Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης (MISS)

χειρουργική σπονδυλικής στήλης

Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης: Πότε υπάρχει πραγματικό όφελος για τον ασθενή;

 O όρος «Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης» περιγράφει έναν διαφορετικό τρόπο πραγματοποίησης μιας χειρουργικής επέμβασης στην σπονδυλική στήλη, ελαχιστοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο το χειρουργικό τραύμα (πάντα σε σύγκριση με την κλασική μέθοδο).

Στηρίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες:

  1. την ενίσχυση της όρασης με τεχνικά μέσα (μικροσκόπιο/ενδοσκόπιο με κάμερα υψηλής ανάλυσης)
  2. την χρήση ειδικών μικροεργαλείων και ελάχιστα τραυματικών αγκίστων/αυλών εργασίας για τον περιορισμό του εύρους της τομής και του τραυματισμού των ιστών
  3. τον προσανατολισμό και την καθοδήγηση του χειρουργού (όπου χρειάζεται) με χρήση απεικονιστικών μέσων και όχι μέσω της χειρουργικής αποκάλυψης ανατομικών δομών. Ο πυλώνας αυτός ενισχύθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας με έμφαση στην καθοδήγηση για την τοποθέτηση των υλικών (συστήματα πλοήγησης/ρομποτικοί βραχίονες)

 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες επιτυχίας, βέβαια, παραμένουν οι σωστές αποφάσεις του χειρουργού κατά την διάρκεια της επέμβασης αλλά και η εφαρμογή των κατάλληλων ενδείξεων στην επιλογή της οποιαδήποτε μεθόδου προεγχειρητικά.

Ποια τα πλεονεκτήματα σε ασθενείς με κατάγματα σπονδύλων;

 Τα κατάγματα της ΣΣ αποτελούν βασικό πεδίο εφαρμογής των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων όπως της σπονδυλοπλαστικής/κυφοπλαστικής  αλλά και της διαδερμικής σταθεροποίησης με βίδες και ράβδους.

Στην πρώτη περίπτωση, ηλικιωμένοι ασθενείς με οστεοπορωτικά κατάγματα που δεν «κολλάνε» μπορούν να απαλλαγούν από τον πόνο άμεσα, με εξαιρετική ασφάλεια και χωρίς κάποια ιδιαίτερη επιβάρυνση/στρες από το χειρουργείο.

Σε νεότερους ασθενείς με κακώσεις υψηλής ενέργειας, η διαδερμική σπονδυλοδεσία μπορεί να σταθεροποιήσει αποτελεσματικά τα περισσότερα κατάγματα της ΣΣ χωρίς να επιβαρύνει την αποκατάσταση με επιπλέον (ιατρογενές) τραύμα.

Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης: Γιατί υπερέχει σε ασθενείς με μεταστατική νόσο;

 Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης έφερε σημαντικά ωφέλη για τους ασθενείς με μεταστατική νόσο. Η σπονδυλοπλαστική/κυφοπλαστική  προσφέρει σημαντική και άμεση ανακούφιση από τον πόνο σε ασθενείς που δεν μπορούν να ανεχθούν την οποιαδήποτε επιβάρυνση. Γίνεται ακόμα και υπό τοπική/περιοχική αναισθησία και δεν καθυστερεί καθόλου την χημειοθεραπεία ή την ακτινοθεραπεία.

Αντίστοιχα οφέλη έχουν και οι ασθενείς που χρειάζονται σταθεροποίηση με βίδες οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς να γίνουν μεγάλες τομές που θα καθυστερήσουν την συνολική θεραπεία και που έχουν πολύ υψηλά ποσοστά επιπλοκών από το χειρουργικό τραύμα. Σε αυτούς τους ασθενείς η σταθεροποίηση γίνεται διαδερμικά αποφεύγοντας έτσι τις συγκεκριμένες επιπλοκές αλλά και μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο μετεγχειρητικής αποκατάστασης.

