Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος

αρθροπλαστικές ισχίου γόνατος

Αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος: Τα συνήθη ερωτήματα: Πότε, Σε ποιους, Με ποιον τρόπο, Για ποιο λόγο, Για πόσο χρόνο.

  1. Τι είναι η αρθροπλαστική

Η ολική αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος είναι χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του χρόνιου-επίμονου πόνου και του περιορισμού της κινητικότητας και της λειτουργικότητας που προκύπτει από την προχωρημένη καταστροφική αρθροπάθεια των μεγάλων αυτών αρθρώσεων.

Συνίσταται στην αφαίρεση τμημάτων  της πάσχουσας άρθρωσης και αντικατάσταση με τεχνητά υλικά.

Οι επεμβάσεις στο ισχίο και το γόνατο είναι βεβαίως διαφορετικές, διακατέχονται όμως  από παρόμοια εγχειρητική «φιλοσοφία»  και έχουν τους ίδιους τεχνικούς στόχους.

Παρά την κατακλισμιαία ενημέρωση από εφημερίδες, τηλεόραση και διαδίκτυο, στην άμεση επικοινωνία του ιατρού με τον/την  ενδιαφερόμενο/η  διαπιστώνεται παρανόηση και αντιφατικές προσλήψεις σε ορισμένα βασικά θέματα και προβληματισμούς.  Τα ερωτήματα αυτά συνοψίζονται σε συγκεκριμένες ενότητες:

     2. Πότε πρέπει να γίνεται η επέμβαση :

Τα προβλήματα που καλούμεθα να επιλύσουμε αναφέρονται κυρίως στην ποιότητα ζωής και σε νοσηρότητες που προκύπτουν από τον χρόνιο πόνο και την προοδευτική απώλεια της δυνατότητας διεκπεραίωσης δραστηριοτήτων της καθημερινότητας. Η αγχώδης συνδρομή, το αίσθημα μιζέριας, οι παρενέργειες χρήσης αναλγητικών φαρμάκων ταλαιπωρούν συνήθως στους αρθριτικούς ασθενείς.

Επομένως, είναι επιτακτική η θέσπιση κριτηρίων για το πότε πρέπει να γίνει αρθροπλαστική.  Οι περισσότερες επιστημονικές απόψεις και η εμπειρία συγκλίνουν στην άποψη ότι η εγχείρηση είναι μονόδρομος όταν: α.  Ο χειρουργός εκτιμά από την κλινική εξέταση και τον ακτινολογικό έλεγχο ότι οι αρθρικές αλλοιώσεις είναι σημαντικές, β.  Ο πόνος δεν είναι ανεκτός και αντιμετωπίζεται μόνο με την χρήση ισχυρών και αρκετών παυσίπονων και αντιφλεγμονωδών  φαρμάκων και γ. Υποβαθμίζεται σημαντικά η ποιότητα της καθημερινής ζωής.

  1. Πώς γίνεται η χειρουργική επέμβαση

Ο ασθενής  που πρόκειται να υποβληθεί σε αρθροπλαστική εισάγεται στο νοσοκομείο και την ίδια μέρα γίνεται η επέμβαση. Είναι προφανές ότι τις προηγούμενες μέρες έχει γίνει ο απαραίτητος προεγχειρητικός έλεγχος. Η  ιατρική ομάδα είναι έμπειρη, σταθερή και συντονισμένη.  Ακολουθείται αυστηρή διαδικασία για γρήγορη επέμβαση- περίπου μία ώρα- αλλά και απολύτως ελεγχόμενη σε  χειρουργικό περιβάλλον ύψιστης ασηψίας.  Η αναισθησία είναι περιοχική, αφορά μόνο τα κάτω άκρα.  Λαμβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια για τη μικρότερη  δυνατή επεμβατικότητα,  σεβασμό και προστασία της μέγιστης δυνατής ακεραιότητας των μυϊκών ομάδων και λοιπών μαλακών μορίων, αποφυγή μετάγγισης αίματος, επιλογή των πλέον κατάλληλων για κάθε συγκεκριμένο ασθενή υλικών και την άψογη τοποθέτησή τους (προσανατολισμός και σταθερότητα). Οι τεχνικές χειρουργικές λεπτομέρειες (μέγεθος τομής, προσπέλαση ,πλοήγηση, εξατομίκευση κ.α.) που επιλέγονται από τον χειρουργό είναι αποδοτικές, όταν εντάσσονται στο παραπάνω πλαίσιο.

Οι νέες τεχνικές δεν συνιστούν διαφορετική επέμβαση. Η ενασχόλησή του ασθενή και του περιβάλλοντός του με τους επιμέρους επιστημονικούς προβληματισμούς είναι συχνά συγχυτική.  Η εμπιστοσύνη στην επιλεχθείσα Ιατρική ομάδα και στις πρακτικές που ακολουθεί προσφέρει το καλύτερο κλίμα για άριστη τελική έκβαση.

