Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Λιπιδαιμικός Έλεγχος: Τι είναι και γιατί τον χρειάζεσαι

Άνδρας μέσης ηλικίας με γκρι μαλλιά πιάνει την καρδιά του χαμογελώντας μετά από λιπιδαιμικό έλεγχο

Ο λιπιδαιμικός έλεγχος αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διατήρηση της υγείας της καρδιάς και την πρόληψη των καρδιαγγειακών προβλημάτων. Είναι ένα απλός, αλλά απαραίτητος έλεγχος που παρέχει πληροφορίες για τα λιπίδια στο αίμα, όπως τη χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τη σημασία του λιπιδαιμικού ελέγχου καθώς και τους παράγοντες κινδύνου.

Τι είναι ο λιπιδαιμικός έλεγχος;

Ο έλεγχος των λιπιδίων πραγματοποιείται με αιμοληψία και μέτρηση των λιπιδαιμικών παραμέτρων σε δείγμα αίματος νηστείας του εξεταζόμενου. Εκτιμώνται τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων, της «καλής» (HDL-C) και της «κακής» (LDL-C) χοληστερόλης. Επιπλέον, έστω μια φορά στη ζωή του εξεταζόμενου, καλό είναι να εκτιμώνται τα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης (α) [Lipoprotein (a) – Lp(a)]

Γιατί είναι σημαντικός ο λιπιδαιμικός έλεγχος;

Σε αντίθεση με τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης που πραγματοποιείται στο ιατρείο ή ακόμα και από τον ίδιο τον ασθενή, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα επίπεδα των λιπιδίων χωρίς αιμοληψία. Άτομα που πάσχουν από δυσλιπιδαιμία δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα στα πρώιμα στάδια, βρίσκονται, εντούτοις, σε αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ο λιπιδαιμικός έλεγχος είναι απαραίτητος προκειμένου να εντοπιστεί η πάθηση και να γίνει η κατάλληλη αντιμετώπιση.

Ποιοι πρέπει να κάνουν λιπιδαιμικό έλεγχο;

Παράγοντες κινδύνου που δεν πρέπει να υποεκτιμώνται

Υποψήφιοι για λιπιδαιμικό έλεγχο στο πλαίσιο της καρδιαγγειακής πρόληψης είναι όλα τα ενήλικα άτομα. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας προτείνουν στην ηλικία περίπου των 40 ετών όλοι οι υγιείς ενήλικες να υποβάλλονται σε λιπιδαιμικό έλεγχο τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους.

Επιπλέον, άτομα υψηλού κινδύνου, όπως συγγενείς πασχόντων από κληρονομούμενες μορφές δυσλιπιδιαμίας, μπορεί να μπουν σε διαδικασία μέτρησης των λιπιδαιμικών παραμέτρων από την παιδική ηλικία.

Τακτικό έλεγχο των επιπέδων λιπιδίων ορού, πρέπει να κάνουν και όσα άτομα βρίσκονται σε αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, όπως:

 • Ασθενείς με καρδιακή νόσο
 • Αγγειακή νόσο
 • Σακχαρώδη διαβήτη
 • Χρόνια νεφρική νόσο
 • Άτομα με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (όπως κάπνισμα, αρτηριακή υπέρταση κλπ)

Επίσης, ασθενείς με γνωστή δυσλιπιδαιμία υπό φαρμακευτική αγωγή πρέπει να ελέγχονται τακτικά για την επίτευξη του στόχου για τη χοληστερόλη και για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες από την υπολιπιδαιμική φαρμακευτική αγωγή.

Συμπτώματα

Υπάρχουν συμπτώματα που οδηγούν στον ιατρό;

Άτομα που πάσχουν από δυσλιπιδαιμία δεν εμφανίζουν συμπτώματα στα πρώιμα στάδια. Εντούτοις, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρδιαγγειακών και άλλων νοσημάτων. Δυστυχώς συχνά η διάγνωση τίθεται αφού ο ασθενής εμφανίσει κάποιο καρδιαγγειακό επεισόδιο (έμφραγμα  μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο κλπ). Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικός ο προληπτικός αιματολογικός έλεγχος προκειμένου να εντοπιστεί η πάθηση και να γίνει η κατάλληλη αντιμετώπιση πριν την εκδήλωση κάποιας σχετιζόμενης με δυσλιπιδαιμία πάθησης.

Κάθε πότε πρέπει να κάνω λιπιδαιμικό έλεγχο;

Οι υγιείς ενήλικες υποβάλλονται σε λιπιδαιμικό έλεγχο τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους στο πλαίσιο καρδιαγγειακής πρόληψης και ακολούθως η επανάληψη του ελέγχου εξαρτάται από τα αρχικά αποτελέσματα και τη διαστρωμάτωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Άτομα που βρίσκονται σε αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, συνίσταται να ελέγχουν τακτικά τα επίπεδα λιπιδίων ορού.

Πώς πραγματοποιείται ο λιπιδαιμικός έλεγχος;

Ο βασικός αιματολογικός έλεγχος για ανίχνευση διαταραχών του μεταβολισμού των λιπιδίων γίνεται με αιμοληψία, ιδανικά σε συνθήκες νηστείας (δηλαδή ο εξεταζόμενος παραμένει χωρίς λήψη τροφής για 8-10 ώρες πριν την πρωινή λήψη του δείγματος αίματος).

Μπορεί ο λιπιδαιμικός έλεγχος να μας προστατεύσει για πάντα;

Ο λιπιδαιμικός έλεγχος βοηθά στον εντοπισμό ατόμων υψηλού κινδύνου που θα ωφεληθούν από την υιοθέτηση υγιεινοδιαιτητικών μέτρων ή κατάλληλής φαρμακευτικής αγωγή στο πλαίσιο της καρδιαγγειακής πρόληψης. Ακόμα και σε άτομα χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνου με ελεύθερο ιστορικό, οι τιμές των λιπιδίων ορού μπορεί να μεταβληθούν με την πρόοδο της ηλικίας ή με την εμφάνιση άλλων παθήσεων ή καταστάσεων (όπως λ.χ. η εμμηνόπυαση στις γυναίκες). Ανάλογα με το ιστορικό του εκάστοτε ατόμου ο θεράπων ιατρός θα κρίνει πότε απαιτείται επανάληψη του ελέγχου.

Προσφορά για Πλήρη Λιπιδαιμικό έλεγχο: 30€

Στα πλαίσια της πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων που σχετίζονται με την αυξημένη χοληστερίνη ο Όμιλος Ευρωκλινικής σας προσφέρει ένα πλήρη λιπιδαιμικό ελέγχο – πακέτο δύο (2) επισκέψεων ο οποίος περιλαμβάνει:

 • 1η επίσκεψη για αιματολογικό λιπιδαιμικό έλεγχο (Ολική χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, LDL, HDL Λιποπρωτεΐνη A) + Ηλεκτροκαρδιογράφημα καρδιάς
 • 2η επίσκεψη για κλινική εξέταση από τον εξειδικευμένο Καρδιολόγο και Υπεύθυνο του  Λιπιδαιμικού Ιατρείου της Ευρωκλινικής κ. Μιχαλακέα (εκτίμηση αποτελεσμάτων, σύσταση θεραπείας / αγωγής εφόσον χρειάζεται)
Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024. Για την πραγματοποίηση του αιματολογικού ελέγχου είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση η ύπαρξη ενεργού ΑΜΚΑ και η δυνατότητα συνταγογράφησης στον ΕΟΠΥΥ.

Δείτε περισσότερα εδώ

  Ζητήστε ραντεβού online
  Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

  ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801