Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής (EVAR)

ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής

Το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής είναι μία κρίσιμη πάθηση που συνήθως δεν δίνει συμπτώματα και εντοπίζεται τυχαία κατά τον προληπτικό έλεγχο. Το μέγεθος του ανευρύσματος θα κρίνει πότε και αν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη θεραπεία να είναι χειρουργική. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η Ενδαγγειακή Αποκατάσταση (EVAR), η νεότερη τεχνική για το ανεύρυσμα με σημαντικά πλεονεκτήματα για τον ασθενή.

Τι είναι

Τι είναι το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ);

Το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής είναι ένα αρκετά κρίσιμο ζήτημα. Η αορτή είναι η μεγαλύτερη και κυριότερη αρτηρία του ανθρώπινου σώματος. Ξεκινά από την αριστερή κοιλία της καρδιάς, διασχίζει το θώρακα δίνοντας κλάδους που  αιματώνουν την κεφαλή, τον τράχηλο και τα άνω άκρα, διέρχεται το διάφραγμα και πλέον ως κοιλιακή αορτή δίνει σπλαχνικούς κλάδους για τα κοιλιακά όργανα και τους νεφρούς και τελικά διχάζεται δίνοντας τις λαγόνιες αρτηρίες που αιματώνουν τα κάτω άκρα

Ως ανεύρυσμα θεωρείται μία μόνιμη εντοπισμένη διάταση  ενός αγγείου, η οποία είναι τουλάχιστον 50% μεγαλύτερη από την αναμενόμενη φυσιολογική διάμετρο του.  Αν και η διάμετρος της φυσιολογικής κοιλιακής αορτής κάτωθεν των νεφρικών αρτηριών εξαρτάται από την ηλικία, το φύλο, τη φυλή και τα σωματομετρικά στοιχεία, η μέση διάμετρός της είναι περίπου 2 cm. Έτσι για πρακτικούς λόγους και με βάση τον ορισμό, ως ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής θεωρείται όταν η διάμετρός της υπερβεί τα 3 cm.

Συμπτώματα

Πώς θα καταλάβετε αν έχετε ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής; 

Τα ανευρύσματα είναι συνήθως ασυμπτωματικά και αποτελούν τυχαίο εύρημα κατά την κλινική εξέταση όταν ο γιατρός ψηλαφεί σφύζουσα μάζα στην κοιλιακή χώρα ή ανακαλύπτονται επίσης τυχαία σε απεικονιστικό έλεγχο, δηλαδή προκύπτουν σε έλεγχο ρουτίνας με υπερηχογράφημα  ή  αξονική τομογραφία κοιλίας.

Παράγοντες και συχνότητα εμφάνισης

Τα ανευρύσματα από πλευράς προέλευσης ταξινομούνται σε συγγενή και επίκτητα. Στους άνδρες εμφανίζονται συνήθως μετά τα 50-55 έτη ενώ στις γυναίκες η εμφάνιση καθυστερεί περίπου μία δεκαετία. Έτσι κρίνεται ίσως σκόπιμος ο προληπτικός έλεγχος με υπερηχογράφημα κοιλιακής αορτής στην ηλικία περίπου των 55 ετών, εκτός και  αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό ανευρύσματος, οπότε ο έλεγχος πρέπει να άρχεται νωρίτερα. Ως παράγοντας κινδύνου θεωρείται η ύπαρξη ενός συγγενή πρώτου  βαθμού με την νόσο, την προχωρημένη ηλικία, το ανδρικό φύλο, την αθηρωματική νόσο και το κάπνισμα.

Πότε απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση;

Σε περίπτωση που διαγνωστείτε με ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής, η περαιτέρω αντιμετώπιση εξαρτάται από τη διάμετρο του. Για ανευρύσματα διαμέτρου έως 4 cm, αρκεί συνήθως η ετήσια παρακολούθηση με triplex κοιλιακής αορτής . Μεγαλύτερα όμως ανευρύσματα απαιτούν συχνότερη παρακολούθηση καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος ρήξης, που είναι  η συχνότερη επιπλοκή,  με μεγάλη συνήθως θνητότητα χωρίς την έγκαιρη  αντιμετώπιση . Το όριο διαμέτρου πάνω από το οποίο συνιστάται χειρουργική αντιμετώπιση είναι περίπου  τα 5 cm, διάμετρος πάνω από την οποία ο κίνδυνος ρήξης αγγίζει το 3% ανά έτος, ενώ προοδευτική ή ταχεία αύξηση της διαμέτρου του ανευρύσματος αυξάνει εκθετικά και τον κίνδυνο ρήξης. Συνιστάται έτσι και η αντιμετώπιση ανευρυσμάτων  μικρότερης διαμέτρου εφ’ όσον υπάρχει αύξηση της διαμέτρου >1 εκ. σε διαδοχικούς ελέγχους σε διάστημα ενός έτους ή όταν εμφανίζουν συμπτωματολογία οξείας διάτασης.

