Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

1993-         Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρία SOS ΙΑΤΡΟΙ

1996-         Ιδιώτης Παθολόγος

2005-        Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής των SOS ΙΑΤΡΩΝ στην Ευρωκλινική Αθηνών

1992-2000 Συντονιστής Ιατρός εταιρειών αρωγής (Interassistance, Interamerican, Coris Assistance, Gesa Assistance)

2000-        Υπεύθυνος Ιατρός Ύπατης Αρμοστείας Προσφύγων (ΟΗΕ).

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

1992    Τίτλος ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας

1987    Αssistant etranger του Πανεπιστημίου PIERRE et MARIE CURIE, PARIS VI

1984    Πτυχίο Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

1987   Πανεπιστημιακό δίπλωμα, Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών, στο Πανεπιστήμιο PIERRE et MARIE CURIE, PARIS VI και στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου PITIE, Παρίσι (Pr. Viars)

1986  Πανεπιστημιακό δίπλωμα, Υγεία στον Κόσμο: Τροπικά νοσήματα, στο Πανεπιστήμιο PIERRE et MARIE CURIE, PARIS VI

1984  Πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με λίαν καλώς

1977   Απολυτήριο Γυμνασίου Β΄ Αρρένων Λαρίσης, με άριστα

8/90-1/92    Εσωτερικός Βοηθός. B΄ Παθολογική κλινική, Νοσοκομείο 251 ΓΝΑ (Ασμ/χος Π.Παπασάββας)

3/90/-7/90  Εσωτερικός Βοηθός. Θεραπευτήρια Ευγενίδειο και Απολλώνειο

1/89-1/90     Εσωτερικός Βοηθός. B΄ Παθολογική κλινική, Νοσοκομείο 251 ΓΝΑ (Σμ/χου Ν.Σταθάκης)

1987               Εσωτερικός Βοηθός. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Νοσοκομείο PITIE, Παρίσι (Pr. Viars)

11/86-10/87  Εσωτερικός Βοηθός. Κλινική Εσωτερικής Παθολογίας και Καρδιολογίας, Νοσοκομείο MARCELIN BERLTHOT, Courdevoie La Defence (Pr. Erthymiou)

5/86-10/86  Εσωτερικός Βοηθός. Κλινική Εσωτερικής Παθολογίας, Νοσοκομείο PITIE, Παρίσι (Pr. Godeau)

7/85-4/86  Εσωτερικός Βοηθός. Κλινική Εσωτερικής Παθολογίας και Γαστρεντερολογίας,Νοσοκομείο SALPETRIERE, Παρίσι (Pr. Emerit)

12/84-6/85 Εσωτερικός Βοηθός. Κλινική Λοιμωδών και Τροπικών Νοσημάτων, Νοσοκομείο SALPETRIERE, Παρίσι (Pr. Gentilini)

  • Αγγλικά: Άριστη γνώση
  • Γαλλικά: Άριστη γνώση
  • Ισπανικά: Μέτρια γνώση
  • Ιδρυτής και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εξωνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής
  • Επιστημονικός Υπεύθυνος του περιοδικού Επείγουσα & Εξωνοσοκομειακή Ιατρική
  • Πρόεδρος στρογγυλών τραπεζιών στο Α΄,Β΄και Γ΄Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εξωνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής
  • Πρόεδρος στρογγυλών τραπεζιών συνεδρίων του Άλφα Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Επιστημών
  • Ομιλητής στο 12ο Πολυθεματικό Ιατρικό Σθνέδριο Λακωνίας

Κ. Βαρδάκας, Γ.Θεοχάρης, Γ, Τάνσαρλη, Σ. Μπάρμπας, Θ. Σπυρόπουλος, Μ. Φαλάγγας. «Επιπτώσεις της χρήσης οσελταμιβίρης σε επιπλοκές ασθενών με γρίπη: μια προοπτική μελέτη». 12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογίας, Πράγα, Οκτώβριος 2013

Θ. Σπυρόπουλος, Σ. Μπάρμπας, Γ.Θεοχάρης, Ι. Σαλπιγκτής, Δ. Ρόδης. «Άσκηση της παθολογίας κατ’ οίκον (έξω από τους τοίχους του νοσοκομείου):Η εμπειρία της ομάδας παθολόγων των SOS Ιατρών στην εξωνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική». 31o Διεθνές Συνέδριο Παθολογίας, Σαντιάγκο Χιλής, Νοέμβριος 2012)

Σ. Μπάρμπας, Θ. Σπυρόπουλος, Δ. Ρόδης, Α. Πρωτογέρου, Γ. Θεοχάρης. «Μια συγκριτική μελέτη των επιδημικών κυμάτων της γρίπης κατά τη διάρκεια του 2011 και του 2012 βάσει του μοντέλου της εξωνοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής των SOS Ιατρών στην Αθήνα, Ελλάδα». 31o Διεθνές Συνέδριο Παθολογίας, Σαντιάγκο Χιλής, Νοέμβριος 2012

Γ. Θεοχάρης, Γ. Τάνσαρλη, Μ. Μαύρος, Θ.Σπυρόπουλος, Σ. Μπάρμπας, Μ. Φαλάγγας. «Συσχέτιση ανάμεσα στη χρήση κλιματιστικού ή ανεμιστήρα και στην επιβίωση των ηλικιωμένων ασθενών με πυρετό: μια προοπτική μελέτη». 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, Δουβλίνο, Ιούνιος 2012

Γ. Θεοχάρης, Θ. Σπυρόπουλος, Σ. Μπάρμπας, Ι. Σαλπιγκτής, Γ. Πέππας. «Αποτελούν οι οργανωμένες, εξωνοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες λύση στην υπερπλήρωση των  Τμημάτων Επειγόντων;». 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, Δουβλίνο, Ιούνιος 2012

Γ. Θεοχάρης, Μ. Μαύρος, Ε. Βουλουμάνου, Γ. Πέππας, Σ. Μπάρμπας, Θ. Σπυρόπουλος, Μ. Φαλάγγας. «Σύγκριση της νοσηρότητας των ηλικιωμένων κατά τους μήνες  Αύγουστο και Νοέμβριο στην Αττική, Ελλάδα: μια προοπτική μελέτη». 10ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα, Οκτώβριος 2011

Γ. Θεοχάρης, Κ. Πολύζος, Ε. Βουλουμάνου, Γ. Πέππας, Θ. Σπυρόπουλος, Σ. Μπάρμπας,  Μ. Φαλάγγας. «Νοσηρότητα των ξένων ταξιδιωτών στην Αττική, Ελλάδα: μια αναδρομική μελέτη». 10ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα, Οκτώβριος 2011

Γ. Θεοχάρης, Ε. Βουλουμάνου, Ι. Κοντοπίδης, Σ. Μπάρμπας, Δ. Ρόδης,  Ε. Μίλτος, Μ. Φαλάγγας. «Εξωνοσοκομειακή παρεντερική αντιβιοτική θεραπεία (ΕΠΑΘ) στην Αττική, Ελλάδα». 10ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα, Οκτώβριος 2011

Θ. Σπυρόπουλος, Σ. Μπάρμπας, Μ. Βουτσαδάκης, Ι. Γαροφαλάκης, Λ. Νικολιδάκης,         Γ. Θεοχάρης. «Συγκριτική μελέτη των δύο επιδημικών κυμάτων γρίπης κατά την περίοδο  2009- Ιανουαρίου 2010 (H3N2 εναντίον H1N1v) σύμφωνα με το μοντέλο επείγουσας εξωνοσοκομειακής ιατρικής των SOS Ιατρών στην Αθήνα, Ελλάδα». 6ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, Στοκχόλμη, Οκτώβριος 2010

