Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Τα εργαστήρια Βιοπαθολογίας του Ομίλου Ευρωκλινικής στο ECCMID

Τα εργαστήρια Βιοπαθολογίας του Ομίλου Ευρωκλινικής στο ECCMID

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής δίνει συνεχώς το παρόν στις σημαντικότερες επιστημονικές εκδηλώσεις και συνέδρια.

Η κα. Βέφα Χρονοπούλου, Διευθύντρια Εργαστηρίων Βιοπαθολογίας Ευρωκλινικής Αθηνών και Ευρωκλινικής Παίδων συμμετείχε στο 26ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Λοιμώξεων ECCMID που πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ 9-12/4/2016 με τις εξής ανακοινώσεις:

1.  Prevalence of bacterial pathogens isolated from soft tissue infections and their
antimicrobial susceptibility profile.

C. Vossou, A. Kouki, D. Ntroulias, P. Mostratou, G. Chronopoulou
Central Laboratories of Athens Euroclinic Hospital, Greece

2. A 3-year retrospective study of bacterial spectrum and antimicrobial resistance in patients with bacteremia

G.Kavarnou¹, G.Chronopoulou¹, E.Katzilierakis¹, H.Chatzoudi¹, K.Agrafioti²
¹ Laboratory, ² Paediatric Department Euroclinic Paediatric Hospital, Athens, Greece

3. Epidemiology of prepubertal vulvovaginitis in young Greek girls over the last 8 years

C. Vossou, A. Kouki, M. Katsani, N. Chiotinis, G. Chronopoulou
Central Laboratories of Athens Euroclinic Hospital, Greece