Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Παθήσεις Βαλβίδων Καρδιάς

Εύκολη Διάγνωση – Άριστα Μακροχρόνια Αποτελέσματα

Tί είναι η βαλβίδα καρδιάς;

Η οποιαδήποτε βαλβίδα εξασφαλίζει την ροή ενός υγρού, στην συγκεκριμένη περίπτωση του αίματος, μόνο προς σε μια κατεύθυνση. Οι βαλβίδες μπορούν να παρουσιάσουν στένωση, δηλαδή το άνοιγμα της βαλβίδος να έχει μικρύνει, και έτσι γίνεται πιο δύσκολη η δουλειά της καρδιάς να σπρώξει το αίμα.

Από την αντίθετη μεριά, οι βαλβίδες μπορούν να παρουσιάσουν ανεπάρκεια, δηλαδή όταν πρέπει να κλείνουν οι βαλβίδες, να μην μπορούν, και επομένως να υπάρχει μια διαφυγή προς τα πίσω, και έτσι να επιβαρύνεται η λειτουργία της καρδιάς. Και στις δυο περιπτώσεις, η ροή του αίματος μέσα στη καρδιά επιβραδύνεται, το αίμα συσσωρεύεται προς τα πίσω, δηλαδή στα πνευμόνια και προκαλείται δύσπνοια.

Αιτίες των βαλβιδοπαθειών είναι πολλαπλές. Αδυναμία του ιστού και πρόωρη χαλάρωση (εκφυλιστικές αιτίες), προχωρημένη ηλικία, λοιμώξεις της καρδιάς (ενδοκαρδίτιδα), ρευματικός πυρετός στη παιδική ηλικία, στεφανιαία νόσος, και προβλήματα στην κατασκευή της καρδιάς, δηλαδή εκ γενετής.

Ο ιατρός σας μπορεί να ακούσει ένα φύσημα στην καρδιά με το στηθοσκόπιο πριν ακόμη παρουσιαστούν συμπτώματα.  Η διάγνωση των παθήσεων βαλβίδων καρδιάς μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με ένα Τρίπλεξ Καρδιάς (υπέρηχο-καρδιογραφική μελέτη), η οποία επίσης είναι εντελώς ανώδυνη. Αυτή η μελέτη γίνεται από τους περισσότερους καρδιολόγους, και φυσικά στις κλινικές / νοσοκομεία. Η ίδια μελέτη μπορεί να χρειαστεί να γίνει μέσω του οισοφάγου (διοισοφαγικος υπέρηχος- σαν μια γαστροσκόπηση) για περαιτέρω επιβεβαίωση της βαλβιδοπάθειας. Η στεφανιογραφία χρειάζεται μερικές φορές για διάγνωση και οπωσδήποτε απαιτείται πριν από μια καρδιοχειρουργική επέμβαση.

Όταν όμως η πάθηση της βαλβιδος προχωρήσει σε σοβαρό βαθμό, τότε οι ασθενείς μπορούν να παρουσιάσουν καθαρά συμπτώματα.  Πολύ σπουδαίο είναι επίσης το γεγονός ότι η βαλβιδοπαθεια μπορεί να έχει αρχίσει να επηρεάζει την λειτουργικότητα της καρδιάς, και ο ασθενής να μην αντιλαμβάνεται συγκεκριμένα συμπτώματα ή τα συμπτώματα να έχουν προχωρήσει τόσο αργά ώστε να τα αποδίδει σε αλλού λόγους, π.χ. εύκολη κούραση, αδυναμία η δύσπνοια λόγω μεγαλύτερης ηλικίας. Για αυτό το λόγο είναι πολύ σπουδαίο ο κάθε ασθενής να έχει τη σωστή και καλή παρακολούθηση με το Τρίπλεξ Καρδιάς. Όταν η λειτουργικότητα της καρδιάς έχει επηρεαστεί από την βαλβιδοπάθεια, και καρδιοχειρουργική επέμβαση να γίνει, η καρδιά μπορεί να μην ανακάμψει μετά την εγχείρηση.

