Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

ΤΙΤΛΟΙ

Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Διευθυντής Α’ Οφθαλμολογικού Τμήματος, Ευρωκλινική Αθηνών

 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Εξειδίκευση

 • Εγχειρητική Καταρράκτη (περισσότερες από 15.000 επεμβάσεις)
 • Παρακολούθηση και αντιμετώπιση Γλαυκώματος

 

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Χρήση ειδικών ενδοφακών για τη διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών στα πλαίσια της εγχείρησης του καταρράκτη
 • Παρακολούθηση και σύγχρονη θεραπευτική παθήσεων ωχράς κηλίδας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 

 • Διευθυντής 406 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, 1996- 1998
 • Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ, 2005- 2006 & 2010-2012
 • Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής Ν.Ι.Μ.Τ.Σ, 2006- 2010
 • Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής Αθηναϊκής Κλινικής, 2018
 • Επιμελητής Οφθαλμολογικών Κλινικών Ν.Ι.Μ.Τ.Σ και 401 ΓΣΝΑ

 

Πτυχίο Ιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (1984)

Οφθαλμολογική Κλινική 401ΓΣΝΑ (1987-1988)

Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Αθηνών, Γεν. Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών, (1988-1991)

 • Επιστημονικός συνεργάτης Τμήματος Γλαυκώματος, Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής Αθηνών (1991- 1995)
 • Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από το 1991
 • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
 • Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρία
 • Ελληνική Εταιρία Γλαυκώματος (Ιδρυτικό μέλος)

 

 • 1ο Βραβείο Poster, 26ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο η εργασία με τίτλο «Η εξέταση Laser Scanning Topography σε διάφορες οφθαλμικές παθήσεις»
 • Πρόταση για βράβευση ανακοίνωσης, poster και video στο 42ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
 • Δημοσίευση πρωτότυπης δικής μου χειρουργικής τεχνικής στην αντικατάσταση θολωμένου ενδοφακού στο πιο έγκυρο παγκοσμίως περιοδικό χειρουργικής του καταρράκτη
 • Απονομή εύφημης μνείας από το Γ.Ε.Σ./Δ.Υ.Γ/3ο ΓΡ. για την επιστημονική μου δράση
 • Η χρήση της εξέτασης Contrast Sensitivity σε διάφορες οφθαλμικές παθήσεις. Οφθαλμολογικά Χρονικά 28 (1): 291- 296, 1991.
 • Τι είναι το γλαύκωμα χαμηλής πίεσης και πώς αντιμετωπίζεται. Ανασκόπηση (απαντούν οι ειδικοί). Οφθαλμολογικά Χρονικά 29 (4): 456, 1992.
 • Use of Argon Laser photocoagulation in the treatment of recurrent trichiasis: Long term results. Ophthalmologica 1993: 207: 90-93.
 • Η περιφακιοτομή με YAG- Laser σε ασθενείς με αμφίκυρτους ενδοφακούς οπίσθιου θαλάμου. Οφθαλμολογία, 5, 3 : 257- 260, 1993.
 • Πρώτες κλινικές εμπειρίες από τη μελέτη του Laser Scanning Tomography στο Γλαύκωμα και στις παθήσεις του οπίσθιου πόλου. Οφθαλμολογικά Χρονικά 31 (1): 45- 48, 1994.
 • Μακράς διάρκειας αποτελεσματικότης της τροποποιημέ­νης δίκην δι­κτύου φωτοπηξίας με Argon green laser στο διαβητικό οίδημα της ωχράς. Οφθαλμολογικά Χρονικά 33 (1): 38- 42, 1996.
 • Σύγχρονη Περιμετρία. Εισηγήσεις του 30ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου. (Review).
 • Διάγνωση παθήσεων της Ωχράς και οπτικού Νεύρου με Heidelberg Instrument- Coherentfasmography και άλλων. Εισηγήσεις του 30ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου. (Review).
 • Meloxicam- induced erythema multiforme. The American Journal of Medicine, vol. 107: 532- 533, 1999.
 • Surgical technique for small incision Intraocular Lens exchange. J Cataract Refract Surg 2009; 35:1146–1149 Q 2009 ASCRS and ESCRS.
 • Technique for Small Incision IOL Exchange. J Cataract Refract Surg Today Europe 2010.
 • Clinical Significance of Optic Disc Progression by Topographic Change Analysis Maps in Glaucoma: An 8-Year Follow-Up Study. Journal of Ophthalmology, vol. 2014, Article ID 987389, 12 pages, 2014. doi:10.1155/2014/987389.
 • Chronic Central Serious Chorioretinopathy in a Patient with pigment dispersion syndrome: A possible Correlation. Case Reports in Ophthalmological Medicine 2017;2017:5857041.doi:10.1155/2017/587041. Epub2017.Oct.…

 

