Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κρανίο αποτελείται από οστά και συνδέσμους που σχηματίζουν το πρόσωπο και τον  κρανιακό θόλο που περικλείει το εγκέφαλο. Τα οστά που σχηματίζουν τη βάση του κρανίου συμμετέχουν επίσης  στον σχηματισμό των οφθαλμικών κόγχων, της οροφής της ρινικής κοιλότητας και εν μέρει των παραρρινίων κόλπων. Τέλος, κάποια από τα οστά αυτά περιβάλλουν την περιοχή του ωτός. Η Βάση του Κρανίου είναι μία πολύπλοκη και ‘’συνωστισμένη’’ ανατομικά περιοχή. Διαθέτει πολλά τρήματα (ανοίγματα) μέσα από τα οποία διέρχονται ο νωτιαίος μυελός, τα εγκεφαλικά νεύρα καθώς επίσης και διάφορα αγγεία για την αιμάτωση του εγκεφάλου.

Η Χειρουργική Της Βάσης Του Κρανίου Και Των Παραρρινίων Κόλπων λαμβάνει χώρα για την αφαίρεση καλοήθων και νεοπλασματικών εξεργασιών, καθώς επίσης και συγγενών ανωμαλιών του νευρικού συστήματος,  που εδράζονται στην κάτω επιφάνεια του εγκεφάλου, στην περιοχή των παραρρινίων κόλπων, στη βάση του κρανίου και στο ανώτερο τμήμα της σπονδυλικής στήλης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η περιοχή της βάσης του κρανίου είναι δύσκολο να προσεγγιστεί με την κλασική χειρουργική μέθοδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις  η εφαρμογή ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων, όπως η εφαρμογή του ενδοσκοπίου, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Στη περίπτωση της ενδοσκοπικής μεθόδου, η εισαγωγή των εργαλείων, απαραίτητων για το χειρουργείο, γίνεται μέσω φυσιολογικών ανοιγμάτων του κρανίου όπως είναι η μύτη και το στόμα ή μέσω μικρών οπών ακριβώς πάνω από το φρύδι.

Αυτός ο τύπος χειρουργικής επέμβασης απαιτεί τη σωστή συνεργασία ομάδας εξειδικευμένων γιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων (Νευροχειρουργοί, Ωτορινολαρυγγολόγοι, Ακτινολόγοι). Πριν την ανάπτυξη της Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων Κόλπων και Βάσης του Κρανίου, ο μόνος τρόπος αφαίρεσης των βλαβών στη συγκεκριμένη περιοχή ήταν ο συμβατικός κάνοντας ένα άνοιγμα στο κρανίο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και σήμερα, o τρόπος αυτός μπορεί να χρειαστεί.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στην κλινική μας προσφέρεται όλο το  φάσμα των προηγμένων χειρουργικών επεμβάσεων που αφορούν βλάβες στην περιοχή των παραρρινίων κόλπων και της βάσης του κρανίου. Παρέχουμε νέες ελπίδες και βελτιώνουμε την ποιότητα της ζωής των ασθενών που πάσχουν από εξεργασίες δύσκολα προσεγγίσιμες που προηγουμένως έχουν θεωρηθεί μη θεραπεύσιμες.

Η ιατρική μας ομάδα εξετάζει την περίπτωσή σας και παρέχει μία ομαδική απόφαση σχετικά με την καλύτερη θεραπεία που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

Οι επιλογές της θεραπείας είναι τρείς (3):

 • η Παρακολούθηση,
 • η Χειρουργική Επέμβαση και
 • η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική Θεραπεία

Η Παρακολούθηση (Watchful Waiting) αφορά συνήθως μικρού μεγέθους βλάβες  σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα. Είναι κλινική και απεικονιστική (μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου) και γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να πιστοποιηθεί ή να αποκλεισθεί αύξηση του μεγέθους της βλάβης μέσα στο χρόνο.

Η Χειρουργική Επέμβαση μπορεί να εφαρμοστεί με δύο-2- μεθόδους: την Ενδοσκοπική και την Κλασική(ανοικτή) μέθοδο. Αν και η προτιμώμενη μέθοδος είναι η ενδοσκοπική , η κλασική (ανοικτή) μέθοδος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειάζεται, ανάλογα την εντόπιση , το μέγεθος και τη φύση της εξεργασίας.

Η ενδοσκοπική μέθοδος, που είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, δεν απαιτεί μεγάλες τομές. Μέσω φυσιολογικών ανοιγμάτων ή πολύ μικρών τομών γίνεται εισαγωγή των απαραίτητων εργαλείων  για την αφαίρεση της βλάβης. Η ταυτόχρονη χρήση της νευροπλοήγησης βοηθά σημαντικά στην πιο αποτελεσματική και ασφαλή αφαίρεση της βλάβης.

