Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

 • Διευθυντής τμήματος Επεμβατικής Νευροακτινολογίας – Ενδοαγγειακής Νευροχειρουργικής
 • Επιστημονικά υπεύθυνος εμβολισμών ΚΝΣ
 • Μέλος της υποεπιτροπής αγγείων ΚΝΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας

Εξειδίκευση

 • Νευροχειρουργική
 • Επεμβατική Νευροακτινολογία – Ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική

 

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Αγγειακές παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιστημονικά υπεύθυνος εμβολισμών ΚΝΣ, Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας “Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», 2001 – 2005
 • Επιστημονικά υπεύθυνος εμβολισμών ΚΝΣ, Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας «Μετροπόλιταν θεραπευτήριο» 2005 – 2008
 • Επιστημονικά υπεύθυνος εμβολισμών ΚΝΣ, Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, «Ευρωκλινική Αθηνών», 2008 – 2015
 • Διευθυντής, “Ευρωκλινική Αθηνών”, Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, από το 2020 και στη συνέχεια έως σήμερα Επιστημονικά υπεύθυνος εμβολισμών ΚΝΣ, Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας.

Πτυχίο Ιατρικής

Ιατρική Σχολή, Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1988)

Νευροχειρουργική, (1996)

 • Στο τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας του Νοσοκομείου Petit Salpettriere, Paris, France ( 1998 – 1999 )
 • Aγγλικά
 • Γερμανικά
 • Αυτόματα ενδοεγκεφαλικά αιματώματα

Παυλίδης Γ., Σερέτης Α., Κωνσταντινίδης Ε., Παπαδόπουλος Μ., Ροβλιας Α., Χριστόπουλος Μ., Κωτσου Σ.

Εγκέφαλος 29 : 119 – 122 / 92

 • Μετατραυματικά υποσκληρίδια υγρώματα

Ρόβλιας Α., Παυλίδης Γ., Σερέτης Α., Κωνσταντινίδης Ε., Κουζέλης Κ., Παπαδόπουλος Μ., Χριστόπουλος Μ., Κώτσου Σ.

Εγκέφαλος 29 : 136 – 140 / 92

 • Η χειρουργική αντιμετώπιση των πολύμορφων γλοιοβλαστωμάτων

Κουζέλης Κ., Παυλίδης Γ., Σερέτης Α., Χριστόπουλος Μ., Κώτσου Σ.

Ελληνική Νευροχειρουργική. Τόμος 1, τεύχος 1, 33 –38 / 93

 • Μεταστάσεις πρωτοπαθών υπερσκηνίδιων όγκων εγκεφάλου στο νωτιαίο σωλήνα

Παυλίδης Γ., Κωνσταντινίδης Ε., Κουζέλης Κ., Ροβλιας Α., Κωτσου Σ.

Ελληνική Νευροχειρουργική. Τόμος 1, τεύχος 1, 58 – 61 /93

 • Μετατραυματική υδροκεφαλία στον ενήλικα

Παυλίδης Γ., Κουζέλης Κ.,  Παπαδόπουλος Μ., Κωνσταντινίδης Ε., Κωτσου Σ.

Ελληνική Νευροχειρουργική. Τόμος 1, τεύχος 2, 101 – 104 / 94

 • Φυσιολογική αγγείωση του νωτιαίου μυελού

Παπαγεωργίου Γ., Παυλίδης Γ., Σερέτης Α., Κώτσου Σ.

Ελληνική Νευροχειρουργική. Τόμος 4, τεύχος 1, 16 – 24 / 97

 • Η ενδοαγγειακή θεραπεια της αποφρακτικής νόσου της κατωτίδας αρτηρίας. Σύγχρονα δεδομένα

Καρύγιαννης Μ. , Παυλίδης Γ. , Βλαχόπουλος Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Απρίλιος – Ιούνιος 2004 τόμος 35 (2) : 186 – 194.

 • DELAYED PRESENTATION OF ILIO-ILIAC ARTERIOVENOUS FISTULA FOLLOWING LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY TREATED WITH PERCUTANEOUS GRAFT-COVERED STENT PLACEMENT

Karigiannis M, Pavlidis G, Papageorgiou G, Feretis C, Stamou KM, Vlachopoulos P.

JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES

 • 2005 Aug; 15(4): 411-4

Τμήμα

 • Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας

 

Επικοινωνία

Ευρωκλινική Αθηνών

Αθανασιάδου 7-9,  Αθήνα, ΤΚ 115 21

Τηλέφωνο: 210 6416600

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 6416825

Φαξ: 210 6416555