Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

Αναπληρωτής Διευθυντής
Τμήμα Ουρολογίας
Ρομποτική χειρουργική

Εξειδικευση

  • Ουρολογική Ογκολογία
  • Ενδοουρολογία- ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική Ουροποιητικού

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Από το 2008 έως τον Ιούνιο 2010 ήταν Επιστημονικός Συνεργάτης του Ουρολογικού Τμήματος της Βιοκλινικής Αθηνών.
  • Από τον Ιούνιο 2010 έως σήμερα είναι Αναπλ. Διευθυντής του Ουρολογικού τμήματος της Ευρωκλινικής Αθηνών

Πτυχίο Ιατρικής

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Ειδικεύτηκε στη Γενική Χειρουργική στο Γεν. Νοσοκομείο Καλαμάτας. Ακολούθως, ειδικεύτηκε στην Ουρολογία στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και στην Παιδιατρική Ουρολογία στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Εξειδίκευση στη Ρομποτική Χειρουργική στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (training as a console surgeon- Biomedical Research Foundation Academy of Athens)