Η βασική αρχή της τεχνικής αυτής είναι η προσέγγιση του ισχίου από το ανατομικό μεσοδιάστημα που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μυς, το ραπτικό και τον τείνοντα την πλατεία περιτονία. Το πλεονέκτημα είναι διπλό. Εκτός από το δέρμα, ουσιαστικά δεν κόβουμε κάποιον άλλο ιστό μέχρι να φτάσουμε στην άρθρωση του ισχίου. Απλά απωθούμε τους μυς χωρίς να τους τραυματίζουμε. Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι είμαστε ακριβώς απέναντι από την κοτύλη με αποτέλεσμα την άριστη ορατότητα της περιοχής.

Γιατί είναι καλύτερη;

Τα τελευταία χρόνια στην Ελβετία έγιναν συγκριτικές μελέτες σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική ισχίου, είτε με την κλασική οπισθοπλάγια προσπέλαση είτε με την AMIS. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία ισχίου ένα χρόνο μετά την επέμβαση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι ασθενείς της υποομάδας της οπισθοπλάγιας προσπέλασης είχαν ινώδη εκφύλιση του μέσου γλουτιαίου, ενός από τους βασικότερους μυς του ισχίου. Αντίθετα, οι ασθενείς με την πρόσθια προσπέλαση παρουσίαζαν ανατομία παραπλήσια με τη φυσιολογική. Εξυπακούεται ότι οι βλάβες αυτές θα είναι δυνητικά πολύ μεγαλύτερες σε μια ενδεχόμενη μελλοντική αναθεώρηση του χειρουργείου.

Επιπλέον, επειδή η τεχνική αυτή, ακολουθεί τις αρχές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματά της:

• Είναι σχετικά ατραυματική ως προς τα ανατομικά στοιχεία της περιοχής.
• Χρησιμοποιούμε ακριβώς τα ίδια υλικά που για χρόνια έχουν δοκιμαστεί στην ολική αρθροπλαστική ισχίου.
• Γίνεται με τομή από 6 ως 8 cm, σε αντιδιαστολή με τα 15 τουλάχιστον cm της κλασικής τομής.
• Διατηρούμε τον αρθρικό θύλακο, γεγονός που προσδίδει μετεγχειρητική σταθερότητα στην άρθρωση.
• Έχουμε πολύ λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο.
• Ο μυϊκός τόνος δεν επηρεάζεται μετεγχειρητικά και ο ασθενής μπορεί να κινητοποιηθεί σχεδόν άμεσα με μερική ή και πλήρη φόρτιση.
• Έχουμε πολύ μικρό κίνδυνο μετεγχειρητικού εξαρθρήματος.
• Έχουμε πολύ λιγότερη περιεγχειρητική αιμορραγία (λιγότερες μεταγγίσεις).
• Οι ασθενείς επιστρέφουν γρηγορότερα στις καθημερινές δραστηριότητες και την οδήγηση.
• Χρειάζεται μικρότερη παραμονή στο Νοσοκομείο.

Πού βρίσκει εφαρμογή;

Η AMIS μπορεί να εφαρμοστεί σε υποκεφαλικά κατάγματα του μηριαίου και φυσικά στην ολική αρθροπλαστική ισχίου ή και στην αναθεώρηση αυτής.

AMIS: Ποιες είναι οι σχετικές αντενδείξεις;

Υψηλά εξαρθρήματα ισχίου και βαρεία δυσπλασία της περιοχής, μπορεί να έχουν διαφοροποιημένη ανατομία και να χρειάζονται εκτεταμένες κινητοποιήσεις μυών. Σε αυτές τις περιπτώσεις μια πιο ευρεία προσπέλαση μπορεί να έχει περισσότερα πλεονεκτήματα.

Συμπερασματικά, η πρόσθια προσπέλαση στη χειρουργική ισχίου είναι η πιο ατραυματική από τις μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες προσπελάσεις και σε συνδυασμό με το μικρό μέγεθος της χειρουργικής τομής, είναι ιδανική λύση για τη χειρουργική του ισχίου.

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801