Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Χειρουργική του Ουροποιητικού χωρίς νυστέρι

χειρουργική ουροποιητικού

Mε τον όρο ενδοουρολογία, εννοούμε χειρουργικές επεμβάσεις ελάχιστα παρεμβατικές, στις οποίες δεν γίνεται τομή με νυστέρι, αλλά η πρόσβαση στα ουρολογικά όργανα γίνεται από τη φυσιολογική οδό (όπως η ουρήθρα και οι ουρητήρες). Είναι λοιπόν εφικτή με τη χρήση ψηφιακών μέσων απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας, ειδικών εύκαμπτων χειρουργικών ενδοσκοπίων (λ.χ. εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο), πολύ λεπτών της τάξης χιλιοστών αλλά πανίσχυρων ινών laserκαι ενδοσκοπικών εργαλείων (λαβίδες, basket σύλληψης, οδηγά σύρματα) η πρόσβαση και θεραπευτική παρέμβαση μέσω της ουρήθρας σε κάθε σημείο του ουροποιητικού, ακόμη και στους μικρούς κάλυκες στο εσωτερικό του νεφρού. Αυτό, για να συνέβαινε παλαιότερα θα απαιτούνταν ανοικτές ή διαδερμικές προσπελάσεις με σημαντικά μεγαλύτερη ταλαιπωρία του ασθενούς, αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών και παράταση της νοσηλείας του.

Αρχικά, οι ενδοουρολογικές μέθοδοι εξυπηρετούσαν τη θεραπεία κυρίως των λιθιάσεων, σήμερα όμως η χρήση τους έχει επεκταθεί στην αντιμετώπιση πολλών ουρολογικών παθήσεων, όπως π.χ. στενωμάτων και όγκων του κατώτερου και ανώτερου ουροποιητικού συστήματος (Πίνακας 1).

Πρέπει να τονιστεί πως οι ενδοουρολογικες τεχνικές στα χέρια εξειδικευμένων και έμπειρων χειρουργών, χωρίς να υστερούν σε αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις ανοιχτές επεμβάσεις, έχουν λιγότερες επιπλοκές και ταχύτερη ανάρρωση για τους ασθενείς. Σε συνδυασμό δε με το ρομποτικό σύστημα Da Vinci προσφέρουν μια ευρεία γκάμα ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών στην Ουρολογία με εφαρμογή στην πλειονότητα των ουρολογικών ασθενών και έχουν περιορίσει σημαντικά τις ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις. Αυτό σημαίνει μικρότερη παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο (ημερήσια νοσηλεία), μικρότερος κίνδυνος επιπλοκών και αιμορραγίας, ελάχιστες μετεγχειρητικές ενοχλήσεις και γρήγορη επάνοδο στις φυσιολογικές δραστηριότητες. Αυτό επιτυγχάνεται γιατί χρησιμοποιώντας σαν οδό προσπέλασης τη φυσιολογική οδό της ουρήθρας και του ουρητήρα δεν υπάρχει τραυματισμός των ιστών και οργάνων. Ασθενείς με βεβαρημένη γενική υγεία που δεν θα άντεχαν μια ανοικτή χειρουργική επέμβαση και θα έμεναν με το πρόβλημα (λ.χ. μόνιμος ουροκαθετήρας) σήμερα με τις μοντέρνες ενδοουρολογικές τεχνικές μπορούν να γίνουν καλά.

Πίνακας 1.
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

1. ΛΙΘΙΑΣΗ

Λίθος κύστεως Κυστεολιθοτριψία με μηχανικό λιθοτρίπτη, υπερήχους ή Laser

Λίθος ουρητήρα Ουρητηρολιθοτριψία με υπερήχους ή Laser με χρήση ημιάκαμπτου ή εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου

Λίθος νεφρού Νεφρολιθοτριψία με Laser με χρήση εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου

2. ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Διουρηθρική προστατεκτομή
Διουρηθρική εκτομή σε φυσιολογικό ορό (σύστημα TURiS)
Διουρηθρική plasma εξάχνωση του προστάτη (σύστημα TURiS)
Laser προστατεκτομή

3. ΟΓΚΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Θηλώματα κύστεως Κυστεοσκόπηση ,Διουρηθρική εκτομή, βιοψία κύστεως

Όγκοι ουρητήρα Ουρητηροσκόπηση, διάγνωση, λήψη βιοψιών, εκτομή με Laser (σε επιλεγμένες περιπτώσεις)

Όγκοι νεφρικής πυέλου Ουρητηροπυελοσκόπηση με το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο, διάγνωση, λήψη βιοψιών, εκτομή με Laser (σε επιλεγμένες περιπτώσεις)

4. ΣΤΕΝΩΜΑΤΑ

Ουρήθρας Οπτική ουρηθροτομή, τοποθέτηση ουρηθρικών stents

Ουρητήρα Ουρητηροσκόπηση και διάνοιξη με Laser

Πυελοουρητηρικής συμβολής Ουρητηροσκόπηση – ενδοπυελοτομή

5. ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ

Ενδοουρηθρική έγχυση ουσιών για υποστήριξη του σφιγκτήρα
Ενδοκυστική έγχυση Bottox

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801