Γ. Πέππας, Σ. Μπάρμπας, Μ. Σαββίδης, Χρ. Τσάκωνας, Θ. Σπυρόπουλος, Γ. Θεοχάρης. «Επισκέψεις κατ’ οίκον σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά. Επείγουσα & εξωνοσοκομειακή ιατρική σύμφωνα με την εμπειρία των SOS Ιατρών, Αθήνα, Ελλάδα». 6ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, Στοκχόλμη, Οκτώβριος 2010

Σ. Μπάρμπας, Θ. Σπυρόπουλος, Γ. Πέππας, Γ. Θεοχάρης. «Ένα πρότυπο εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης της επιδημίας του ιού Η1Ν1v από τους SOS Ιατρούς στην Ελλάδα». Διεθνές Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, Σιγκαπούρη, Ιούνιος 2010)

Γ. Θεοχάρης, Ε. Βουλουμάνου, Π. Ραφαηλίδης, Μ. Φαλάγγας. «Αξιολόγηση ενός γρήγορου τεστ για την εποχική γρίπη σε εξωνοσοκομειακούς  ασθενείς στην περιοχή της Αττικής».  Διεθνές Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, Σιγκαπούρη, Ιούνιος 2010

Β. Ρίζος, Β. Μπασιώτης, Π. Κρατημένος, Ε. Λαμπράκος, Γ. Στεφανάτου, Γ. Θεοχάρης. «Εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση ιλίγγου: Η εμπειρία των SOS Ιατρών». 34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 2008

Θεοχάρης Γ., Κρατημένος Π., Κουτσογιάννης Ι., Λαμπράκος Ε., Στεφανάτου Γ., Πέππας Γ. «Εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση γαστρεντερίτιδας: Η εμπειρία των SOS Ιατρών». 34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,Αθήνα, Μάιος 2008

Πέππας Γ., Κουτσογιάννης Ι., Στεφανάτου Γ., Λαμπράκος Ε.,  Κρατημένος Π., Θεοχάρης Γ. «Εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση εν τω βάθει φλεβοθρομβώσεων: Η εμπειρία των SOS Ιατρών». 34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 2008

Μ. Φαλάγγας, Γ. Πέππας, Δ. Ματθαίου, Δ. Καραγεωργόπουλος, Ν. Καραλής, Γ. Θεοχάρης. «Επίδραση μετεωρολογικών παραμέτρων στη συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος». 5ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, Μόναχο, 2008

Γ. Πέππας, Γ. Θεοχάρης, Ε. Καρβέλη, Μ. Φαλάγγας. «Ανάλυση ιατρικών επισκέψεων κατ΄ οίκον στην περιοχή της Αττικής από τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ». 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, Οκτώβριος 2006

Ι. Μαρίνου, Κ. Κοσμοπούλου, Π. Παπαδανιήλ, Ι. Κατερίνης, Μ. Δέδε, Γ. Τσουρούς, Μ. Θεοχάρη, Χ. Παμφίλης, Γ. Θεοχάρης. «Έλεγχος της ικανοποίησης των ασθενών στις κατ’ οίκον ιατρικές επισκέψεις: Η εμπειρία των S.O.S. ΙΑΤΡΩΝ». 26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάιος 2000

Μ. Βρανάκης, Κ. Σουρβάνος, Γ. Θεοχάρης, Α. Πετσίνη, Μ. Θεοχάρη. «Κατ’ οίκον περίθαλψη των ψυχικά πασχόντων στο πλαίσιο των SOS ΙΑΤΡΩΝ». 25ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο, Μάιος 1999

Χ. Παμφίλης, Γ. Θεοχάρης, Ε. Γαλανού, Α. Πετσίνη, Μ. Βασιλοπούλου, Ε. Ξυδιά, Κ. Καπόγιαννης, Ε. Ελληνα. «Εξωνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική και κατ’ οίκον επισκέψεις: Η εμπειρία των S.O.S. ΙΑΤΡΩΝ». 25ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο, Μάιος 1999