Η κλασική ή ανοικτή μέθοδος απαιτεί μεγαλύτερες τομές είτε στη περιοχή του προσώπου είτε στην περιοχή του κρανίου. Τμήμα του οστού αφαιρείται και η βλάβη μπορεί πλέον να προσεγγιστεί. Η χειρουργική αφαίρεση λαμβάνει χώρα με εργαλεία μικροχειρουργικής κάτω από την όραση του μικροσκοπίου.

Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική Θεραπεία αποτελεί μία μη επεμβατική τεχνική ακτινοθεραπείας που στοχεύει στη θεραπεία βλαβών που εντοπίζονται σε δυσπρόσιτες ανατομικές περιοχές  όπως είναι η βάση του κρανίου. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η μεγάλη ακρίβεια που εμφανίζει(1-2 χιλιοστά). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την αρχή για μικρού μεγέθους βλάβες ή σαν συμπληρωματική θεραπεία σε μικρού μεγέθους  υπολείμματα βλαβών μετά τη χειρουργική επέμβαση.

ΝΟΣΟΚΟΜΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τμήμα της Χειρουργικής Των Παραρρινίων Κόλπων Και Της Βάσης Κρανίου υποστηρίζεται από τις πιο προηγμένες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις νευροδιαγνωστικής απεικόνισης σε αυτή την ανατομική περιοχή  που πλαισιώνονται από το κατάλληλα εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό.

Τα κύρια διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται τόσο για τη διερεύνηση όσο και για την αντιμετώπιση  των εξεργασιών που εδράζονται στην περιοχή αυτή είναι η Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου, η Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου, το Σπινθηρογράφημα Οστών, το Ενδοσκόπιο, η Αγγειογραφία, η Νευροφυσιολογική Παρακολούθηση  και η Νευροπλοήγηση.

 

 • Η Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο που προσφέρει με ευκρίνεια τρισδιάστατη απεικόνιση των βλαβών που εδράζονται στη περιοχή αυτή.
 • Η Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου προσφέρει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά την παθολογία των οστικών δομών σε σχέση με τη βλάβη που βρίσκεται στην περιοχή την κόλπων και της βάσης του κρανίου.
 • Το Σπινθηρογράφημα Των Οστών αποτελεί μία πολύ καλή εξέταση ανάδειξης βλαβών στα οστά, επιπλέον μπορεί να αναδείξει τυχόν διασπορά της βλάβης σε άλλα όργανα του ανθρωπίνου σώματος.
 • Το Ενδοσκόπιο αποτελεί ένα σύγχρονο, τόσο διαγνωστικό όσο και θεραπευτικό,  εργαλείο στο χώρο της σύγχρονης  Νευροχειρουργικής και της Ωτορινολαρυγγολογίας. Προσφέρει τρισδιάστατη απεικόνιση των βλαβών και βελτιώσει σημαντικά την ‘’αντίληψη του βάθους’’ κατά τη φάση της χειρουργικής αφαίρεσης της βλάβης.
 • Η Αγγειογραφία αναδεικνύει  σημαντικές αγγειακές δομές στην περιοχή των κόλπων και της βάσης του κρανίου. Η προεγχειρητική αναγνώριση των αγγείων βοηθά στην προστασία τους και , συνεπώς στη μειωμένη απώλεια αίματος,  κατά τη φάση της χειρουργικής επέμβασης.
 • Η Παρακολούθηση Των Κρανιακών Νεύρων κατά τη φάση της χειρουργικής επέμβασης αποβλέπει στην αναγνώριση και στην προστασία των , με απώτερο στόχο τη διατήρηση της όσφρησης, της όρασης, της ακοής , της ομιλίας , της κατάποσης και άλλων βασικών λειτουργιών του ανθρωπίνου σώματος.
 • Η Νευροπλοήγηση, ένα πρωτοποριακό σύστημα ενδοχειρουργικής απεικόνισης, χρησιμοποιείται προκειμένου να αναγνωρίσει διεγχειρητικά τόσο την ακριβή θέση της βλάβης όσο και τη σχέση της με σημαντικές νευροαγγειακές δομές που την περιβάλλουν.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ AYTH; 

Τέτοιες παθήσεις είναι τα αδενώματα της υπόφυσης, τα μηνιγγιώματα της βάσης του κρανίου , τα κρανιοφαρυγγιώματα , τα χορδώματα που είναι όγκοι με αργή ανάπτυξη  στη βάση του κρανίου, η νευραλγία του τριδύμου, η γλωσσοφαρυγγική νευραλγία, η διαφυγή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ρινόρροια) , οι αγγειακές ανωμαλίες, η υπερτροφία των ρινικών κόγχων, οι παραρρινοκολπίτιδες, οι όγκοι ρινός και παραρρινίων κόλπων και άλλα.

