Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

  • Υπεύθυνη Παιδορευματολογικού Ιατρείου Ευρωκλινικής Παίδων
  • Επιστημονική Συνεργάτις Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Μέλος Ευρωπαϊκής Παιδιατρικής Ρευματολογικής Εταιρείας
  • Επικουρικό Μέλος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας

 

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση
Παιδιατρική Ρευματολογία

Ερευνητικό Ενδιαφέρον
Συστηματικά Αυτοάνοσα Νοσήματα στα παιδιά

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Επιστημονική Συνεργάτις Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2007 – Σήμερα
  • Υπεύθυνη Παιδορευματολογικού Ιατρείου Ευρωκλινικής Παίδων , 2010 – Σήμερα
  • Παιδίατρος Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, ΑΣΕΠ, 2008-2014

Πτυχίο Ιατρικής
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1997

 

 

Ειδικότητα
Παιδιατρικής, Α΄Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 2006

Εξειδίκευση
Ρευματολογικό τμήμα Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών , 2007 – 2010
Παιδορευματολογικό Τμήμα Α΄Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών , 2007 – 2010

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γιατρών Στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική  (Ν. 2345/95)
Πιστοποιητικό Επάρκειας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής του Ε.Κ.Α.Β. (Αρ. πιστοποιητικού 424), Αθήνα, Ελλάδα , 1999-2001

  • Aγγλικά
  • Γαλλικά