Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Σύγχρονες εξελίξεις στις ολικές αρθροπλαστικές

ολικές αρθροπλαστικές

Η αντιμετώπιση της αρθρίτιδας είναι ένα από τα κύρια προβλήματα στην ορθοπεδική πράξη σήμερα.  Αυτό περιλαμβάνει τη συντηρητική θεραπεία (φάρμακα, φυσικοθεραπείες κ.τ.λ) αλλά και ενδαρθρικές εγχύσεις με υαλουρονικό οξύ, βιολογικές θεραπείες (χρήση PRP και βλαστοκυττάρων ) που μπορούν να εφαρμοστούν αυτόνομα ή σε συνδυασμό με μια αρθροσκοπική παρέμβαση που έχει σαν σκοπό την κατά το δυνατό βελτίωση των μηχανικών συνθηκών της άρθρωσης (μερικές μηνισκεκτομές, αφαίρεση οστεοφύτων αλλά και χονδοπλαστικές).  Υπάρχουν ακόμη πιο εξελιγμένες μέθοδοι όπως οι καλλιέργειες χονδροκυττάρων που όμως η εφαρμογή τους αφορά εξειδικευμένες περιπτώσεις.

Όταν τίποτα από τα παραπάνω δεν καταφέρει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών τότε έχει θέση η αντικατάσταση της άρθρωσης με ολική αρθροπλαστική.

Στο γόνατο κατ’ αρχήν,  παραδοσιακά η τοποθέτηση της ενδοπρόθεσης γίνεται με τη χρήση διεγχειρητικά ειδικών οδηγών που επιτρέπουν στο χειρουργό να τοποθετήσει με ακρίβεια σε καλή θέση την ολική αρθροπλαστική.  Αυτό στα χέρια ενός έμπειρου χειρουργού λειτουργεί καλά στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων.  Παρ’ όλα αυτά η προσπάθεια για βελτίωση αυτής της διαδικασίας έφερε στο προσκήνιο καινούργιες χειρουργικές μεθόδους.  Η πρώτη είναι η χρήση navigation κατά την οποία με τη χρήση υλικών αισθητήρων και ηλεκτρονικού υπολογιστή  διεγχειρητικά γίνεται η προσπάθεια για πιο ακριβή τοποθέτηση της πρόθεσης.  Μια πιο σύγχρονη μέθοδος ακόμη είναι η χρήση της εξατομικευμένης ολικής γόνατος (PSI- Patient Specific Instruments). Σε αυτή τη περίπτωση πριν από το χειρουργείο λαμβάνεται μια Αξονική ή Μαγνητική Τομογραφία με ειδικές προδιαγραφές στην οποία γίνεται επεξεργασία με πρόγραμμα Η/Υ  από την κατασκευάστρια εταιρεία στο εξωτερικό. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αποστέλλονται στο χειρουργό ο οποίος αποφασίζει, διορθώνει και βρίσκει την ιδανική θέση τοποθέτησης της πρόθεσης. Η εταιρεία κατόποιν παράγει εξατομικευμένους (Custom made) οδηγούς με την βοήθεια των οποίων το χειρουργείο πραγματοποιείται με απόλυτη ακρίβεια. Η τελευταία τεχνική σε συνδυασμό με τη χρήση των νεότερων MIS προσπελάσεων επιτρέπει πια η ολική αρθροπλαστική γόνατος να τοποθετείται ταχύτερα με μικρότερη αιμορραγία και πιο γρήγορη αποκατάσταση.

