Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

 • Δ/ντής της Αιματολογικής Κλινικής της Ευρωκλινικής Αθηνών
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας
 • Μέλος της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας
 • Τέως Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας
 • Τέως Πρόεδρος του Τμήματος Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων και Μυελικής Ανεπάρκειας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας
 • ΜD, PhD

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση

 • Kαλοήθη αιματολογικά νοσήματα
 • Κακοήθη αιματολογικά νοσήματα

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
 • Αυτοάνοση θρομβοπενία
 • Απλαστική αναιμία

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Αιματολόγος, Αιματολογική- Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»,      1992- 1997
 • Επιμελητής Β’, Νοσοκομείο ΓΝΑ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Αιματολογική Κλινική, 1997- 2004
 • Επιμελητής Α’, Νοσοκομείο ΓΝΑ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Αιματολογική Κλινική,     2004-2012
 • Δ/ντής , Νοσοκομείο ΓΝΑ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Μονάδα Μεσογειακής αναιμίας, 2008- 2013
 • Υπεύθυνος Μονάδας Μεταμόσχευσης, Νοσοκομείο ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς», 2009- 2020
 • Δ/ντής, Νοσοκομείο ΓΝΑ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Αιματολογική Κλινική,               2012-2023
 • Δ/ντής, Ευρωκλινική Αθηνών, Αιματολογική Κλινική,                                    2023 – έως σήμερα

Πτυχίο Ιατρικής

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 1982

Πτυχίο Θεολογίας

Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 2011

Αιματολογία, Αιματολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΙΓΝΑ), 1993

 • Fellowship, Bone Marrow Transplantation, WASHINGTON UNIVERSTITY, SEATTLE, USA

(FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER, FHCRC), 2000

 

 • Διδακτορική διατριβή: «Φαρμακοκινητική μελέτη σιπροφλοξασίνης και ιμεπενέμης σε καρδιακές βαλβίδες, μυοκάρδιο, περικάρδιο και στέρνο», 1998, Βαθμός Αριστα, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών (Δ/ντής: Παύλος Σφηκάκης)
 • Aγγλικά
 • Γαλλικά
 • Βραβείο, 31ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο η εργασία με τίτλο « Προγνωστικοί παράγοντες για την έκβαση ασθενών με Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο ενδιαμέσου κινδύνου ( Ιnt -Risk MDS): Mία μελέτη του Ελληνικού Αρχείου καταγραφής Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων και Υποπλαστικών Συνδρόμων (ΕΑΚΜΥΣ)», 2020
 • Βραβείο, 32ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο η εργασία με τίτλο « Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο με μεμονωμένη θρομβοπενία (ΜΔΣ-ΜΘ): Χαρακτηριστικά, έκβαση και διαφορές από την ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα (ΙΘΠ)», 2021
 • Βραβείο, 33ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο η εργασία με τίτλο « Αναδρομική μελέτη πρωτοπαθούς ανοσολογικής αρχής θρομβοπενίας (ΑΘΠ) σε πολύ ηλικιωμένους ασθενείς: Δεδομένα από το Εθνικό Μητρώο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας», 2022
 • Βραβείο «Φαίδων Φέσσας», 33ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο η εργασία με τίτλο « Τα αυξημένα επίπεδα των Age-Associated B λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με ιδιοπαθή απλαστική αναιμία συμβάλλουν στα αυξημένα επίπεδα της ΙFN-γ: Ο ρόλος του μεταγραφικού παράγοντα ΕΤS-1», 2022
 • Βραβείο, 34ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο η εργασία με τίτλο « Συγκριτική αναδρομική μελέτη πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς ανοσολογικής αρχής θρομβοπενίας σε ενήλικες: Δεδομένα από το Εθνικό Μητρώο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας», 2023