Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

 • ­ Μέλος Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας ( EAACI).
 • Επιστημονικός συνεργάτης αλλεργιολογικής μονάδας Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Παν. & Αγλ. Κυριακού (ιατρείο ρινίτιδας)
 • Μέλος της ΕΕΑΚΑ
 • Medical advisor Virtus Pharma

Εξειδίκευση

Αλλεργιολόγος παίδων – ενηλίκων

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • ­Αλλεργική ρινίτιδα
 • Τροφική αλλεργία

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • ­Ειδικευόμενη ιατρός στην Παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας για 2 έτη (2004-2005)
 • Ειδικότητα αλλεργιολογίας στην Αλλεργιολογική Μονάδα της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων Παν. & Αγλ. Κυριακού 2007-2011.
 • Επιστημονικός συνεργάτης αλλεργιολογικής μονάδας Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Παν. & Αγλ. Κυριακού (ιατρείο ρινίτιδας)
 • Ιδιωτικό αλλεργιολογικό ιατρείο 2012- σήμερα.

Πτυχίο Ιατρικής
Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2001

 • Παιδιατρική (2 έτη), Νοσοκομείο Βέροιας
 • Αλλεργιολογία: Αλλεργιολογική Μονάδα της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων Παν. & Αγλ. Κυριακού 2007-2011

­ Επιστημονικός συνεργάτης αλλεργιολογικής μονάδας Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Παν. & Αγλ. Κυριακού (ιατρείο ρινίτιδας).

Σεμινάριο ανάνηψης σε παιδιά και νεογνά

Τμήμα
Αλλεργιολογικό

Επικοινωνία

Ευρωκλινική Αθηνών
Αθανασιάδου 7-9, Αθήνα, ΤΚ 115 21
Τηλέφωνο: 210 6416600
Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 6416600
Φαξ: 210 6416555