Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

Ορθοπαιδικός – Αθλητίατρος

Διευθυντής Ορθοπαιδικός, Ευρωκλινική Αθηνών 

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση

 • Χειρουργική των αρθρώσεων (Αρθροπλαστικές – Αναθεωρήσεις Αρθροπλαστικών)
 • Εφαρμογή μεθόδων ILIZAROV

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Αρθροπλαστικές Ισχίου – Γόνατος
 • Αναθεωρήσεις Αρθροπλαστικών Ισχίου – Γόνατος
 • Αντιμετώπιση σύνθετων κακώσεων και oστικών φλεγμονών με τεχνικές ILIZAROV
 • Διορθώσεις παραμορφώσεων και επιμηκύνσεις οστών με τεχνικές ILIZAROV

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ειδικ. Βοηθός, Β ́ Ορθοπαιδική Κλιν Νοσ. ΚΑΤ, 1979-1982
 • Επιμελητής, East Birmingham Hospital Μεγάλη Βρετανία, 1982-1983
 • Επιμελητής, Nuffield Orthopaedic Centre Μεγάλη Βρετανία, 1983-1985
 • Επιμελητής, Solihull Hospital Μεγάλη Βρετανία, 1986-1988
 • Ερευνητής Επιμελητής, Abbott Northwestern Hospital και Universtity of Minnesota Hospital ΗΠΑ, 1988-1989
 • Επιμελητής Β ́, Δ ́ Ορθοπαιδική ΚΑΤ, 1989-1990
 • Επιμελητής Α ́, Α ́ Ορθοπαιδική Κλινική ΠΓΝ Αθηνών, 1990-1991
 • Ερευνητής Επιμελητής Solihull Hospital Μεγάλη Βρετανία, 1991-1992
 • Επιμελητής Α ́, Α Ορθοπαιδική Κλινική ΠΓΝ Αθηνών, 1992-1998
 • Διευθυντής Ορθοπαιδικός, Ευρωκλινική Αθηνών, 1998 – σήμερα

Πτυχίο Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ορθοπεδική

 • Nuffield Orthopaedic Centre, Οξφόρδη, Μ. Βρετανία
 • Solihull Hospital, Μ. Βρετανία
 • East Birmingham Hospital, Μ Βρετανία
 • University of Minnesota Hospital, Minneapolis ΗΠΑ
 • Abbott Northwestern Hospital, Minneapolis ΗΠΑ