Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Πολυπαραμετρική Μαγνητική Προστάτη

πολυπαραμετρική-μαγνητική-προστάτη

Πολυπαραμετρική Μαγνητική Προστάτη

Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η πολυπαραμετρική μαγνητική προστάτη αποτελεί μία εξέταση που κερδίζει συνεχώς έδαφος καθώς ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή κακοήθεια στον ανδρικό πληθυσμό σε παγκόσμια κλίμακα. Όταν η κακοήθεια περιορίζεται στον προστάτη αδένα, συνιστάται ριζική προστατεκτομή ή ακτινοθεραπεία με την προσδοκία της οριστικής θεραπείας. Η μέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) έχει χαμηλή ειδικότητα και οδηγεί σε διαγνωστικά και θεραπευτικά σφάλματα, ενώ η υπερηχοτομογραφικά καθοδηγούμενη βιοψία εξαρτάται από την τυχαιότητα των δειγμάτων.

Η χρησιμότητα της εξέτασης

Η Μαγνητική Τομογραφία έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα ως μέσο εντοπισμού και σταδιοποίησης του καρκίνου του προστάτη. Η προσθήκη τεχνικών όπως οι ακολουθίες διάχυσης (DWI), η δυναμική μελέτη μετά την ενδοφλέβια χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας (DCE-MRI), η φασματοσκοπία και η ποσοτικοποίηση του χρόνου Τ2 παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες για την ανατομία και φυσιολογία του προστάτη αδένα. Με τον τρόπο αυτό βοηθούν στον διαχωρισμό του φυσιολογικού απο τον παθολογικό ιστό. Ο συνδυασμός των τεχνικών δρά συνεργικά βελτιώνοντας την δυνατότητα της εξέτασης να εντοπίσει τον καρκίνο. Τα ανωτέρω συνθέτουν την πολυπαραμετρική τομογραφία προστάτη( mpMRI).
Η πολυπαραμετρική προσέγγιση περιλαμβάνει τόσο ποιοτική (οπτική), όσο και ποσοτική εκτίμηση (σχεδιασμός και αξιολόγηση πολυπαραμετρικών χαρτών).

Πώς πραγματοποιείται η πολυπαραμετρική μαγνητική προστάτη;

Η εξέταση πραγματοποιείται με πηνίο κοιλίας χωρίς τη χρήση ενδοορθικού πηνίου.
Διαρκεί 25-30’ και είναι καλά ανεκτή από τους εξεταζόμενους.
Το πρωτόκολλο της εξέτασης περιλαμβάνει συνδυασμό μορφολογικών και λειτουργικών ακολουθιών ενώ χορηγείται ενδοφλέβια σκιαγραφικό.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εξέτασης;

Μέτα αναλύσεις έχουν αναδείξει ευαισθησία 60-96% για την πολυπαραμετρική μαγνητική προστάτη και αρνητική προγνωστική αξία 65-98% στη διάγνωση της κακοήθειας στον προστάτη. Η αναγνώριση του κύριου όγκου “index lesion”, φαίνεται να είναι εφικτή με την μαγνητική τομογραφία με μεγάλη ακρίβεια.

H πολυπαραμετρική τομογραφία προστάτη σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία

  • Ελαττώνει τις απαιτούμενες διορθικές βιοψίες
  • Μειώνει τις διαγνώσεις μη κλινικά σημαντικών όγκων
  • Καθιστά εφικτή τη διάγνωση των κλινικά σημαντικών όγκων
  • Παρέχει προγνωστικές πληροφορίες για την εξέλιξη της νόσου

Ταυτόχρονα δίνει πληροφορίες που αφορούν την τοπική σταδιοποίηση της νόσου ενώ εκτιμά και την ανταπόκριση στη θεραπεία. Στην περίπτωση εντοπισμένης νόσου η πολυπαραμετρική απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία (mpMRI) παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες στις παραμέτρους της κλινικής σταδιοποίησης και μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή μιας λιγότερο επιθετικής τακτικής με διατήρηση τμήματος του αδένα αντί για ριζική προστατεκτομή. Εάν η τακτική παρακολούθηση (active surveillance) περιλαμβάνεται στις επιλογές αντιμετώπισης , η πολυπαραμετρική απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία (mpMRI) μπορεί να βοηθήσει στην εντόπιση εστιών όγκου υψηλού βαθμού κακοήθειας ή στην αναγνώριση πιο εκτεταμένης νόσου που υποεκτιμήθηκε από την ενδοορθική βιοψία (TRUS-guided biopsy). Έτσι κάποιοι ασθενείς μπορούν να αποκλεισθούν από αυτή την θεραπευτική προσέγγιση .

Πως επηρεάζει η πολυπαραμετρική μαγνητική προστάτη την ακτινοθεραπεία;

Η Μαγνητική τομογραφία επηρεάζει την ακτινοθεραπεία σε μια σειρά παραμέτρων (επιλογή ασθενών, τροποποίηση στην σχεδίαση της χορηγούμενης δόσης). Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία μπορεί να αναδείξει την τοπική υποτροπή μετά απο ακτινοθεραπεία ή βραχυθεραπεία . Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο καθώς οι μεταβολές των τιμών PSA στην πρώιμη υποτροπή είναι μη ειδικές. Μπορεί επίσης να αναδείξει την τοπική υποτροπή μετά από ριζική προστατεκτομή και να καθοδηγήσει την ακτινοθεραπεία.

Η κλινική χρησιμότητα της εξέτασης αποτυπώνεται στο συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εξετάσεων που διενεργούνται παγκοσμίως. Η εξέταση πραγματοποιείται και στην Κλινική μας, όπου ο αριθμός των εξετάσεων αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

 

Συχνές ερωτήσεις

Διαρκεί 25-30’ και είναι καλά ανεκτή από τους εξεταζόμενους. Κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού σας η γραμματεία μας θα σας ενημερώσει για τον εκτιμώμενο χρόνο της γνωμάτευσης

Ναι, Το πρωτόκολλο της εξέτασης περιλαμβάνει συνδυασμό μορφολογικών και λειτουργικών ακολουθιών ενώ χορηγείται ενδοφλέβια σκιαγραφικό.

Η Ευρωκλινική Αθηνών διαθέτει τον τελευταίας τεχνολογίας μαγνητικό τομογράφο SIEMENS MAGNETOM AERA 1,5T ο οποίος διαθέτει ένα μοναδικό συνδυασμό προηγμένων τεχνολογιών και καινοτόμων λειτουργιών που εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας διαγνωστικό και απεικονιστικό αποτέλεσμα με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση του βαθμού άνεσης του ασθενή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801