Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

 • Διευθυντής, Ορθοπαιδικό Τμήμα Η’ Ευρωκλινική Αθηνών
 • Διευθυντής, Ορθοπαιδικό Τμήμα, Ευρωκλινική Παίδων

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση

 • ­    Αθλητικές Κακώσεις
 • ­    Αρθροσκοπική Χειρουργική
 • ­    Επανορθωτική Χειρουργική Ισχίου-Γόνατος-Ποδοκνημικής
 • ­    Χειρουργική Άκρας Χειρός/Άνω Άκρου
 • ­    Ορθοπαιδική Παίδων

 

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • ­    Αναγεννητική Ιατρική

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επικουρικός Επιμελητής Β’, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, 2017-2019
 • Eπιμελητής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Mediterraneo Hospital, Γλυφάδα, Αθήνα 2020-2021
 • Διευθυντής Παιδορθοπαιδικού Τμήματος, Μetropolitan Hospital, Νέο Φάληρο, Πειραιάς, 2020-2021

Πτυχίο Ιατρικής

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (2004)

Ορθοπαιδική Χειρουργική – Α’ Παν/κή Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο ‘’ΑΤΤΙΚΟΝ’’, (2011-2016)

 • Έμμισθος Υπότροφος Τμήματος Χειρουργικής Άκρας Χειρός/Άνω Άκρου & Μικροχειρουργικής, Πανεπιστήμιο Wake Forest, Winston-Salem, North Carolina, USA (Υπεύθυνος Καθηγητής: L.A. Koman)
 • Έμμισθος Κλινικός Υπότροφος Τμήματος Αθλητικών Κακώσεων & Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου-Γόνατος-Ποδοκνημικής, Κλινική ΑΤΟS-Χαιδελβέργη-Γερμανία (Yπεύθυνος Καθηγητής: R. Siebold)
 • Έμμισθος Κλινικός Υπότροφος Τμήματος Αθλητικών Κακώσεων Παίδων & Εφήβων, Cincinnati Childrens’ Hospital Medical Center, Cincinnati, Ohio, USA (Υπεύθυνος Καθηγητής: P. Shital)

 

 • ­ Aγγλικά
 • Γερμανικά
 • 1ο Βραβείο, Basil Boyd Resident Research Award, 30th Annual Oscar Miller Day Symposium,

OrthoCarolina Research Institute, Charlotte, NC, USA (2010)

 • 1ο Βραβείο, 18th Annual Residents’ and Fellows’ Research Day, Division of Surgical Sciences

Wake Forest University School of Medicine, Winston-Salem, NC, USA (2010)

 • 2ο Βραβείο, CELLS ǀ Orthopedics, Palma Mallorca, Balearic Islands, Spain (2015)
 • Koman LA, Sarlikiotis T, Smith BP. Surgery of the Upper Extremity in Cerebral Palsy. Orthop Clin North Am 2010 Oct; 41(4):519-29. PMID: 20868882

 

 • Wiesler ER., Sarlikiotis T, Rogers S, Papadonikolakis A, Poehling GG. Arthroscopic debridement for osteochondral injury of the elbow trochlea: A case-report with a long-term follow-up. J Shoulder Elbow Surg 2011 Mar; 20(2):e18-e22. PMID: 21194978

 

 • Cartwright MS, White DL, DeMar S, Wiesler ER, Sarlikiotis T, Chloros GD, Yoon JS, Won SJ, Molnar JA, DeFranzo AJ, Walker FO. Median nerve changes following steroid injection for carpal tunnel syndrome.  Muscle Nerve 2011 Jul; 44(1): 25-9. PMID: 21674517

 

 • Freilich A, Dudoussat B, Nunez FA, Sarlikiotis T, Wiesler ER. Wrist Arthroscopy. In: Bhandari M, editor. Evidence-Based Orthopedics. Wiley-Blackwell; 2011 Dec; 969-78

 

 • Kokkalis ZT, Efstathopoulos DG, Papanastassiou ID,Sarlikiotis T, Papagelopoulos PJ. Ulnar nerve injuries in Guyon canal: a report of 32 cases. Microsurgery 2012 May; 32(4):296-302. PMID: 22371260

 

 • Wiesler ER, Sarlikiotis T, Mavrogenis A, Kokkalis ZT. Attrition Tendinitis of the Long Head of the Biceps Brachii in the setting of Humeral Head Osteonecrosis: Case Report. J Surg Orthop Adv 2013 Fall;22(3):245-48 PMID: 24063803

 

 • Kokkalis Z, Sarlikiotis T, Soucacos PN. Recurrent Carpal Tunnel Syndrome. In: Dahlin L, editor. Current Treatment of Nerve Injuries and Disorders. Palme Publications; 2013; 208-17

 

 • Savvidou OD, Mavrogenis AF, Sakellariou V, Sarlikiotis T, Chloros GD, Papagelopoulos PJ. Extra-articular diffuse giant-cell tumor of the tendon sheath: A report of 2 cases. Arch Bone Jt Surg 2016; 4(3):273-6 PMID: 27517076

 

 • Σαββίδου Ο, Σαρλικιώτης Θ. Τενοντοπάθεια: Ορισμός, Παθοφυσιολογία και Κλινική Εικόνα. Χειρουργική των Τενόντων Άνω και Κάτω Άκρου. Εκδόσεις Κωνσταντάρας; 2016; 3-7

 

 

 • Savvidou OD, Koutsouradis P, Chloros GD, Papanastasiou I, Sarlikiotis T, Kaspiris A, Papagelopoulos PJ. Bone tumours around the elbow: a rare entity. EFORT Open Rev 2019 Apr 25;4 (4), 133-142 PMID: 31057950

 

 

 

 

Oρθοπαιδικό Η’-Αθλητικών Κακώσεων                                    

Επικοινωνία                                                                              

Ευρωκλινική Αθηνών

Αθανασιάδου 4,  Αθήνα, ΤΚ 115 21

Τηλέφωνο: 210 6416869

Τηλέφωνο: 210 6416600

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 6416600

Φαξ: 210 6416555

 

Παιδοορθοπαιδικό     

Επικοινωνία

Ευρωκλινική Παίδων

Αθανασιάδου 7-9,  Αθήνα, ΤΚ 115 21

Τηλέφωνο: 210 6416869

Τηλέφωνο: 210 6416600

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 6416800

Φαξ: 210 6416555