Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

 • Αναπληρωτής Διευθυντής τομέα Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινιλογίας, Ευρωκλινική Αθηνών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος Επεμβατικής Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Υποψήφιος Διδακτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση

 • Αξονική Τομογραφία
 • Μαγνητική Τομογραφία
 • Επεμβατική Ακτινολογία
 • Αξονική Στεφανιογραφία
 • Μαγνητική Τομογραφία ΚΝΣ

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Αξονική Στεφανιογραφία
 • Μαγνητική Τομογραφία ΚΝΣ

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιμελητής τμήματος διαγνωστικής και επεμβατικής ακτινολογίας Ευρωκλινικής Αθηνών, 2005 – 2009
 • Αναπληρωτής διευθυντής τμήματος διαγνωστικής και επεμβατικής ακτινολογίας Ευρωκλινικής Αθηνών,2009 – σήμερα

Πτυχίο Ιατρικής
Semmelweiss University οf Medicine  Βουδαπέστης, 1997

 

 • Ειδικότητα Ακτινολογίας, Γ.Ν.Μ. Αμαλία Φλέμινγκ, 2000 – 2002
 • Ειδικότητα Ακτινολογίας, 2ο εργαστηριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, (Καθ. Δ. Κελέκης), 2002-2005
 • International Diagnostic Course Davos Diseases of the Brain, Head & Neck, and Spine
 • International Diagnostic Course Davos Diseases of the Heart & Chest
 • CT Coronary Angiography Cardiac CT Charite centrum fur diagnostische und interventionelle radiology , Berlin Germany
 • Μεταπτυχιακό Επεμβατικής Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικότητα Ακτινολογίας, 2005
 • Μεταπτυχιακό Επεμβατικής Ακτινολογίας, 2008
 • ‘A structured way to reach ultrasound diagnosis on Prostate tumors: A DVD ROM- Based Teaching File with Image and Video Database’ RSNA 2003, Chicago 0130CE-e Awarded the Certificate of Merit
 • ‘An Algorithm based system to facilitate the sonographic diagnosis of renal disease : A DVD ROM- Based Teaching file with US image and video database ECR 2005 Vienna, Austria C-0044 Awarded the Certificate of Merit

Πολλές ανακοινώσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια