Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

Δ/ντης Χειρουργός Παίδων, Ευρωκλινική Παίδων

Επαγγελματική προυπηρεσία

Στο νοσοκομείο των Αθηνών, ΓΝΑ «Πολυκλινική», εκπαιδεύτηκε στην λαπαροσκοπική χειρουργική. Στην συνέχεια εξειδικεύτηκε στη χειρουργική παίδων, στην  Ά χειρουργική κλινική του νοσοκομείου « Η Αγία Σοφία», απ’ όπου και απέκτησε τον αντίστοιχο τίτλο ειδικότητας το 2014.

Έχει παρακολουθήσει μεταπτυχιακά σεμινάρια στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, στα παιδιά και στα νεογνά, στην Ακαδημία της Aesculap στο Tuttlingen,και στο διεθνές κέντρο λαπαροσκοπικής και τηλεϊατρικής, IRCAD, στο Στρασβούργο.

Έχει επίσης παρακολουθήσει σεμινάρια δίπλα στον γκουρού των ορθοπρωκτικών παθήσεων Alberto Pena, στο Children’s Hospital, Denver Colorado των ΗΠΑ.