 • Εκπαιδευτής / Καθηγητής σε Κλινικά Φροντιστήρια, Μετεκπαιδευτικά μαθήματα και Επιμορφωτικά Σεμινάρια της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας.
 • 1993: Πρώτες Κλινικές Εμπειρίες από τη μελέτη του Laser Scanning Tomography στο Γλαύκωμα και στις παθήσεις του Οπίσθιου Πόλου.
 • 1993: Διάγνωση και θεραπεία νευροοφθαλμολογικών παθήσεων.
 • 1993: Αυτόματη περιμετρία στη Νευροοφθαλμολογία, αντανακλαστικά της κόρης.
 • 1994: Θεραπεία νεοαγγειακού γλαυκώματος με πλαστικά μοσχεύματα.
 • 1994: Σύγχρονες μέθοδοι μελέτης της οπτικής θηλής στο γλαύκωμα.
 • 1995: Κλινική εκτίμηση της λειτουργίας της όρασης, οπτική οξύτητα, Contrast sensitivity.
 • 1995: Ανάγνωση και αξιολόγηση ευρημάτων της αυτόματης περιμετρίας.
 • 1995: Οπτικά Πεδία.
 • 1999: Οι δείκτες στην αυτόματη περιμετρία.
 • 1999: Το οπτικό νεύρο στο γλαύκωμα.
 • 2002: Οπτικά Πεδία.
 • 2002: Προεγχειρητικός έλεγχος καταρρακτικού ασθενή.
 • 2009: Ενδοφακοί.
 • Καθηγητής σε Φροντιστηριακά μαθήματα της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής Αθηνών για πεμπτοετείς φοιτητές της Ιατρικής.
 • Καθηγητής σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα, της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής Ιωαννίνων για σειρά διαλέξεων με θέμα «Αυτόματη Περιμετρία».
 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Β’ Παθολογικής κλινικής του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ με εισήγηση «Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια» (06 Οκτ. 1999).
 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Γ’ Παθολογικής κλινικής του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ με εισήγηση «Η βυθοσκόπηση στην κλινική πράξη» (30 Νοε. 1999).
 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου Αθηνών με εισήγηση «Παράμετροι αξιολόγησης του οπτικού πεδίου» (27 Νοε. 1999).
 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. (1999-2000-2001).
 • Συμμετοχή ως εκπαιδευτής σε Wet Labs Φακοθρυψίας στα πλαίσια διήμερου Φεστιβάλ Διαθλαστικής Χειρουργικής και Καταρράκτη (07- 08 Δεκ. 2001, Αθήνα).
 • Συμμετοχή ως εκπαιδευτής σε Wet Labs «Πρακτική Άσκηση στη Φακοθρυψία», στα πλαίσια Επιστημονικής Συνεδρίας της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας (07 Δεκ. 2002, Αθήνα).
 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 401 Γ.Σ.Ν.Α. (2004-2005).
 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 401 Γ.Σ.Ν.Α. (2010-2011).
 • Συμμετοχή ως προσκεκλημένος ομιλητής σε φοιτητές ΤΕΙ Νοσηλευτικής Αθήνας με θέμα: «Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με οφθαλμικές παθήσεις» και «διαχείριση ασθενών με καταρράκτη» (08 Ιουν. 2011).
 • Συμμετοχή ως προσκεκλημένος ομιλητής στο Εκπαιδευτικό Τριήμερο του European Board of Ophthalmology με θέμα «φακός» (E.B.O.D., 2011).
 • Συμμετοχή ως προσκεκλημένος ομιλητής σε φοιτητές ΤΕΙ Νοσηλευτικής Αθήνας με θέμα: «Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με οφθαλμικές παθήσεις» και «διαχείριση ασθενών με καταρράκτη» (11 Ιαν. 2012).
 • Συμμετοχή ως προσκεκλημένος ομιλητής σε ειδικευόμενους οφθαλμιάτρους στα πλαίσια μαθημάτων ειδικευόμενων της Ελληνικής Οφθαλμιατρικής Εταιρίας με θέμα: «Ενδοφθάλμιοι φακοί» (20 Οκτ. 2015).
 1. Σύγχρονη τεχνική ομοαξονικής φακοθρυψίας από μικρή τομή (2,2mm).
  Επιστημονική ημερίδα της Κυπριακής Οφθαλμολογικής Εταιρείας (2009- Λεμεσός, Κύπρος).
 2. Βιβλιογραφική ενημέρωση: καταρράκτης.
  Οφθαλμόραμα (2012- Αθήνα).
 3. Αντικατάσταση θολωμένου ενδοφακού.
  Ημερίδα Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (2013- Πάτρα).
 4. Χειρουργείο καταρράκτη με σύστημα Stellaris (B&L) και ένθετου ενδοφακού INCISE από τομή 1.8mm.
  49οΠανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο (2016- Θεσσαλονίκη).
 5. Ταχύτητα και ασφάλεια στη χειρουργική του καταρράκτη.
  50οΠανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο (2017- Ρόδος).
 6. Είναι απαραίτητη η χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών παραγόντων σε κάθε χειρουργείο καταρράκτη; Είναι όλα τα ΜΣΑΦ ίδια;
  32nd International Congress of the Hellenic Intraocular Implant and Refractive Surgery Society (2018- Αθήνα).

Σε δεκάδες Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια από το 1987 έως σήμερα

Τμήμα

Τμήμα Οφθαλμολογίας

 

Επικοινωνία

Ευρωκλινική Αθηνών

Αθανασιάδου 7-9,  Αθήνα, ΤΚ 115 21

Τηλέφωνο: 210 6416600

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 6416600

Φαξ: 210 6416555