Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

Αναπληρώτρια Διευθύντρια  Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Επιμελήτρια Παιδίατρος Παιδιατρικής κλινικής “Ευρωκλινική Παίδων”, 2002 – 2012
  • Ιδιωτικό Παιδιατρικό Ιατρείο, 2002 – σήμερα
  • Ιατρός του δικτύου Medisystem της Interamerican, 2005 – σήμερα
  • Αναπληρώτρια Διευθύντρια, “Ευρωκλινική Παίδων”, Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής, από 2012 – σήμερα

Πτυχίο Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Ιατρικής και Φαρμακευτικής Gr.T. Popa, Ιάσιο, 1994

 

 

Παιδιατρική – Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, 1996-2000

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα εξειδίκευσης : «Οξεία απόφραξη αεραγωγών παίδων», 1998

  • Αγγλικά
  • Ρουμανικά