Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Αυξητική Μαστών: Νέα ενθέματα σιλικόνης B-Lite

Νέα ενθέματα σιλικόνης B-Lite. Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

Ο μαστός είναι ένα όργανο που αποτελείται από ένα συνδυασμό αποκλειστικά μαλακών ιστών, δέρμα, υποδόρειο, μαζικό αδένα και εν μέρει μυϊκό ιστό. Άρα μπορεί και επηρεάζεται άμεσα από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που αλλάζουν με την ηλικία, το σωματικό βάρος, τον θηλασμό και τον ορμονικό κύκλο.

Τα ανατομικά στοιχεία που αποτελούν τον μαστό καθώς και όλοι οι παράγοντες που τον επηρεάζουν τον καθιστούν ένα όργανο ευάλωτο στη σταθερή και μόνιμη δράση της βαρύτητας. Μέχρι ενός σημείου η έλξη αυτή αντισταθμίζεται  από την ελαστικότητα των ιστών που τον αποτελούν. Όταν όμως ξεπεραστεί το όριο της ελαστικότητάς τους τότε επέρχεται η χαλάρωση και η μόνιμη πλέον πτώση των μαστών (νόμος του Hooke).

Σε μία επέμβαση αυξητικής μαστών το γεγονός της τεχνητής αύξησης του βάρους του μαστού λόγω των ενθεμάτων ήταν και θα είναι από τους  πιο σημαντικούς παράγοντες  που θα καθορίσουν  και τη διάρκεια του αισθητικά αποδεκτού αποτελέσματος.

Για τον λόγο αυτό, από τα τρία επίπεδα τοποθέτησης των ενθεμάτων σιλικόνης: υπομαζικά, υποπεριτοναïκά και υπομυϊκά, το επίπεδο που προσφέρει την μεγαλύτερη διάρκεια του αποτελέσματος είναι το τελευταίο, δηλαδή η υπομυϊκή τοποθέτηση του ενθέματος, υπό του μείζονος θωρακικού μυός, με δεύτερο σε διάρκεια το επίπεδο τοποθέτησης υπό της μυϊκής περιτονίας του ίδιου μυός και τελευταίο το επίπεδο υπό του μαζικού αδένα.

Εύλογα λοιπόν δημιουργείται το ερώτημα:

Γιατί δεν χρησιμοποιούνται ελαφρύτερα ενθέματα σιλικόνης;

Η απάντηση είναι απλή: Γιατί δεν υπήρχαν έως σήμερα.

Σήμερα λοιπόν τα νέα ενθέματα σιλικόνης B-Lite ήρθαν να βοηθήσουν κατά πολύ σε αυτό το θέμα διάρκειας του επιθυμητού αποτελέσματος μίας αυξητικής  επέμβασης των μαστών.

Πρόκειται για ενθέματα ενισχυμένης με μικροσφαιρίδια σιλικόνης απόλυτα ασφαλή, ενώ παράλληλα αφαιρούν μεγάλο μέρος από το βάρος του ενθέματος.

Είναι κατά 30% ελαφρύτερα για τον ίδιο όγκο ενθέματος, δηλαδή ένα ένθεμα B-Lite  όγκου 300 κ. εκ. ζυγίζει 200gr περίπου τη στιγμή που τα λίγο παλιότερα ενθέματα  ζυγίζουν 300gr.

Συνοψίζοντας: ο προσεκτικός σχεδιασμός της επέμβασης αυξητικής μαστών σε συνδυασμό με τα ελαφρύτερα και όχι μικρότερα ενθέματα B-Lite προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια αισθητικά ικανοποιητικού αποτελέσματος.


    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801