Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

 • Γενικός Χειρουργός
 • f. Clinical Assistant Professor of Surgery, Alb. Einstein University/ Montfefiore Medical Center, NY, NY USA

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 

Εξειδίκευση

 • Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Πεπτικού-
 • Χειρουργική Ογκολογία

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική του Πεπτικού
 • Ογκολογική Χειρουργική του Παγκρέατος/Χοληφόρων

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Clinical Assistant Professor, Department of Surgery, Alb. Einstein University/ Montefiore Medical Center- Rivrdale Surgical Associates, ΝΥ ΝΥ USA (2003-2005)
 • ΔΘΚΑ Υγεία, Επιστημονικός Συνεργάτης, Γενική/Λαπαροσκοπική Χειρουργική 2006- σήμερα

Πτυχίο Ιατρική Σχολής

Emory University School of Medicine, Atlanta GA, USA (1998)

 • Albert Einstein School of Medicine/ Montefiore Medical Center, Bronx NY, USA (1998-2003)
 • General Surgery Reisdent (1998-2002)
 • General Surgrey Chief Resident (2002-2003)
 • Minimally Invasive Surgery/Advanced Surgical Laparoscopy Fellowship, Riverdale Surgical Associates, Alb. Einstein Hospital/Montefiore Medical Center, Bronx NY USA (2003-2004)   
 • Americal College of Surgeons, 2005
 • Board Eligible General Surgery  2005
 • NY State Medical/Surgical License  #237258, 2003
 • Αναγνώριση Ιατρικού Πτυχίου, Ελλάδα,  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  2005
 • Διπλωματούχος Ιατρικής Χειρουργικής Ειδικότητας,   2006  /   1656
 • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών  #Αδείας  060388/1165  2006
 • Aγγλικά
 • Γαλλικά
 • Litina E, Feliciano DV: Retrosternal mediastinal goiter- a case report and literature review, 1998.
 • Litina E, Simon R: Gastroenterocutaneous fistula- a complication of PEG placement. A case report and literature review,
 • Litina E, Chamberlain RS:  Familial Pancreatic Cancer, a review article, 2001.
 • Litina E: Gastric Surgery for benign disease- indications and surgical               techniques. An update and historical overview. Surgical Grand Rounds, Alb.Einstein University, Department of Surgery, Bronx,
 • New York, 2003.
 •  Litina E: Hepatobiliary physiology/ Enterohepatic circulation. Peri- operative significance for the surgeon.
 • Surgical Grand Rounds, Alb. Einstein University, Department of Surgery, Bronx, New York, 2003.
 •    Litina E: Laparoscopic surgery for colon cancer. The data. Surgical Grand Rounds,         Hygeia Hospital, Athens, Greece, 2006.
 • Litina E: Surgical Resection Principles for Early Rectal Cancer, in Cancer of the Colon and Rectum, Greek Society of Gastrointestinal Oncology, Dictynna, Athens, 2009.
 • Litina E: Minimally Invasive Surgery for Cancers of the Colon and Rectum, in Cancer of the Colon and Rectum, Greek Society of Gastrointestinal Oncology, Dictynna, Athens, 2009.

Επικοινωνία

Ευρωκλινική Αθηνών

Αθανασιάδου 4,  Αθήνα, 1ος ΄Οροφος  ΤΚ 115 21

Τηλέφωνο: 210 6416817, 6937232078

Eρυθρού Σταυρού 5, Μαρούσι

Τηλέφωνο για ραντεβού:, 210-6850419

Φαξ: 210 6850419/ email: info@surgeryexcel.com, el@surgeryexcel.com