 

ΠΟΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ;

Οι μέθοδοι  είναι δύο: η ενδοσκοπική και κλασική (ανοικτή) μέθοδος. Αν και η προτιμώμενη μέθοδος είναι η ενδοσκοπική , η κλασική (ανοικτή) μέθοδος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειάζεται, ανάλογα την εντόπιση , το μέγεθος και τη φύση της εξεργασίας.

Η ενδοσκοπική μέθοδος , που είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, δεν απαιτεί μεγάλες τομές. Μέσω φυσιολογικών ανοιγμάτων ή πολύ μικρών τομών γίνεται εισαγωγή των απαραίτητων εργαλείων  για την αφαίρεση της βλάβης. Η ταυτόχρονη χρήση της νευροπλοήγησης βοηθά σημαντικά στην πιο αποτελεσματική και ασφαλή αφαίρεση της βλάβης.

Η κλασική ή ανοικτή μέθοδος απαιτεί μεγαλύτερες τομές είτε στη περιοχή του προσώπου είτε στην περιοχή του κρανίου. Τμήμα του οστού αφαιρείται και η βλάβη μπορεί πλέον να προσεγγιστεί. Η χειρουργική αφαίρεση λαμβάνει χώρα με εργαλεία μικροχειρουργικής κάτω από την όραση του μικροσκοπίου.

 

ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ;

Τα συμπτώματα που εμφανίζουν οι ασθενείς εξαρτώνται από τη φύση, το μέγεθος και τη θέση της βλάβης, και μπορεί να είναι: πόνος στο πρόσωπο, κεφαλαλγία, ζάλη, διαταραχές στην όραση, αιμωδίες, διαταραχές στην ακοή, δυσκολία στην αναπνοή, συμφόρηση της μύτης, διαταραχές στη βάδιση, στη μνήμη και άλλα.

 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η  ΔΙΑΓΝΩΣΗ;

Η διάγνωση των βλαβών στην περιοχή των παραρρινίων κόλπων και της βάσης του κρανίου αρχικά βασίζεται στα συμπτώματα και στη φυσική εξέταση.

Επειδή η περιοχή αυτή συνήθως δεν μπορεί να γίνει ορατή, διάφορες άλλες εξετάσεις απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διάγνωσης. Τέτοιες είναι απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου και του σπλαχνικού κρανίου(αξονική και μαγνητική τομογραφία, μαγνητική αγγειογραφία και άλλες) καθώς και άλλα τεστ που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο λειτουργίας των μυών ,των νεύρων, της όρασης και της ακοής.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ;

Πέραν της ενδοσκοπικής ή κλασικής(ανοικτής) μεθόδου που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση της βλάβης, άλλες θεραπείες μπορεί να χρειαστούν ανάλογα της φύση της βλάβης που αφαιρέθηκε. Τέτοιες  μπορεί να είναι η χημειοθεραπεία, η ακτινοβολία, η εφαρμογή της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής και άλλες.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ;

Άμεσα μετά τη χειρουργική αφαίρεση της βλάβης, ο ασθενής παρακολουθείται στενά  από την ιατρική μας ομάδας. Ο στόχος πάντα είναι ο κάθε ασθενής να εξέλθει από το νοσοκομείο ασφαλής και  να επανέλθει γρήγορα στις καθημερινές του δραστηριότητες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, και ανάλογα τη φύση της βλάβης που αφαιρέθηκε, κάποιοι ασθενείς θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλη θεραπεία όπως ακτινοβολία, χημειοθεραπεία, πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και άλλα. Αρκετοί από αυτούς θα χρειαστεί να βρίσκονται σε στενή απεικονιστική παρακολούθηση για να αποκλειστεί  τυχόν υποτροπή της χειρουργηθείσας βλάβης στο μέλλον. Τέλος, επειδή οι χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν την περιοχή των παραρρινίων κόλπων και της βάσης του κρανίου είναι αρκετά επίπονες και αγχωτικές για του ασθενείς, η υποστήριξη από συγγενείς και φίλους είναι σημαντική

ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών

Διευθυντής Ωτορινολαρυγγολογικού Τμήματος Ευρωκλινικής Αθηνών

  Ζητήστε ραντεβού online
  Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

  ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801