Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

H ηπατίτιδα C τώρα θεραπεύεται!

ηπατίτιδα C

Η ηπατίτιδα C είναι  μία από  τις κυριότερες  αιτίες  χρόνιας  πάθησης  του ήπατος   που   αφορά   σε   70    εκατομμύρια   ασθενών   παγκοσμίως.

H ύπαρξη του ιού αυτού διαπιστώθηκε  το 1989.

Η φυσική  ιστορία  του ιού  αυτού  ποικίλει. Η βλάβη  του ήπατος  κυμαίνεται  από  ελαφρές  ιστολογικές  αλλοιώσεις  μέχρι την   κίρρωση  του ήπατος    και σε μικρότερο βαθμό  στη  δημιουργία  ηπατοκυτταρικού  καρκινώματος. Πολλοί  από τους  πάσχοντες  είναι ασυμπτωματικοί  και δεν γνωρίζουν  την πάθησή  τους.

Στην  αντιμετώπιση  της  ηπατίτιδας  C  o  στόχος  είναι  η  εκρίζωση  του ιού.

Η εκρίζωση  του ιού της  ηπατίτιδας C  καθορίζεται  με  την  μη ανίχνευση  του ιού  στο αίμα   με  την  εξέταση  HCV RNA  με  PCR  12 ή  24  εβδομάδες μετά  το  πέρας της θεραπείας.   Η εκρίζωση  του ιού  έχει  ως αποτέλεσμα  την ομαλοποίηση  των   ενζύμων του ήπατος  και την βελτίωση  της  ιστολογικής  εικόνας

Φυσική ιστορία  της  νόσου και κλινικές εκδηλώσεις

Οξεία ηπατίτιδα :  η νόσος  έχει  περίοδο  επώασης  5-12  εβδομάδες. Μόνο  το  25% παρουσιάζουν  ίκτερο και μη ειδική  συμπτωματολογία  όπως  κόπωση, ναυτία και έμετο . Οι λοιποί   μπορεί να είναι τελείως ασυμπτωματικοί. Από τα  εργαστηριακά  ευρήματα οι  τρανσαμινάσες  είναι μέτρια  αυξημένες  ενώ το ιϊκό  φορτίο  (HCV RNA ) ανιχνεύεται  1-2  εβδομάδες μετά την μόλυνση.

Οι ασθενείς που είναι συμπτωματικοί και έχουν  εμφανίσει ίκτερο έχουν πολλές πιθανότητες  κάθαρσης   του ιού  σε σχέση με τους  ασυμπτωματικούς  .

Χρόνια ηπατίτιδα   : το 50-80%  των  ασθενών με  οξεία ηπατίτιδα C μεταπίπτει σε χρονιότητα. Επειδή  η πλειονότητα  των ασθενών δεν εμφανίζουν  συμπτώματα οι  ασθενείς διαγιγνώσκονται  σε διαφορετικές φάσεις της λοίμωξης .Τα κυριότερα κλινικά και βιοχημικά προφίλ  είναι 1) η  τυπική εικόνα της χρόνιας λοίμωξης  με αυξημένες τιμές τρανσαμινασών και ιστολογικές βλάβες σε διάφορα στάδια 2)η  κατάσταση  φορέα  του ιού  και  3)οι   εξωηπατικές  εκδηλώσεις  που παρουσιάζουν  μερικοί  ασθενείς.

Η  πορεία της   χρόνιας  ηπατίτιδας  C  στο 25% των  περιπτώσεων   είναι  πολύ  αργή και παραμένει  σταθερή  για πολλά  έτη  χωρίς επιδείνωση. Στις υπόλοιπες  περιπτώσεις  είναι  αργή (25%), μέτρια (25%) με  επιδείνωση  και πορεία προς κίρρωση ήπατος   και  ταχεία (25%) με τελικό  προορισμό  την  κίρρωση ήπατος. Η κίρρωση  μπορεί  αργότερα να μεταπέσει  σε  ηπατοκυτταρικό  καρκίνωμα

Η κατάσταση  φορέα του ιού περιλαμβάνει τους  ασθενείς με  ανιχνεύσιμο ιϊκό  φορτίο ( HCV  RNA    )   και  φυσιολογικές τιμές  τρανσαμινασών. Η πλειονότητα  των ασθενών αυτών  διατηρεί  για  χρόνια  την κατάσταση  αυτή , όμως  ένα ποσοστό  25% παρουσιάζει  αύξηση  των τρανσαμινασών και επιδείνωση  της  ιστολογικής  εικόνας.