Έχει ρόλο στην χειρουργική των παραμορφώσεων της ΣΣ (Κύφωση-Σκολίωση);

Οι παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης συνήθως απαιτούν μεγάλες διορθώσεις οι οποίες δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς να γίνει ανοικτό χειρουργείο- τουλάχιστον στο σημείο εκείνο της σπονδυλικής στήλης που υπάρχει το μεγάλύτερο πρόβλημα. Οι υβριδικές χειρουργικές επεμβάσεις ωστόσο, με διαδερμική τοποθέτηση των υλικών στο κομμάτι της σπονδυλικής στήλης που δεν απαιτείται ανοικτή προσπέλαση, μπορούν να περιορίσουν σημαντικά το χειρουργικό τραύμα, τις απώλειες αίματος και τον μετεγχειρητικό πόνο.

Πώς οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι άλλαξαν τον χρόνο αποκατάστασης και την συνολική εμπειρία των ασθενών που υποβάλλονται σε μικροδισκεκτομή και μικροαποσυμπίεση;

 Η χειρουργική επέμβαση της δισκεκτομής αλλά και της αποσυμπίεσης ανέκαθεν αποτελούσαν τα «μικρότερα» χειρουργεία της χειρουργικής  της σπονδυλικής στήλης από άποψη επεμβατικότητας. Όμως, η ελαχιστοποίση του τραύματος, με την χρήση ειδικών εργαλείων και με την ενίσχυση της όρασης μέσω του χειρουργικού μικροσκοπίου ή του ενδοσκοπίου, μείωσε ακόμα περισσότερο τον χρόνο νοσηλείας, τον χρόνο επανόδου στην εργασία και βελτίωσε το τελικό αποτέλεσμα και την συνολική εμπειρία από την επέμβαση. Πλέον, τα χειρουργεία αυτά γίνονται με ημερήσια νοσηλεία και μάλιστα χωρίς διανυκτέρευση στο νοσοκομείο. Επιπλέον, είναι δυνατή η διενέργειά τους υπό τοπική αναισθησία-όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και ωφέλιμο για τον ασθενή.

Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης: Σε ποιους ασθενείς η MISS οσφυϊκή σπονδυλοδεσία υπερτερεί της ανοικτής μεθόδου;

Όσο και αν μπορεί να ακούγεται περίεργο, η ελάχιστα επεμβατική οσφυϊκή σπονδυλοδεσία με κλωβούς έχει σημαντικά οφέλη και προτερήματα για τους υπέρβαρους και παχύσαρκους ασθενείς. Τεχνικά είναι περισσότερο «φιλική» προς τον χειρουργό στην συγκεκριμένη υπομάδα ασθενών, ενώ οι επιπλοκές από την επούλωση του χειρουργικού τραύματος είναι σαφώς ελαχιστοποιημένες σε σχέση με την ανοικτή μέθοδο.

Δεν χωρά αμφιβολία δε ότι όλοι οι ασθενείς, ανεξαρτήτως σωματοδομής, μπορεί να ωφεληθούν από την ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση λόγω της ελαχιστοποίησης του τραύματος.

Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι σε μερικές περιπτώσεις με προχωρημένη νόσο είναι αδύνατον να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στην ανατομία της περιοχής χωρίς να γίνει η ανοικτή προσπέλαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτιμούμε να εξασφαλίσουμε ένα μακροπρόθεσμα επιτυχημένο αποτέλεσμα από το χειρουργείο, θυσιάζοντας παροδικά λίγο παραπάνω χρόνο στην αποκατάσταση.

Ελάχιστα επεμβατική οσφυϊκή σπονδυλοδεσία με κλωβό στα εξωτερικά ιατρεία χωρίς τη χρήση γενικής αναισθησίας. Το στοίχημα της επόμενης μέρας.  

Σήμερα, οι προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων πλευρών έχουν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη, εφαρμογή και τυποποίηση μιας νέας μεθόδου σπονδυλοδεσίας που θα επιτυγχάνει ακριβώς τα ίδια ή και καλύτερα αποτελέσματα και διορθώσεις και η οποία θα μπορεί να γίνεται στα εξωτερικά ιατρεία, χωρίς νοσηλεία και μάλιστα μόνο υπό τοπική αναισθησία. Αν και ακούγεται ακατόρθωτο με βάση τα σημερινά δεδομένα, το στοίχημα αυτό αναμένεται να κερδηθεί σύντομα. Παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις και σε αυτόν τον τομέα με θετική διάθεση αλλά και κριτική σκέψη, πάντα με γνώμονα το πραγματικό  όφελος των ασθενών μας.

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801