Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Ελεύθερη ρινική αναπνοή αισθητικά όμορφη μύτη

ελεύθερη ρινική αναπνοή

Ελεύθερη ρινική αναπνοή, πώς το καταφέρνουμε; Σήμερα, το ερώτημα που τίθεται από αρκετά άτομα προς τον ιατρό τους είναι εάν μπορεί να επιτευχθεί ταυτόχρονα η σωστή διόρθωση της ρινικής αναπνοής, με τη δημιουργία ενός ωραίου αισθητικού αποτελέσματος της μύτης. Η απάντηση είναι θετική, αφού αυτό είναι εφικτό με συνδυασμένες τεχνικές.

Η μύτη επιτελεί μια από τις βασικότερες λειτουργίες, όπως αυτή της ρινικής αναπνοής, η οποία δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να αντικατασταθεί από τη στοματική αναπνοή. Βρίσκεται στο κέντρο του προσώπου και αποτελεί ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά στοιχεία της φυσιογνωμίας του. Κάθε δυσμορφία ή παρέκκλιση αυτής, τραυματική ή κατασκευαστική, προκαλεί ένα κακό αισθητικό αποτέλεσμα, που επηρεάζει την αυτοπεποίθηση του ατόμου σε σχέση με την εμφάνισή του.

Σε περιπτώσεις που το ρινικό διάφραγμα είναι στραβό και υπάρχει ταυτόχρονα και εξωτερική δυσμορφία της μύτης, εφαρμόζονται ειδικές τεχνικές διόρθωσης διαφραγματο-ρινοπλαστικής χειρουργικής με άριστα αποτελέσματα.
Ανάλογα με τη βαρύτητα της στρέβλωσης εκτιμάται και αναλύεται και το αισθητικό αποτέλεσμα που θα προκύψει. Ο ιατρός, φωτογραφίζει αρχικά τη μύτη του ασθενή και κατόπιν , μετά από ειδική επεξεργασία «photoshop», του επιδεικνύει τη «νέα» μύτη. Με αυτή τη διαδικασία, ο ιατρός μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα τις λεπτομέρειες που πρέπει να διορθώσει, σε πλήρη αρμονία με τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ασθενή. Παράλληλα, ο ασθενής μπορεί να δει τη «νέα» του μύτη στο πρόσωπό του.

ελεύθερη ρινική αναπνοή: Η σωστή λειτουργία της μύτης δηλαδή της καλής αναπνοής, εκτιμάται με την ενδοσκόπηση ρινός, όπου μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη στραβού διαφράγματος, την υπερτροφία των ρινικών κογχών καθώς και την ύπαρξη «στενής» βαλβίδας. Τέλος, μπορεί να διαπιστωθεί εάν συνυπάρχει και άλλη παθολογία που δυσχεραίνει τη ρινική αναπνοή, όπως πολύποδες, μορφώματα, και χρόνιες φλεγμονές.
Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν μπορεί να εφαρμοστεί ταυτόχρονα η ενδοσκοπική λειτουργική ρινοχειρουργική με τον ευθειασμό της μύτης και τη ταυτόχρονη διόρθωση του αισθητικού αποτελέσματος. Ο ωτορινολαρυγγολόγος χειρουργός που θα προβεί σε αυτές τις συνδυαστικές τεχνικές, αφενός θα πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένος και με σχετική πιστοποίηση, αφετέρου θα πρέπει να έχει μεγάλη εμπειρία περιστατικών λόγω της δυσκολίας της φύσης των τεχνικών αυτών, αφού αποτελούν τεχνικές «αρχιτεκτονικής» διόρθωσης και όχι αφαίρεσης.

Οι σύγχρονες τεχνικές «κλειστής» ρινοπλαστικής σε συνδυασμό με τη μέθοδο της ενδοσκοπικής ρινοχειρουργικής, εφαρμόζονται στενά και διασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα. Τα πλεονεκτήματα της ενδοσκοπικής ρινοδιαφραγματοπλαστικής χειρουργικής είναι σημαντικά. Τα κυριότερα από αυτά είναι:

 • Σαφής και πλήρης οπτικός έλεγχος όλης της έκτασης της μύτης
 • Μικρότερες τομές
 • Απόλυτη ακρίβεια διόρθωσης τόσο της «ράχης» της μύτης όσο και του διαφράγματος
 • Πληρέστερη αποκατάσταση των επαναχειρουργημένων περιστατικών
 • Άμεσος έλεγχος και η αντιμετώπιση πιθανής μετεγχειρητικής ρινορραγίας χωρίς πωματισμό
 • Μείωση του χρόνου νοσηλείας σε λιγότερο από 24 ώρες
 • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου από το πρώτο 24ωρο.

Σκοπός λοιπόν είναι, βελτιώνοντας τη ρινική αναπνοή, η καλύτερη ποιότητα ζωής, σε συνδυασμό με το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, που αποσκοπεί στην καλύτερη σχέση με τον εαυτό μας.

  Ζητήστε ραντεβού online
  Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

  ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801