Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Όμιλος Ευρωκλινικής: Δημοσιεύτηκε η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022

CSR Ευρωκλινική

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, προχώρησε στη δημοσίευση της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022. Η νέα Έκθεση περιλαμβάνει όλες τις δράσεις και τα προγράμματα που πραγματοποίησε ο Όμιλος το προηγούμενο έτος, ανταποκρινόμενος με επιτυχία στις σύγχρονες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Η Έκθεση για το έτος 2022 αναδεικνύει τη συνεχή πρόοδο και τη δέσμευσή του Ομίλου σε στρατηγικό επίπεδο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της εταιρικής περιβαλλοντικής ευθύνης, επιτεύχθηκε  μείωση των εκπομπών άνθρακα, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους χώρους του Ομίλου, σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, κατά 25% και ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Σημαντική ήταν επίσης η κοινωνική προσφορά της Ευρωκλινικής και η υποστήριξη σε τοπικές κοινότητες με τη συμμετοχή ιατρών και εργαζομένων σε ποικίλες δράσεις, συμβάλλοντας στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

Με αφορμή την έκδοση της Έκθεσης ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ευρωκλινικής, Νικόλας Πλακόπητας, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε την ετήσια έκθεση κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου Ευρωκλινικής. Η έκθεση αυτή αποτυπώνει τις δράσεις μας για την προώθηση της κοινωνικής ευθύνης και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Ως Όμιλος, πιστεύουμε ότι έχουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, υλοποιούμε ένα ευρύ φάσμα δράσεων κοινωνικής ευθύνης, με έμφαση στην υγεία, την εκπαίδευση και την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συνεχή προσπάθεια και δέσμευσή μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.»

Η δημιουργία της παρούσας Έκθεσης πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και την επιστημονική καθοδήγηση της εταιρίας Grant Thornton, ενώ τα στοιχεία της έκθεσης πιστοποιήθηκαν από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα, την TüV Austria Hellas, διασφαλίζοντας στο μέγιστο την αξιοπιστία τους.

Διαβάστε αναλυτικά την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, εδώ: https://bit.ly/3PSDBEX