Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Ογκοπλαστική Χειρουργική Μαστού

ογκοπλαστική-χειρουργική-μαστού

Ογκοπλαστική Χειρουργική Μαστού: όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

 

Τι είναι

Τι είναι η Ογκοπλαστική Χειρουργική Μαστού;

Με τον όρο Ογκοπλαστική Χειρουργική του Μαστού εννοούμε τις ογκολογικές επεμβάσεις του μαστού που διενεργούνται για την αφαίρεση της κακοήθειας, στις οποίες επιπροσθέτως χρησιμοποιούνται τεχνικές της πλαστικής χειρουργικής ώστε να διατηρηθεί το σχήμα και περίγραμμα του αδένα. Η Ογκοπλαστική Χειρουργική Μαστού αποτελεί την επιτομή στην σύγχρονη εγχειρητική του μαστού και στοχεύει στην διενέργεια ενός πρωτίστως ασφαλούς ογκολογικά χειρουργείου που συνδυάζεται με ένα όμορφο και αισθητικά αποδεκτό αποτέλεσμα.

Με αυτόν τον τρόπο η ψυχολογία, η αυτοεκτίμηση και η θηλυκότητα της γυναίκας διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.

Που στοχεύει η ογκοπλαστική χειρουργική μαστού;

Λόγω της ολοένα και περισσότερο έγκαιρης διάγνωσης μέσω του προληπτικού απεικονιστικού ελέγχου, οι περισσότερες κακοήθειες στον μαστό διαγιγνώσκονται σε αρχικό στάδιο, τουτέστιν μικρότερο μέγεθος όγκου, με ελάχιστες πιθανότητες μετάστασης. Στην πράξη, το γεγονός αυτό για τον Χειρουργό Μαστού σημαίνει πως στο 60-80% των επεμβάσεων πλέον, ο μαστός μπορεί να διατηρηθεί προσδίδοντας ένα αισθητικά αποδεκτό, ισορροπημένο και κάποιες φορές ανώτερο αποτέλεσμα.

Με την ογκοπλαστική χειρουργική μαστού και τις αντίστοιχες χειρουργικές παρεμβάσεις είναι εφικτό να αφαιρεθεί το 20-50% του αδένα χωρίς να δημιουργηθεί δυσμορφία στο περίγραμμα του.

Αίτια

Ποιες είναι οι ενδείξεις για ογκοπλαστική χειρουργική μαστού;

Η ογκοπλαστική χειρουργικής μαστού και οι τεχνικές της ενδείκνυνται σε περιπτώσεις όπου το μέγεθος του όγκου είναι μεγάλο σε σχέση με τον μαστό ή η θέση της κακοήθειας εντοπίζεται κοντά στην θηλή. Με αυτόν τον τρόπο μία πιθανή αφαίρεση ολοκλήρου του αδένα (μαστεκτομή) μετατρέπεται σε επέμβαση όπου ο μαστός διατηρείται (ογκεκτομή), εφόσον τα ογκολογικά όρια το επιτρέπουν.

Επιπροσθέτως, σε ασθενείς όπου προϋπάρχουν αισθητικά ζητήματα (π.χ. μεγάλου βαθμού πτώση ή μακρομαστία) μπορούν να εφαρμοστούν τεχνικές μείωσης, ανόρθωσης ή/και και συμμετροποίησης με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός, πολλές φορές, ανώτερου αισθητικά αποτελέσματος συγκριτικά με την προεγχειρητική εικόνα (θεραπευτική μαστοπλαστική).

Τι γίνεται όταν ο μαστός δεν διατηρείται;

Σε περιπτώσεις όπου ο μαστός αποφασισθεί  να μην διατηρηθεί λόγω μεγάλης έκτασης της νόσου, επιθυμίας της ασθενούς ή για προφυλακτικό σκοπό (π.χ. βεβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό, φορείς γονιδίου BRCA1/2) υπάρχουν δύο επιλογές αποκατάστασης: η αποκατάσταση με ενθέματα ή με αυτόλογο ιστό, δηλαδή από το σώμα της ίδιας της γυναίκας (κοιλιακή χώρα, γλουτοί, ράχη).

Όταν χρησιμοποιούνται ενθέματα η αποκατάσταση γίνεται άμεσα ή σε δύο χειρουργεία (σε πρώτο χρόνο τοποθετούνται διατατήρες ιστών-δέρματος και ακολουθεί επέμβαση όπου αντικαθίστανται από μόνιμα ενθέματα σιλικόνης). Στην πρώτη περίπτωση η θηλή συνήθως μπορεί να διατηρηθεί, ενώ στην δεύτερη δεν διατηρείται και δημιουργείται νεοθηλή είτε με το δέρμα του νέου μαστού, είτε με τατουάζ, είτε με τον συνδυασμό των δύο.

Πρόκειται για επεμβάσεις περισσότερο περίπλοκες, χρονοβόρες και κοστοβόρες με μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών, ιδίως σε καπνιστές, διαβητικούς και νοσογόνα παχύσαρκους.

Διαδικασία Επέμβασης

Ποια διαδικασία ακολουθείται σε μια τέτοια επέμβαση;

Η ασθενής οφείλει να είναι ενήμερη για το είδος της επέμβασης, τους πιθανούς κινδύνους, οφέλη και εναλλακτικές επιλογές διατήρησης ή μη του αδένα που προσφέρονται. Ο μαστός φωτογραφίζεται και μαρκάρεται προεγχειρητικά ώστε η κάθε γυναίκα να γνωρίζει τις ήδη υπάρχουσες ασυμμετρίες που υπάρχουν. Η αναισθησία είναι γενική και συνήθως δεν απαιτούνται πάνω από δύο μέρες νοσηλείας, ενώ οι παροχετεύσεις τραύματος σπάνια χρησιμοποιούνται.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο 10-20% των περιπτώσεων το είδος της αποκατάστασης είναι πιο εξεζητημένο και κρίνεται σκόπιμη η συνεργασία με πλαστικό χειρουργό για τον προεγχειρητικό σχεδιασμό και / ή κατά την διάρκεια της επέμβασης.

Πως επηρεάζει η συμπληρωματική θεραπεία το αισθητικό αποτέλεσμα;

Λόγω του κακόηθους δυναμικού της νόσου είναι απαραίτητη, πλην του χειρουργείου, η συμπληρωματική θεραπεία (ακτινοβόληση – χημειοθεραπεία) που επιδρά με τη σειρά της στο κοσμητικό αποτέλεσμα και βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό τα αποτελέσματα που έχει η ογκοπλαστική χειρουργική του μαστού.

Η ακτινοβόληση του μαστού επιφέρει ποικίλες αλλαγές στο δέρμα, στο εσωτερικό του αδένα και στην εμφάνιση του μαστού, οι οποίες συχνά είναι αναπόφευκτες. Με τις σύγχρονες ακτινοθεραπευτικές μεθόδους όμως, όπου χορηγείται στοχευμένα μόνο η απαραίτητη  δόση ακτινοβολίας σε συγκεκριμένα σημεία της επέμβασης, η τελική εμφάνιση του μαστού επηρεάζεται σε μικρότερο βαθμό.

Επιπλέον, η χημειοθεραπεία όταν υπό ορισμένες προϋποθέσεις χορηγείται προεγχειρητικά συνεισφέρει στο αισθητικό αποτέλεσμα μειώνοντας το μέγεθος του όγκου, με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η διενέργεια ενός λιγότερα εκτεταμένου χειρουργείου.

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801