Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του προστάτη

καρκίνος προστάτη

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας από τους συχνότερους καρκίνους στους άντρες και η έγκαιρη και αποτελεσματική διάγνωσή του, καθώς και η ορθή του αντιμετώπιση αποτελεί βασική μας προτεραιότητα.

Ο καλύτερος τρόπος πρόληψης αλλά και αντιμετώπισής του είναι η έγκαιρη διάγνωση. Γι’ αυτόν τον λόγο, όλοι οι άντρες από την ηλικία των 50 ετών κι από την ηλικία των 40, εάν υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του προστάτη, ακόμα κι αν δεν έχουν κανένα σύμπτωμα (screening), πρέπει να ελέγχουν τον προστάτη τους. Φυσικά σε περιπτώσεις που υπάρχουν ενοχλήματα στην ούρηση ή την εκσπερμάτιση ο έλεγχος προστάτη είναι επιβεβλημένος.

Το υπερηχογράφημα προστάτη, η δακτυλική εξέταση και το PSA συναξιολογούνται στη διαδικασία διαγνωστικού ελέγχου του προστάτη για κακοήθεια.

Η δακτυλική εξέταση του προστάτη είναι πολύτιμη, γιατί ψηλαφητή σκληρία ή ασυμμετρία του αδένα θέτει την υπόνοια κακοήθειας. Και άλλες παθήσεις του προστάτη, όμως, όπως χρόνιες φλεγμονές μπορεί να έχουν την ίδια εικόνα. Επίσης, αρχόμενες κακοήθειες δεν μπορούν να ψηλαφηθούν.

Το PSA αυξάνεται στον καρκίνο του προστάτη, αλλά μπορεί να αυξηθεί και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις του προστάτη, όπως υπερπλασία ή φλεγμονές. Βέβαια, το κλάσμα (ratio) και η ταχύτητα μεταβολής του (velocity) μπορεί να βοηθήσουν στην ερμηνεία.  Επίσης, υπάρχουν επιθετικοί, αδιαφοροποίητοι καρκίνοι του προστάτη που δεν παράγουν PSA κι έτσι δεν παρατηρείται καμία αύξηση στην τιμή του.

Το διαρχικό υπερηχογράφημα και η κατευθυνόμενη βιοψία προστάτη αποτελεί την κεντρική εξέταση διάγνωσης, καθώς παρέχει την ιστολογική επιβεβαίωση και μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του όγκου. Επειδή, όμως, ο καρκίνος του προστάτη παρουσιάζει ποικιλία στην ηχομορφολογική του εμφάνιση, το υπερηχογράφημα έχει χαμηλή ευαισθησία κι ειδικότητα.  Έτσι, 21-47% των όγκων δεν φαίνονται, ενώ 60% ύποπτων εστιών είναι καλοήθεις.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε στη διάθεσή μας την πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη που αποτελεί τον συγκερασμό και ταυτόχρονη  συναξιολόγηση δύο ή τριών διαφορετικών τεχνικών μαγνητικής απεικόνισης.  Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται  η αναγνώριση εστιών καρκίνου του προστάτη σε πολύ υψηλό  ποσοστό 75-97%, αναλόγως των χαρακτηριστικών του όγκου. Εάν ακολούθως πραγματοποιηθεί κατευθυνόμενη βιοψία βασισμένη στη μαγνητική (fusion), η διάγνωση της κακοήθειας φτάνει στο 75%. Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη, λοιπόν, αποτελεί μια σημαντικότατη εξέταση για την αρχική διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, την απόφαση πραγματοποίησης επαναληπτικής βιοψίας προστάτη, τον έλεγχο της υποτροπής ή την ενεργό παρακολούθηση, όπως επίσης και την αναγνώριση τοπικής επέκτασης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με τοπικά προχωρημένη νόσο.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση του προστατικού καρκίνου, μέθοδο εκλογής αποτελεί η Ρομποτική Ριζική προστατεκτομή. Η  χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci αποτελεί τη μεγαλύτερη πρωτοπορία στη σύγχρονη χειρουργική πρακτική.

