Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής

 

Εξειδίκευση

Ενδαγγειακή Χειρουργική

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • 1995 – 1996 Επιστημονικός συνεργάτης Αγγειοχειρουργικής κλινικής Γενικού Νοσοκομείου ΚΑΤ
  • 1996 – 2001 Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και Απολλώνιο Θεραπευτήριο
  • 2001 – 2009 Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Ευρωκλινικής Αθηνών
  • 2009 – 2012 Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και Σύμβουλος Διευθύνοντος Συμβούλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
  • 2012 – 2013 Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Ευρωκλινικής Αθηνών
  • 2012 έως σήμερα Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών

Πτυχίο Ιατρικής

Victor Βabes University of Medicine and Pharmacy, Timisoara 1984

Aγγειοχειρουργική Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