Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Ευρωκλινική: Ένας χρόνος καινοτομίας στα πληροφοριακά συστήματα!

Η Ευρωκλινική συμπλήρωσε ένα χρόνο από την έναρξη παραγωγής εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε πλήρη ψηφιακή μορφή. Τα εργαστηριακά της αποτελέσματα δεν εκτυπώνονται πλέον σε χαρτί, μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντολογικό της αποτύπωμα καθώς και τον χρόνο παραγωγής του τελικού πιστοποιημένου αποτελέσματος. Παράλληλα, εφόσον είναι σε ψηφιακή μορφή ελαχιστοποιείται η ανάγκη της φυσικής φύλαξης του έντυπου εγγράφου, μειώνοντας ταυτόχρονα και τον χρόνο αναζήτησης για παραγωγή αντιγράφων.

Επιπλέον τα εργαστηριακά αποτελέσματα, όχι μόνο παράγονται ψηφιακά, αλλά και υπογράφονται ψηφιακά από τον αρμόδιο ιατρό. Η ψηφιακή υπογραφή πιστοποιεί ότι τα αποτελέσματα παρόλο που είναι σε ψηφιακή μορφή είναι εξίσου έγκυρα με το φυσικό αντίγραφο και τη φυσική υπογραφή. Επίσης πιστοποιεί ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα περιεχόμενα των εγγράφων από την ώρα της υπογραφής τους και μετά.

Ο ασθενής μπορεί να παραλάβει τα αποτελέσματά του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και επομένως να συμβάλει και εκείνος στη μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος, αλλά και να διατηρήσει τα αποτελέσματα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο για μελλοντική χρήση, όπως για παράδειγμα η αναζήτηση ιατρικού ιστορικού.

Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα στον θεράποντα ιατρό να παραλαμβάνει αυτοματοποιημένα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα, τα αποτελέσματα των νοσηλευόμενων ασθενών, με σκοπό την ποιοτικότερη παρακολούθηση της νοσηλείας τους.

Η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος παραγωγής εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε πλήρη ψηφιακή μορφή έγινε με εσωτερική ανάπτυξη των συστημάτων από ιδίους πόρους και σύντομα θα επεκταθεί σε όλα τα παραγόμενα ιατρικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων και των απεικονιστικών εξετάσεων, μεγιστοποιώντας όλα τα προαναφερόμενα οφέλη.

Ο κος Αντώνης Βουκλαρής, Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου Ευρωκλινικής δήλωσε «Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι αποτελεί βασικό πρωταγωνιστή στις εξελίξεις που αφορούν τον ιατρικό κλάδο, πρωτοπορώντας όχι μόνο σε επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και σε επίπεδο τεχνολογίας, εφαρμόζοντας τα πιο σύγχρονα και εξελιγμένα πληροφοριακά συστήματα με στόχο την  παροχή καινοτόμων υπηρεσιών σε όλους μας τους ασθενείς και στη συγκεκριμένη περίπτωση την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.»