Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

Αναπληρωτής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής-Λοιμωξιολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών 
Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας (EDIM), 03/2006

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση

Λοιμωξιολογία

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

  • Επιδημιολογία-θεραπεία λοιμώξεων από πολυανθεκτικά παθογόνα
  • Λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Οκτώβριος 2003-Οκτώβριος 2008: Ειδικότητα Παθολογίας ,Λαϊκό Νοσοκομείο Αθήνα
  • Ιούνιος 2009-Ιούνιος 2011: Εξειδίκευση Λοιμωξιολογίας, Λαϊκό Νοσοκομείο Αθήνα
  • Οκτώβριος 2011-σήμερα: Eπιστημονικός Συνεργάτης Δ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Α Αττικό.
  • Μάϊος 2013-2018: Επιμελητής Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Γ.Ν Ευρωκλινική
  • Φεβρουάριος 2018-σήμερα: Αναπληρωτής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής-Λοιμωξιολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών 

Πτυχίο Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Πατρών. Ιατρική σχολή, 1995-2001, βαθμός «Λίαν Καλώς» 

Ειδικότητα Παθολογίας , ΑΠΠΚ Λαϊκό Νοσοκομείο Αθήνα, 10/2003 – 10/2008

  • Αγγλικά GCE O-level
  • Γαλλικά GCE O-level