Θεραπεία

Πώς αντιμετωπίζεται χειρουργικά το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής;

Η ανοικτή χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί κλασικό τρόπο αντιμετώπισης που έχει δώσει αξιόπιστα και καλά μακροχρόνια αποτελέσματα καθώς περιλαμβάνει εκτομή του ανευρυσματικού σάκκου και τοποθέτηση ενός συνθετικού μοσχεύματος, συνήθως από πολυτετραφθοροαιθυλαίνιο(. PTFE) Η επέμβαση όμως είναι εργώδης, πολύωρη ,καθώς διενεργείται διακοιλιακά και ο ασθενής έχει ανάγκη κατά κανόνα μακρά νοσηλεία, ενώ χρήζει συνήθως μετεγχειρητικής παρακολούθησης τις πρώτες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Τα τελευταία 20 χρόνια όμως με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας στην ιατρική αναπτύχθηκε μία σύγχρονη μέθοδος, η ενδαγγειακή, η οποία είναι ελάχιστα επεμβατική, κερδίζει συνέχεια έδαφος στην καθημερινή αγγειοχειρουργική πράξη και τείνει να θεωρείται gold standard για να θεραπεύεται το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής. Με την ενδαγγειακή αποκατάσταση (EVAR) δια μέσου μικρών αρτηριοτομών στις μηριαίες αρτηρίες τοποθετείται στο εσωτερικό του ανευρύσματος ένας ενδονάρθηκας (stent) δια  μέσω του οποίου αποκαθίσταται η ροή του αίματος, με αποτέλεσμα το ανεύρυσμα να απομονώνεται από την κυκλοφορία,  να συρρικνώνεται και έτσι  ο ασθενής δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο ρήξης.

Σύγχρονη Αντιμετώπιση

Ενδαγγειακή Αποκατάσταση: η νεότερη τεχνική για το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής

Η ενδαγγειακή αποκατάσταση (EVAR) ως μέθοδος και το αν θα επιλεγεί εξαρτάται από το ιστορικό του ασθενούς και τα ανατομικά στοιχεία της κοιλιακής αορτής, των λαγονίων και των μηριαίων αρτηριών που προσδιορίζονται κατόπιν προεγχειρητικού ελέγχου με αξονική  αγγειογραφία (CTA).

Η ενδαγγειακή αποκατάσταση του ανευρύσματος κοιλιακής αορτής γίνεται τις περισσότερες φορές  με τοπική αναισθησία. Ο ασθενής δεν καταναλώνει παυσίπονα παρά μόνο προληπτικά αντιβίωση από του στόματος, κινητοποιείται άμεσα μετά την επέμβαση και η διάρκεια της νοσηλείας είναι 48h.

Η μετεγχειρητική παρακολούθηση περιλαμβάνει υπερηχογραφικό έλεγχο μετά από 3 μήνες και έλεγχο με CT αγγειογραφία στους 6 και 12 μήνες.

Πλεονεκτήματα

Η ευκολία της προσπέλασης σε συνδυασμό με την ελάχιστα επεμβατική τεχνική  καθιστά την ενδαγγειακή μέθοδο εφικτή σε ασθενείς με επιβαρυμένο καρδιολογικό ή αναπνευστικό ιστορικό, οι οποίοι λόγω υψηλού εγχειρητικού κινδύνου δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με την ανοικτή μέθοδο. Επίσης  μειώνει τη βαρύτητα της επέμβασης (διάρκεια νοσηλείας, ανάγκη νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), απώλεια αίματος, αναπνευστικές –  καρδιολογικές επιπλοκές). Λόγω των πλεονεκτημάτων της, η ενδαγγειακή μέθοδος αποτελεί ήδη σήμερα τη μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής ενώ στο άμεσο μέλλον η πρόοδος της τεχνολογίας των ενδομοσχευμάτων (stents) θα καταστήσει τη μέθοδο εφικτή για το σύνολο των ασθενών παρακάμπτοντας τους ανατομικούς περιορισμούς που υπάρχουν σήμερα.

Στην Ευρωκλινική Αθηνών αντιμετωπίζονται καθημερινά ασθενείς με ανευρύσματα κοιλιακής αορτής καθώς υπάρχει εμπειρία σε όλες τις μεθόδους αντιμετώπισης .Η κλινική διαθέτει έμπειρο και κατάλληλο ακτινοδιαγνωστικό πλήρως εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα τμήμα  υπερήχων ,πολυτομικό τομογράφο όπου γίνεται ο σχεδιασμός και οι απαιτούμενες μετρήσεις ανευρυσμάτων, έμπειρο τμήμα check up και έτσι συμβάλλει  στην έγκαιρη διάγνωση όσο και στην αντιμετώπιση ασθενών με ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής.

Επίσης τα τελευταία χρόνια διαθέτει υβριδική χειρουργική αίθουσα όπου διεξάγονται απαιτητικές σύνθετες ενδαγγειακές όσο και κλασικές αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις.

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801