Βιογραφικό

Τίτλοι

 • Διευθυντής Τμήματος Επεμβατικής Νευροακτινολογίας και Ενδαγγειακής Νευροχειρουργικής

Εξειδίκευση

 • Νευροχειρουργική
 • Επεμβατική Νευροακτινολογία και Ενδαγγειακή Νευροχειρουργική

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 15/09/1996 – 10/12/1998 στο Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ
 • 1/1/2000 – 1/9/2001  Συνεργάτης Νευροχειρουργός στο τμήμα επεμβατικής Νευροακτινολογίας του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ
 • 1/10/2001 – σήμερα Συνεργάτης Ενδαγγειακός Νευροχειρουργός στο τμήμα επεμβατικής Νευροακτινολογίας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
 • 5/11/2001 – 10/7/2005 Επιστημονικά υπεύθυνος του τμήματος Εμβολισμών του Κ.Ν.Σ. του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
 • 11/7/2005 – 3/4/2008 Επιστημονικά υπεύθυνος του τμήματος Εμβολισμών του Κ.Ν.Σ. του Metropolitan Θεραπευτηρίου Αθηνών.
 • 4/4/2008 εως Ιούνιο 2015 Επιστημονικά υπεύθυνος του τμήματος Εμβολισμών του Κ.Ν.Σ. της « Ευρωκλινικής Αθηνών » και από τον Μάρτιο 2020 και μετά, Διευθυντής του Τμήματος

Πτυχίο Ιατρικής

Ιατρική Σχολή, Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1988)

Νευροχειρουργική, (1996)

 • Επεμβατική Νευροακτινολογία – Ενδαγγειακή Νευροχειρουργική, στο Νοσοκ. Petit Salipetrierre, Paris, France
 • WFITN (World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology),  από το 2006
 • ESO (European Stroke Organization)
 • WSO (World Stroke Organization)
 • HSO  (Ελληνικός οργανισμός Εγκεφαλικών)
 • Aγγλικά
 • Γερμανικά

Αυτόματα ενδοεγκεφαλικά αιματώματα

Παυλίδης Γ., Σερέτης Α., Κωνσταντινίδης Ε., Παπαδόπουλος Μ., Ρόβλιας Α., Χριστόπουλος Μ., Κώτσου Σ.

Εγκέφαλος 29 : 119 – 122 / 92

Μετατραυματικά υποσκληρίδια υγρώματα

Ρόβλιας Α., Παυλίδης Γ., Σερέτης Α., Κωνσταντινίδης Ε., Κουζέλης Κ., Παπαδόπουλος Μ., Χριστόπουλος Μ., Κώτσου Σ.

Εγκέφαλος 29 : 136 – 140 / 92

Η χειρουργική αντιμετώπιση των πολύμορφων γλοιοβλαστωμάτων

Κουζέλης Κ., Παυλίδης Γ., Σερέτης Α., Χριστόπουλος Μ., Κώτσου Σ.

Ελληνική Νευροχειρουργική. Τόμος 1, τεύχος 1, 33 –38 / 93

Μεταστάσεις πρωτοπαθών υπερσκηνίδιων όγκων εγκεφάλου στο νωτιαίο σωλήνα

Παυλίδης Γ., Κωνσταντινίδης Ε., Κουζέλης Κ., Ρόβλιας Α., Κώτσου Σ.

Ελληνική Νευροχειρουργική. Τόμος 1, τεύχος 1, 58 – 61 /93

Μετατραυματική υδροκεφαλία στον ενήλικα

Παυλίδης Γ., Κουζέλης Κ.,  Παπαδόπουλος Μ., Κωνσταντινίδης Ε., Κώτσου Σ.

Ελληνική Νευροχειρουργική. Τόμος 1, τεύχος 2, 101 – 104 / 94

Φυσιολογική αγγείωση του νωτιαίου μυελού

Παπαγεωργίου Γ., Παυλίδης Γ., Σερέτης Α., Κώτσου Σ.

Ελληνική Νευροχειρουργική. Τόμος 4, τεύχος 1, 16 – 24 / 97

Η ενδοαγγειακή θεραπεια της αποφρακτικής νόσου της καρωτίδας αρτηρίας. Σύγχρονα δεδομένα

Καρύγιαννης Μ. , Παυλίδης Γ. , Βλαχόπουλος Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Απρίλιος – Ιούνιος 2004 τόμος 35 (2) : 186 – 194.

DELAYED PRESENTATION OF ILIO-ILIAC ARTERIOVENOUS FISTULA FOLLOWING       LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY TREATED WITH PERCUTANEOUS GRAFT-COVERED STENT PLACEMENT

Karigiannis M, Pavlidis G, Papageorgiou G, Feretis C, Stamou KM, Vlachopoulos P.

JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES

2005 Aug; 15(4): 411-4

Τμήμα

 • Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας – Ενδαγγειακής Νευροχειρουργικής

 

Επικοινωνία

Ευρωκλινική Αθηνών

Αθανασιάδου 7-9,  Αθήνα, ΤΚ 115 21

Τηλέφωνο: 210 6416600

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 6416825

Φαξ: 210 6416555