Στο ισχίο προτού φτάσουμε στην ολική αρθροπλαστική έχουμε πιθανώς τη δυνατότητα μιας αρθροσκοπικής παρέμβασης σε συνδυασμό με βιολογικές θεραπείες που μπορούν να αναβάλουν προσωρινά ή ακόμα και οριστικά την ολική αρθροπλαστική. Η ολική του ισχίου γίνεται σήμερα πιο εύκολα με λιγότερες  αιμορραγίες και πιο ανώδυνα για τον ασθενή και φυσικά με γρηγορότερη αποκατάσταση.  Οι παραδοσιακές προσπελάσεις δίνουν αξιόπιστα, καλά αποτελέσματα και έχουν πάντα τη θέση τους αναλόγως με την περίπτωση. Οι πιο συνήθεις χρησιμοποιούμενες μικρής παρεμβατικότητας –  MIS προσπελάσεις είναι η AMIS, η  MIS-anterolateral (ALMIS) ή και η mini-posterior. Κάθε μια από αυτές έχει επιμέρους διαφορές ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιείται άλλα πρακτικά όλες επιτρέπουν το ελάχιστο χειρουργικό τραύμα, τη λιγότερη διεχγειρητική αιμορραγία και τη γρηγορότερη αποκατάσταση.

Οι αρθροπλαστικές του ώμου δεν έχουν τη διάδοση των υπολοίπων αρθροπλαστικών και παραδοσιακά στην Ελλάδα χρησιμοποιούνταν κυρίως για την αντιμετώπιση καταγμάτων. Βέβαια στον ώμο η μεγάλη εξέλιξη της αρθροσκοπικής χειρουργικής μας επιτρέπει την αντιμετώπιση των περισσότερων προβλημάτων του ώμου αρθροσκοπικά. Παρόλα αυτά υπάρχουν καταστάσεις που απαιτείται η χρήση ολικής αρθροπλαστικής.  Σε περιπτώσεις αρθρίτιδας υπάρχει δυνατότητα χρήσης αρθροπλαστικών επιφανείας με μικρότερη χειρουργική παρεμβατικότητα ή της κλασικής ανατομικής αρθροπλαστικής του ώμου. Σε περιπτώσεις βέβαια που συνυπάρχει μαζική ρήξη του στροφικού πετάλου η οποία δεν μπορεί να επιδιορθωθεί ή σε άλλους ιδιαίτερα επιβαρυμένους ώμους συνεπεία καταγμάτων ή άλλων καταστάσεων κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση μιας ανάστροφης αρθροπλαστικής (Reverse).  Ειδικά στις μαζικές ρήξεις του τενοντίου πετάλου η αρθροσκόπηση έχει δώσει σχετικά πρόσφατα μια νέα λύση, το inspace ballon,  που προσφέρει πολύ καλά αποτελέσματα με ελάχιστη παρεμβατικότητα.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των βιοϋλικών, η πρόοδος στις χειρουργικές τεχνικές και στις προσπελάσεις, οι σύγχρονες μέθοδοι περιοχικής αναισθησίας (επισκληρίδιος, νευρικοί αποκλεισμοί – blocks) και η εμπειρία των χειρουργών έχουν καταστήσει την ολική αρθροπλαστική σε ένα χειρουργείο που μπορεί να δώσει οριστική λύση στην αρθρίτιδα των μεγάλων αρθρώσεων με άριστα αποτελέσματα όσον αφορά την ασφάλεια, την κίνηση, την μακροβιότητα των ενθεμάτων,  την ταχύτητα αποκατάστασης και κυρίως τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Oλικές Aρθροπλαστικές: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΕΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

 • Μικρότερη τομή
 • Μικρότερη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης
 • Βραχύτερη νοσηλεία
 • Μικρότερη απώλεια αίματος λόγω αποφυγής χρήσης ενδομυελικών οδηγών
 • Λιγότερη απώλεια οστού
 • Τέλεια ευθυγράμμιση στην τοποθέτηση της πρόθεσης με ασυνέπεια πιο καλό λειτουργικό αποτέλεσμα και μακροβιότερη επιβίωση των υλικών

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ MIS ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ

 • Μικρότερη τομή
 • Βραχύτερη νοσηλεία
 • Μειωμένη απώλεια αίματος-μικρότερη ανάγκη μεταγγίσεων
 • Μείωση κινδύνου μετεγχειρητικού εξαρθρήματος
 • Ομαλό τρόπο βάδισης λόγω διατήρησης ανέπαφων των λειτουργικών
 • Ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση – γρηγορότερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες

  Ζητήστε ραντεβού online
  Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

  ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801