Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

 • Διευθυντής, Τμήμα Γενικής Χειρουργικής, Ευρωκλινική Αθηνών
 • Fellow of the American College of Surgeons
 • Fellow of the World Associaton of Laparoscopic Surgeons

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση

 • Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική
 • Λαπαροσκοπική Χειρουργική μίας τομής (Single Port Laparoscopic Surgery)

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Καινοτόμες λαπαροενδοσκοπικές τεχνικές

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιμελητής Χειρουργικού Τμήματος , “Ευρωκλινική Αθηνών”, 2008 – 2013
 • Συνεργάτης Χειρουργικού Τμήματος , “Ευρωκλινική Αθηνών”, 2013 – 2015
 • Αναπληρωτής Διευθυντής, “Ευρωκλινική Αθηνών”, Χειρουργικό Τμήμα, 2015 – 2016
 • Διευθυντής, “Ευρωκλινική Αθηνών”, Χειρουργικό Τμήμα, 2016 – σήμερα

Πτυχίο Ιατρικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών , 1999

Γενική Χειρουργική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Λαϊκό” , 2001 – 2007

 • Fellowship on Minimal Access Surgery of the WALS – World Association of Laparoscopic Surgeons, New Delhi, India, 2007
  ­
 • Laparoscopy – Endoscopy Department, University of Miami, School of Medicine, Jackson’s Memorial Hospital, Miami, Florida, USA, 2008
  ­
 • Εκπαίδευση και πιστοποίηση χρήσης του ρομποτικού χειρουργικού συστήματος DaVinci – Intuitive Surgical, IRCAD, Strasbourg, Γαλλία
  ­
 • Bariatric Surgery Department, University of Connecticut, School of Medicine, St. Francis Hospital, Hartford, Connecticut, USA, 2009
  ­
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών – Master of Science (MSc) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών «Ελάχιστα επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική» , 2007 – 2009
  ­
 • Advanced Course in Laparoscopic Digestive Surgery, IRCAD, Strasbourg, Γαλλία, 2009
 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, 2008
  ­
 • European Association for Endoscopic Surgery, 2009
  ­
 • American College of Surgeons, Chicago, IL, USA, 2012
 • Αγγλικά
 • Γερμανικά