Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Δισκοειδής μηνίσκος στα παιδιά: Διάγνωση και Αντιμετώπιση

δισκοειδής μηνίσκος

Τι είναι ο δισκοειδής μηνίσκος;

Ο δισκοειδής μηνίσκος είναι μια εκ γενετής ανατομική παραλλαγή, κατά την οποία ο μηνίσκος, αντί της φυσιολογικής του ημισεληνοειδούς μορφής, έχει μορφή δίσκου. Ο δισκοειδής μηνίσκος συνήθως καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας του κνημιαίου κονδύλου και σχετίζεται με αυξημένο πάχος του μηνίσκου.

Ο δισκοειδής μηνίσκος ανευρίσκεται σε ποσοστό μεταξύ του 3 και 5% του πληθυσμού. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά τον έξω μηνίσκο. Στο 25% των περιπτώσεων μπορεί να υπάρχει και στα δύο γόνατα.

 

 

 

Ταξινόμηση του δισκοειδούς μηνίσκου

Ο δισκοειδής μηνίσκος ταξινομείται σε 3 κύριες κατηγορίες κατά Watanabe:

  • Τύπος Ι (πλήρης): έχει δισκοειδές σχήμα, αυξημένο πάχος και καλύπτει όλον τον έξω κνημιαίο κόνδυλο με σταθερές προσφύσεις.
  • Τύπος ΙΙ (ατελής): καλύπτει μέρος του έξω κνημιαίου κονδύλου με σταθερές προσφύσεις
  • Τύπος ΙΙΙ (Wrisberg): αποτελεί έναν υπερκινητικό μηνίσκο που δεν έχει οπίσθια μηνισκοκνημιαία πρόσφυση.

Συμπτώματα

Στα παιδιά και στους εφήβους, ο δισκοειδής μηνίσκος εμφανίζεται συνήθως ως ψηλαφητή διόγκωση στην έξω πλευρά του γόνατος που προβάλει αισθητά στην κάμψη του γόνατος. Μπορεί να συνοδεύεται από μία αίσθηση αναπήδησης ή ένα αντιληπτό ήχο, ως «κλικ» κατά την έκταση του γόνατος. Όταν ο δισκοειδής μηνίσκος υποστεί ρήξη, συνήθως στην εφηβική ηλικία, εκδηλώνεται με πόνο στο έξω διαμέρισμα του γόνατος. Μπορεί επίσης να συνυπάρχει έλλειμμα στην κάμψη ή στην έκταση του γόνατος.

Διάγνωση

Η προσεκτική λήψη του ιστορικού, η σωστή κλινική εξέταση και ο κατάλληλος απεικονιστικός έλεγχος με συνδυασμό απλής ακτινογραφίας και μαγνητικής τομογραφίας γόνατος αναδεικνύουν στις περισσότερες περιπτώσεις την παρουσία του δισκοειδούς μηνίσκου.

Αντιμετώπιση 

Α. Συντηρητική

Ασθενείς που απλά αναφέρουν αίσθημα αναπήδησης στην εξωτερική πλευρά του γόνατος και στους οποίους ανακαλύπτεται δισκοειδής μηνίσκος σε μαγνητική τομογραφία γόνατος δε χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης. Συνίσταται παρακολούθηση και συνέχιση της αθλητικής τους δραστηριότητας.

Β. Χειρουργική

Ασθενείς που αναφέρουν άλγος στην έξω επιφάνεια του γόνατος με συνοδό εμπλοκή στην κίνηση του γόνατος στα πλαίσια ρήξης του δισκοειδούς μηνίσκου χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης. Η αντιμετώπιση γίνεται με αρθροσκόπηση γόνατος κατά την οποία επιτελείται αφαίρεση του πλεονάζοντος ιστού του δισκοειδούς μηνίσκου και διαμόρφωση ενός μηνίσκου φυσιολογικού σχήματος. Συρραφή του μηνίσκου μπορεί να διενεργηθεί σε περίπτωση αστάθειας αυτού.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ο δισκοειδής μηνίσκος είναι μια ανατομική παραλλαγή κατά την οποία ο έξω μηνίσκος εμφανίζει μεγαλύτερο μέγεθος, αλλά και διαφορετικές μηχανικές ιδιότητες, γεγονός που τον κάνει περισσότερο επιρρεπή σε ρήξεις. Η θεραπεία εξαρτάται από την κλινική εικόνα του ασθενούς. Η εκτίμηση από ειδικό, μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για τον έφηβο αθλητή/τρια για την ασφαλή επάνοδο στην αθλητική του/της δραστηριότητα.

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801