Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Δημοσίευση Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Όμιλος Ευρωκλινικής: δημοσίευσε την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διαβάστε αναλυτικά την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, εδώ: https://bit.ly/3jRIbmM

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, αποδεικνύοντας έμπρακτα την υπεύθυνη λειτουργία του και τη συμμόρφωσή του στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, εξέδωσε την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα έτη 2019-2020. Η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις Εκθέσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης/ Αειφορίας του διεθνούς Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards) και αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών μίας ειδικής Ομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας, όσο και του συνόλου των εργαζομένων του Ομίλου Ευρωκλινικής.

Στην Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας περιγράφεται με σαφήνεια και διαφάνεια ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα και δράσεις. Στόχος του Ομίλου είναινα ανταποκριθεί επιτυχώς στις σύγχρονες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, αποτυπώνοντας τη συνολική δράση της επιχείρησης σε όλους τους άξονες της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, η έκθεση περιλαμβάνει:

  • Το όραμα και την αποστολή του Ομίλου
  • Τις βασικές δραστηριότητες των κλινικών του Ομίλου
  • Τις ενέργειες του Ομίλου για το πολυτιμότερο κεφάλαιό του, το Ανθρώπινο Δυναμικό
  • Την προσέγγιση του Ομίλου για τη Βιώσιμη ανάπτυξη
  • Τις ενέργειες για τη διασφάλιση ποιοτικής και ασφαλούς φροντίδας υγείας με επίκεντρο τον ασθενή
  • Το επιχειρηματικό μοντέλο και την εταιρική διακυβέρνηση της επιχείρησης
  • Την κοινωνική προσφορά του Ομίλου Ευρωκλινικής
  • Τις ενέργειες που υλοποιεί για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων.

 

Με αφορμή την έκδοση της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ευρωκλινικής, Νικόλας Πλακόπητας, δήλωσε: «Στην Ευρωκλινική, αποστολή μας είναι να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων, αποτελώντας την πιο αξιόπιστη και ποιοτική επιλογή ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα. Η έκδοση της έκθεσής μας αποτελεί μόνο την αρχή της δέσμευσής μας στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, ως αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας κουλτούρας και της ασθενοκεντρικής μας φιλοσοφίας».