Η  ηπατίτιδα  C   σχετίζεται με την ύπαρξη  εξωηπατικών  εκδηλώσεων όπως  : μεικτή κρυοσφαιρινουρία, αγγειίτιδα, μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα ,όψιμη δερματική πορφυρία, αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, σακχαρώδη  διαβήτη  τύπου 2, ομαλό λειχήνα, σύνδρομο Sjogren,ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, απλαστική αναιμία, οζώδη πολυαρτηρίτιδα, οζώδες  ερύθημα.

 

Διάγνωση

Η διάγνωση της ηπατίτιδας  C  επιτυγχάνεται  με έλεγχο για την ύπαρξη  αντισωμάτων  , με τον  έλεγχο  του ιϊκού  φορτίου (HCV  RNA )   και  τον έλεγχο  του γονοτύπου  του ιού.

Ο έλεγχος  των αντισωμάτων  γίνεται σήμερα με την  μέθοδο  Elisa 3ης γενεάς (anti HCV 3rd Elisa ) η ειδικότητα με τη μέθοδο αυτή φθάνει το 99%. Μετά  την  ανεύρεση    των  αντισωμάτων  αυτών  τότε  προχωρούμε  στον  έλεγχο  για την ύπαρξη  και  το  ποσό  του ιϊκού φορτίου (HCV  RNA )    με την   μέθοδο   PCR. H   ύπαρξη  ιϊκού φορτίου  επιβεβαιώνει την  ύπαρξη  του ιού της  ηπατίτιδας  C.

Μετά  την  ανίχνευση   του ιϊκού  φορτίου  πρέπει  να    γίνει  έλεγχος  για  τον  γονότυπο  του  ιού.  Υπάρχουν  6  γονότυποι  του ιού  . Στην  πατρίδα μας  οι κύριοι γονότυποι είναι  οι  1, 3 και  4. Η σημασία  του είδους  του γονοτύπου  έχει να κάνει με την ανταπόκριση στη  θεραπεία.

Ο καθορισμός του  σταδίου της νόσου  από  τον ιό της ηπατίτιδας  C  γίνεται  με ιστολογική εξέταση  του  ήπατος  κατόπιν  βιοψίας  ήπατος  δια  βελόνης .

Σήμερα σπανίως  επιτελείται  βιοψία ήπατος η οποία  είναι αιματηρή  μέθοδος , προκαλεί  δυσφορία  στον  ασθενή και  υπάρχει το πολύ μικρό ενδεχόμενο  επιπλοκών ( αιμορραγία, θάνατος ) . Αντί  της  βιοψίας  ήπατος επιτελείται η  ελαστογραφία  ήπατος ( fibroscan,  shear wave  elastography , μαγνητική  ελαστογραφία  )   με  υψηλά ποσοστά   ευαισθησίας και ειδικότητας.

 

Θεραπεία

Δεν  υπάρχει εμβόλιο   για  την  ηπατίτιδα   C. Σήμερα  η  οριστική   θεραπεία  της ηπατίτιδας   C   είναι  γεγονός . Η θεραπεία  της ηπατίτιδας   C   πρέπει  να  γίνεται  σε όλους  τους  ασθενείς  που  φέρουν  τον ιό αυτό ανεξαρτήτως  σταδίου.

Για τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C  αρχικά  χρησιμοποιήθηκε η ιντερφερόνη με όχι καλά αποτελέσματα και με πολλές παρενέργειες.

Σήμερα χρησιμοποιούνται πολύ αποτελεσματικά  φάρμακα  με ποσοστά  επιτυχίας  μέχρι το 99% των περιπτώσεων. Η χορήγηση  γίνεται από το  στόμα και η διάρκεια θεραπείας είναι συνήθως  3 μήνες .

Τα περισσότερο σήμερα χορηγούμενα  φάρμακα  είναι : sofosbuvir, ledipasvir, velpatasvir,gazoprevir,elbasvir,glecaprevir,pibrentasvir,voxilaprevir. Oι ειδικοί  ιατροί  χορηγούν ορισμένα από  τα  φάρμακα  αυτά  σε κάθε περίπτωση.

Η  θεραπεία  της ηπατίτιδας  C   έχει  ως  αποτέλεσμα  την διακοπή  της βλαπτικής  επίδρασης  του  ιού  με  αποτέλεσμα  την  βελτίωση  της κατάστασης  του ήπατος  και την    αποφυγή  των σοβαρών επιπλοκών  που  αναφέρθηκαν  από την  δράση  του ιού  αυτού.

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801