Βαλβίδες Καρδιάς: Χειρουργικές Επεμβασεις/Άμεσα Αποτελέσματα

Όταν υπάρχει βαλβιδοπάθεια, αυτό σημαίνει ότι η βαλβίδα έχει πρόβλημα σαν ιστός και σαν ανατομία. Με την εξαίρεση ενός πολύ μικρού ποσοστού ασθενών που έχουν ένα συγκεκριμένο είδος στένωσης της Μιτροειδούς Βαλβιδος, όλες οι άλλες βαλβιδοπαθειες μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο με καρδιοχειρουργική επέμβαση. Υπάρχουν ορισμένες προσπάθειες που μπορούν να αντιμετωπισθούν με έναν τρόπο σαν την στεφανιογραφια, αλλά είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο και μόνο σε πειραματικό επίπεδο.

Η χειρουργική αντιμετώπιση της βαλβιδοπαθειας γίνεται με δυο τρόπους.

Η μια είναι η επιδιόρθωση της βαλβίδας (βαλβιδοπλαστική), και η άλλη είναι η αντικατάσταση.

Η βαλβιδοπλαστική είναι η καλύτερη λύση για να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα της βαλβίδας, γιατί ο ασθενής διατηρεί τον φυσικό του ιστό και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη μετεγχειρητική φαρμακευτική αγωγή.  Όμως από τεχνική άποψη είναι πιο δύσκολη και ο χειρούργος πρέπει να έχει την ανάλογη εκπαίδευση, καθώς και πολύχρονη εμπειρία.

Οι παθήσεις της μιτροειδούς βαλβίδας, ιδίως της ανεπάρκειας (διαφυγής) της βαλβίδας, πρέπει και μπορούν στην πλειοψηφία των ασθενών (πάνω από το 90%) να επισκευάζονται.

Αντίθετα, η πλειοψηφία των παθήσεων της αορτικής βαλβίδας χρειάζονται αντικατάσταση, και μόνο ένα μικρό ποσοστό της ανεπάρκειας της αορτικής βαλβίδας μπορούν να επιδιορθωθούν.

Η  επιτυχία των επεμβάσεων για παθήσεις βαλβίδων έχει βελτιωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι ασθενείς σήμερα να έχουν μια πιθανότητα πάνω από 97%, το πολύ σε μια εβδομάδα μετεγχειρητικά να μπορούν να πάνε σπίτι τους.

Βαλβίδες Καρδιάς: Μακροχρόνια Αποτελέσματα

Οι εγχειρήσεις για βαλβιδοπάθειες καρδιάς έχουν άριστα μακροχρόνια αποτελέσματα.

Ιδίως οι βαλβιδοπλαστικές σε νεαρά άτομα είναι ιδιαίτερα επιθυμητές, γιατί μπορούν να δώσουν πολλές δεκαετίες στον ασθενή, χωρίς τις επιπλοκές των προσθετικών βαλβίδων.

Όταν η σοβαρή βαλβιδοπαθεια αντιμετωπίζεται χειρουργικά εγκαίρως, πριν επηρεαστεί η λειτουργικότητα της καρδιάς, τότε ο ασθενής μετεγχειρητικά επανέρχεται στη αναμενόμενη βιωσιμότητα ανάλογα του φύλου του (μέσος όρος βιωσιμότητα για άνδρες είναι 75 έτη και για τις γυναίκες 79 έτη).

Εάν όμως έχει ήδη επηρεαστεί η λειτουργικότητα της καρδιάς, τότε η μετεγχειρητική βιωσιμότητα του ασθενούς θα είναι μειωμένη, ανάλογα με το βαθμό μείωσης αυτής της λειτουργικότητας.

Για να μπορούν λοιπόν να εξασφαλισθούν τα δυνατότερο καλύτερα μακροχρόνια μετεγχειρητικά αποτελέσματα, είναι απαραίτητο ο ασθενής με βαλβιδοπάθεια να παρακολουθείται στενά και να συστήνεται εγκαίρως μια χειρουργική επέμβαση, όταν η καρδιά του είναι ακόμη σε καλή κατάσταση.

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801