Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Αρθροσκοπική χειρουργική

αρθροσκόπηση

Η αρθροσκόπηση είναι η μέθοδος που έχει επιτύχει να θεραπεύει την παθολογία των αρθρώσεων με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση στον άνθρωπο μέσω δύο ή περισσοτέρων μικροσκοπικών οπών. Γίνεται σε βάση ημερήσιας νοσηλείας και τα οφέλη της είναι τεράστια μιας και ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ανύπαρκτος και η επανένταξη του ασθενούς ταχύτατη. Το αντικείμενο της αρθροσκοπικής χειρουργικής έχει επεκταθεί τόσο, ώστε πέραν των κλασσικών επεμβάσεων στο γόνατο, στην ποδοκνημική και στον ώμο, να επιτυγχάνεται με το αρθροσκόπιο και μόνο:

• Τενοντοσκόπηση του Αχιλλείου τένοντα και επιμήκυνσή του σε περιπτώσεις τραυματικών ή εκ γενετής ρικνώσεών του, μέσω δύο οπών

• Ανώδυνη διόρθωση βλαισού μεγάλου δακτύλου (Hallux Valgus) ή Ηallux Rigidus μέσω δύο μικροσκοπικών οπών (χωρίς τομές)

• Αποκατάσταση χόνδρινων βλαβών όλων των αρθρώσεων χωρίς διπλές ή τριπλές επεμβάσεις, παρά μόνο με μία αρθροσκόπηση, στην οποία τοποθετείται ικρίωμα συγκράτησης των ενεργοποιημένων οστεοβλαστών που διαφοροποιούνται σε χόνδρινο ιστό. Η όλη επέμβαση σε κάθε άρθρωση γίνεται με δύο μόνο οπές.

• Πλήρης αποκατάσταση των παθήσεων του ισχίου που μέχρι πρότινος έμεναν αδιάγνωστες ή εθεωρείτο αδύνατο να χειρουργηθούν. Έτσι πλέον μέσω τριών μικροσκοπικών οπών επανακαθηλώνεται ο ραγέντας επιχείλιος χόνδρος της κοτύλης στην ανατομική του θέση, αποκαθίσταται η ρήξη του στρογγύλου συνδέσμου της άρθρωσης και αντιμετωπίζονται οι χόνδρινες βλάβες της κοτύλης και της μηριαίας κεφαλής. Επανάσταση έχει φέρει επίσης η αρθροσκόπηση στον τομέα της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης του ισχίου είτε με αιτία τον αυχένα του μηριαίου (Cam FAI) είτε με αιτία την οφρύ της κοτύλης (Pincher FAI).

• Η παθολογία του αγκώνα αντιμετωπίζεται πλέον εύκολα με την αρθροσκόπηση της συγκεκριμένης άρθρωσης και έτσι επιτυγχάνεται συμφυσιόλυση του αγκυλωμένου αγκώνα με τρείς αρθροσκοπικές πύλες, αφαίρεση ελευθέρων σωματίων που προέκυψαν έπειτα από τραυματισμό και αντιμετώπιση των ελλειμμάτων έκτασης και κάμψης της άρθρωσης μέσω πλαστικής του ωλεκρανικού βόθρου και του ωλεκράνου μαζί με οστεοπλαστική κορωνοειδούς αποφύσεως

• Η παθολογία της ποδοκνημικής άρθρωσης παρουσιάζει ποικιλία, από την παρουσία οστεοφύτων που προκαλούν περιορισμό στη ραχιαία ή πελματιαία κάμψη μέχρι τις χόνδρινες βλάβες και την ανάπτυξη συμφύσεων σε αυτή την άρθρωση έπειτα από κατάγματα ή διαστρέμματα της ποδοκνημικής. Η αντιμετώπισή τους αρθροσκοπικά γίνεται με δύο μικροσκοπικές οπές. Ξεχωριστή θέση ενέχει η αρθροσκοπική απελευθέρωση του μακρού καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου με αφαίρεση του os-trigonum του αστραγάλου σε σύνδρομα προστριβής του τένοντα αυτού.

• Στα ενδαρθρικά κατάγματα, η επικύρωση της άριστης ανάταξης των καταγματικών τεμαχίων και η ακριβής επαλληλία και συνέχεια των χόνδρινων επιφανειών γίνεται σε μόνιμη βάση με αρθροσκόπηση της άρθρωσης που υπέστη τον τραυματισμό.

• Στον ώμο, πέραν των κλασσικών επεμβάσεων αποκατάστασης του επιχειλίου χόνδρου και των τενόντων του στροφικού πετάλου (υπερακανθίου, υπακανθίου & υποπλατίου) υπάρχει πλέον η δυνατότητα επανασυρραφής των γληνοβραχιόνιων συνδέσμων όπως και η αντιμετώπιση του πρόσφατου εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής μέσω τεσσάρων οπών και μόνο.

• Στο γόνατο, επανάσταση έχουν φέρει οι νέες τεχνικές συρραφής του μηνίσκου που έχουν δώσει τη δυνατότητα να συρράπτονται ρήξεις που μέχρι πρότινος ήταν αντιμετωπίσιμες μόνο με μηνισκεκτομή. Στην πλαστική του Προσθίου & Οπισθίου Χιαστού δημιουργούνται διπλά κανάλια προς αποκατάσταση και των δύο μοιρών τους.

Συμπερασματικά, η αρθροσκοπική χειρουργική έχει παρουσιάσει αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια αναπτύσσοντας νέες τεχνικές και εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα στον εξοικειωμένο με την αρθροσκόπηση Ιατρό να πραγματοποιήσει αρθροσκοπικά επεμβάσεις που μέχρι πρότινος απαιτούσαν ανοικτό χειρουργείο.

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801