Συγκεκριμένα, στη Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή ο στόχος μας είναι, πρωτίστως, η ογκολογική ίαση του ασθενούς αλλά και η επίτευξη καλού λειτουργικού αποτελέσματος, δηλαδή φυσιολογικής ούρησης και διατήρηση της στύσης. Καθώς, ο προστάτης και η ουρήθρα βρίσκονται βαθειά μέσα στη στενή οστέινη λεκάνη μας (πύελος) με τα νεύρα και αγγεία της στύσης και της ούρησης κολλημένα πάνω τους και τον εντερικό σωλήνα σε επαφή, η καλή οπτική και η δυνατότητα λεπτών χειρισμών (αφαίρεση σπερματοδόχων κύστεων, εκτομή προστάτη, διαφύλαξη νευραγγειακού δεματίου της στύσης και του σφιγκτήρα, αναστόμωση κύστης – ουρήθρας) σε αυτόν τον περιορισμένο ανατομικό χώρο είναι σε κάθε χειρουργείο πρόκληση.

Ο εξειδικευμένος χειρουργός κατευθύνει και ελέγχει τους ρομποτικούς βραχίονες και με απόλυτη ακρίβεια και λεπτομέρεια, έχοντας εντυπωσιακή μεγέθυνση και τέλειο τρισδιάστατο οπτικό πεδίο επιτυγχάνει λεπτότατους χειρουργικούς χειρισμούς, αδύνατους με όλες τις άλλες χειρουργικές μεθόδους. Η επέμβαση γίνεται χωρίς τομή στο δέρμα, μέσα από μικροσκοπικές οπές, με ελάχιστο πόνο, ασήμαντη απώλεια αίματος και ταχύτατη ανάρρωση. Ο ασθενής κινητοποιείται λίγες ώρες μετά το χειρουργείο και εντός δύο ημερών επιστρέφει στο σπίτι του και στις καθημερινές δραστηριότητές του.

Στην Ευρωκλινική Αθηνών παρέχεται ένα νέο, υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα και πραγματοποιείται συστηματικά μεγάλος αριθμός ρομποτικών επεμβάσεων για καρκίνο του προστάτη και παθήσεις των νεφρών (κύστεις, όγκοι, στενώματα ουρητήρα, πυλοουρητηρικής συμβολής κ.α.) και της κύστης. Η χειρουργική ομάδα πλαισιώνεται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους στη Ρομποτική Χειρουργική συνεργάτες, εμπειρότατους αναισθησιολόγους  και νοσηλευτικό προσωπικό. Η μόνιμη συνεργασία όλων των μελών της ομάδας  εξασφαλίζει το βέλτιστο διεγχειρητικό αποτέλεσμα και μετεγχειρητική παρακολούθηση.  Η πλειονότητα των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε ρομποτικές επεμβάσεις είναι απόλυτα ικανοποιημένοι, κυρίως για δυο λόγους: πρώτον γιατί έχουν βιώσει μια σχετικά ομαλή διεγχειρητική και μετεγχειρητική πορεία, χωρίς πόνους, ενοχλήματα από την τομή στο δέρμα,  άμεση κινητοποίηση και έναρξη σίτισης,  μέσο χρόνο νοσηλείας 2-3 ημέρες, μετάγγιση 0-1 μονάδες αίματος και δεύτερον γιατί οι περισσότεροι εμφάνισαν άμεσα μετεγχειρητικά πλήρη έλεγχο της ούρησης, ενώ δεν υπάρχει κανένας ασθενής με κάκωση σφικτήρα και πλήρη ακράτεια ούρων. Η πλειοψηφία διατήρησε την προϋπάρχουσα στύση και σε όλες τις ιστολογικές εξετάσεις τα χειρουργικά όρια ήταν ελεύθερα νόσου, που αποδεικνύει την πλήρη αφαίρεση του όγκου και την ίαση του ασθενούς.

Με τη χρήση της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη δίνεται η δυνατότητα να προσεγγιστεί πληρέστερα η συχνότατη κακοήθεια του προστάτη επιτυγχάνοντας την πλήρη αντιμετώπιση της με υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας και ασφάλειας και διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής των ασθενών.

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801