  1. Τι γίνεται μετά την επέμβαση

Λίγη ώρα μετά το πέρας του χειρουργείου ο ασθενής βρίσκεται στο θάλαμό του.  Επικοινωνεί με το περιβάλλον χωρίς ή με ελάχιστο και διαχειρίσιμο πόνο.  Μπορεί να κινείται στο κρεβάτι, να πίνει υγρά και λίγο αργότερα να συτίζεται με στερεά  τροφή. Την ίδια μέρα κάθεται,  ορθοστατεί και βαδίζει με στηρικτικό μέσο, σύμφωνα με τις οδηγίες των παρισταμένων φυσικοθεραπευτων.

Την επόμενη μέρα υποδεικνύεται λεπτομερώς ο τρόπος κινητοποίησης και διαχείρισης της καθημερινότητας .  Όταν όλα τα πιθανά ιατρικά προβλήματα είναι υπό έλεγχο, εξέρχεται από το νοσοκομείο με λεπτομερή καθοδήγηση για την παραπέρα πορεία.

Το πρώτο δεκαπενθήμερο αυτοεξυπηρετείται με μικρή -ίσως βοήθεια.  Μετά την αφαίρεση των ραμμάτων αποδεσμεύεται προοδευτικά και από τα στηρικτικά μέσα και μετά από λίγες εβδομάδες επανέρχεται στην κανονικότητα (εργασία, οδήγηση και τα λοιπά).

Σε όλες τις περιπτώσεις η μετεγχειρητική πορεία εξατομικεύεται, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

  1. Σε ποιες ηλικίες γίνεται η επέμβαση, πόσα χρόνια διαρκεί

Όπως τονίστηκε, ένδειξη για την επέμβαση είναι η καταστροφή της άρθρωσης, ο πόνος και η υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής. Ηλικιακά όρια σήμερα πρακτικά δεν υπάρχουν και αυτό γιατί :

α. Σε νέες ηλικίες η σωστή και επιτυχής αρθροπλαστική υπόσχεται δεκαετίες καλής λειτουργίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές σύγχρονες δημοσιεύσεις στα σχετικά επιστημονικά περιοδικά, μεγάλος αριθμός ασθενών που έχουν υποβληθεί σε αρθροπλαστική σε νεαρές ηλικίες δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ακόμα και για 30 με 40 χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, αν με την πάροδο των χρόνων υπάρχει φθορά των υλικών και επισημανθεί- όπως είναι δυνατόν- έγκαιρα, μπορεί  να αντικατασταθεί με θετικό τελικό αποτέλεσμα.

Β. Σε μεγάλες ηλικίες η επέμβαση είναι εξίσου επιτυχής και ασφαλής, επειδή όλα σχεδόν τα προβλήματα που μπορεί να επιφέρει η γήρανση, καθώς και η ύπαρξη άλλων νοσημάτων είναι σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίσιμα .

Οι μεγάλες απειλές αυτές της επέμβασης (μόλυνση, θρόμβωση, τεχνικά προβλήματα) είναι υπαρκτές, αλλά έχουν συμπιεστεί σε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά τόσο  που να μην αποτελούν φραγμό στην προσπάθεια επίλυσης του κυρίως προβλήματος.

6 . Πρέπει να τονιστεί ότι :

Όλα τα παραπάνω αφορούν τη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που υποβάλλονται σε αρθροπλαστική.  Είναι, επομένως, πιθανόν ο συνολικός σχεδιασμός σε ένα ή περισσότερα σημεία να διαφοροποιηθεί,  ανάλογα με τις ιατρικές, εγχειρητικές,  ή και  χαρακτηριολογικές  ιδιαιτερότητες.

Η αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος είναι ένα από τα κορυφαία ιατρικά επιτεύγματα των τελευταίων 50- 60 χρόνων.

Η επιτυχής, όμως, έκβαση απαιτεί γνώση, εκπαίδευση, εμπειρία, και διαρκή ενημέρωση σε νέα δεδομένα.

Απαραίτητος είναι, όμως, ο σεβασμός σε συγκεκριμένες χειρουργικές και περιεγχειρητικές αρχές που δομήθηκαν  και εξακολουθούν να εξελίσσονται με πολύχρονη και επίμονη βασική και κλινική έρευνα αφοσιωμένων επιστημών και ιατρικών ομάδων. Πέραν αυτού, η σαφής και ειλικρινής ενημέρωση, οι ρεαλιστικές προσδοκίες αλλά και οι σχέσεις εμπιστοσύνη ιατρού-ασθενή είναι απαραίτητο στοιχείο για την καλύτερη δυνατή έκβαση.

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801